Scandic gör nyemission och ingår ny kreditfacilitet om en miljard

Hotelloperatören Scandic Hotels har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 1,75 miljarder kronor före transaktionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Scandics styrelse har idag beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 1,75 miljarder SEK före transaktionskostnader. Nyemissionen har ett starkt stöd från bolagets största aktieägare och förutsätter godkännande från en extra bolagsstämma. Nyemissionen stöds även av DNB och Goldman Sachs i egenskap av så kallade underwriting-banker, med förbehåll för sedvanliga villkor. Nyemissionen kommer att vara fullt garanterad.

Scandic har därutöver avtalat om ingående av en ny kreditfacilitet om 1,15 miljarder kronor samt en kortfristig bryggfinansiering om 250 miljoner kronor för att säkra likviditetspositionen tills dess att nyemissionen och kreditfaciliteten är på plats.

Varför gör Scandic detta?

Från slutet av februari 2020 började beläggningsgraden på Scandics hotell att falla till följd av spridningen av Covid-19. I mars sjönk omsättningen för jämförbara enheter med 47 procent jämfört med 2019. Beläggningsgraden för Scandickoncernen förväntas uppgå till cirka 7-11 procent under det andra kvartalet 2020. Per idag är mer än hälften av Scandics hotell tillfälligt stängda.

Scandic har på kort tid genomfört en rad omfattande åtgärder för att anpassa sin verksamhet till rådande affärsklimat och för att försvara sitt kassaflöde. Bemanningsnivåerna har minskats med mer än 80 procent, genom en kombination av permitteringar och avslutade visstids- och tillsvidareanställningar. Koncernledningen har beslutat att sänka sina egna fasta ersättningar med 20 procent. Scandic bedömer att kostnadsnivåerna, exklusive hyror, har sänkts med mer än 70 procent från april, med stöd av åtgärder från myndigheter på Scandics marknader i syfte att stötta företag.

Därutöver beslutade styrelsen för Scandic, vid ett styrelsemöte som hölls den 16 mars 2020, att dra tillbaka sitt tidigare utdelningsförslag om 381 miljoner SEK för att försvara Bolagets kassaflöde. Vidare inledde Scandic proaktivt diskussioner med sina hyresvärdar för att anpassa betalningsvillkoren till det nya marknadsläget. Därutöver har investeringar och pågående projekt dragits ned eller tillfälligt skjutits på.

Kommentar till detta från Scandic VD

”Coronavirusets utbrott är en unik utmaning och innebär allvarliga negativa konsekvenser för hotellsektorn. Jag skulle genuint vilja tacka alla på Scandic för deras fortsatta stöd och engagemang i dessa svåra tider. Vi har sett en snabb minskning i våra beläggningsnivåer och detta har allvarligt påverkat hela vår verksamhet. Vi har varit tvungna att vidta snabba och omfattande åtgärder för att sänka våra kostnadsnivåer och samtidigt göra allt vi har kunnat för att minska inverkan på våra kollegor och samarbetspartners. Dessa beslut har inte varit lätta att fatta och jag ser fram emot att återöppna våra hotell och att, så snart som möjligt, välkomna medarbetare tillbaka.

Vi välkomnar de åtgärder som lokala myndigheter i våra marknader meddelat för att stötta verksamheter genom Covid-19-utbrottet. Detta, tillsammans med de väsentliga kostnadsbesparande åtgärder vi har vidtagit fram till idag, de ytterligare omfattande finansieringsuppläggen vi meddelat idag och vår position, samt löpande strategiska initiativ, kommer att sätta oss i en stark position för att hantera denna period och göra det möjligt för oss att kunna återgå till lönsam tillväxt.”

Jens Mathiesen, VD och Koncernchef för Scandic Hotels

Tidsplan för Företrädesemissionen

Nedanstående tidsplan är preliminär och kan komma att ändras.

– 25 maj 2020: Beräknad dag för offentliggörande av slutliga villkor, inklusive teckningskurs och antal nya aktier som emitteras
– 28 maj 2020: Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen
– 28 maj 2020: Sista handelsdag i Scandics aktie med rätt att delta i Företrädesemissionen
– 1 juni 2020: Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
– 1 juni 2020: Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen
– 3 juni 2020-15 juni 2020: Handel i teckningsrätter
– 3 juni 2020-17 juni 2020: Teckningsperiod
– 24 juni 2020: Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Om bolaget

Namn: Scandic Hotels Group (SHOT)
ISIN: SE0007640156
Senaste kurs: 38,58 SEK
Utdelning: 0,00 SEK
Direktavkastning: 0,0%

Scandic Hotels Group (SHOT) är det största hotellföretaget i Norden med mer än 280 hotell i drift och under utveckling på över 130 destinationer. Scandic är ledande när det kommer till att integrera hållbarhet inom alla områden och dess prisbelönta koncept inom tillgänglighet säkerställer att Scandic är till för alla. Väl omtyckt av gäster och medarbetare är Scandic Friends Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen och företaget en av de mest attraktiva arbetsgivarna i regionen. 

Friskrivning: Jag äger aktier i Scandic. Allt jag skriver är mina egna åsikter. Ingenting jag skriver på bloggen ska anses som finansiell rådgivning. Alla köp av värdepapper innebär en risk och ska alltid ske på eget ansvar. Utvärda efter egen analys och köp inget baserat på vad du läser här. Bildkällor: Scandic Hotels Group

Fastställt utdelningsbelopp i XACT Högutdelande

Utdelningsbeloppet i XACT Högutdelande har fastställts till totalt 5,20 SEK per andel. 2,60 SEK per andel i maj och 2,60 SEK per andel i september. XACT Högutdelande förändrar inte utdelningens storlek, utan som tidigare gäller målsättningen att dela ut 4% av fondandelens värde vid tidpunkten för fondbolagets beslut om utdelning. 

Som annonserades tidigare i år ändrar Xact Kaptialförvaltning (som numera ingår i Handelsbanken Fonder) fondbestämmelserna i XACT Högutdelande från den 1 april. Det innebär att fonden delar ut två gånger om året istället för som hittills en gång. Under 2020 kommer det att ske i maj och september, men det kan komma att bli oftare än så längre fram.

Utdelningsschema för Xact Högutdelande

Här nedanför ser du vilka datum som är bra att hålla koll på gällande utdelningen.

Utdelning 1

– 11 maj 2020: sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
– 12 maj 2020: X-dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning
– 13 maj 2020: Avstämningsdag
– 18 maj 2020: Likviddag – utdelningen betalas ut

Utdelning 2

– 14 sep 2020: sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
– 15 sep 2020: X-dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning
– 16 sep 2020: Avstämningsdag
– 21 sep 2020: Likviddag – utdelningen betalas ut

Vad är XACT Högutdelande?

XACT Högutdelande är en börshandlad indexfond (EFT) och har som mål att följa utvecklingen i indexet Handelsbanken Nordic High Dividened Low Volatility Criteria Index (SEK). Fonden följer utvecklingen på nordiska stabila och utdelande bolag som består av 45 bolag som uppvisat utdelning i kombination med historiskt låg volatilitet i aktien. Fonden lämnar kontant utdelning med målsättning att spegla utdelningarna i underliggande bolag. Utdelnings-tillfällen sker normalt i maj och september.

Vilka innehav finns det i XACT Högutdelande?

Fondens största innehav per 2020-03-31 var följande:
Elisa 3,13%
Tele2 B 2,98%
Coloplast B 2,93%
Kone B 2,88%
Axfood 2,86%
Orkla 2,81%
Tryg 2,80%
AstraZeneca 2,75%
Gjensidige Forsikring ASA 2,72%
Kesko B 2,67%
Topdanmark 2,64%
Investor B 2,63%
Telenor 2,59%
Telia Company 2,57%
Latour B 2,49%
ICA Gruppen 2,49%
BillerudKorsnäs 2,49%
Sampo A 2,40%
Industrivärden C 2,38%
NCC B 2,37%

Vilka kostnader tillkommer?

Precis som alla fonder, tillkommer en årlig förvaltningsavgif för Xact Högutdelande, vilket landar på 0,30%. Denna avgift vill du försöka hålla så låg som möjligt för annars förlorar du en stor del av ditt sparkapital på sikt genom onödigt höga kostnader.

Tänk på att en avgift för courtage sker vid varje köp och försäljning av fondandelar, utöver den årliga förvaltningavgiften.

Om bolaget

Namn: XACT Högutdelande (XACTHDIV)
ISIN: SE0009778954
Senaste kurs: 112,01 SEK
Utdelning: 5,20 SEK
Direktavkastning: 4,63%

Varumärket XACT förvaltas av Handelsbanken Fonder AB och är idag den största utgivaren av ETF:er i Norden. Deras fokus ligger på de nordiska börserna och genom oss får du lösningar för såväl uppåt som nedåtgående aktiemarknad, stora och små bolag, smart-beta samt räntor. XACT OMXS30 var den första ETF:en i Norden och noterades på Nasdaq Stockholm redan år 2000.

Friskrivning: Jag äger aktier i XACT Högutdelande. Allt jag skriver är mina egna åsikter. Ingenting jag skriver på bloggen ska anses som finansiell rådgivning. Alla köp av värdepapper innebär en risk och ska alltid ske på eget ansvar. Utvärda efter egen analys och köp inget baserat på vad du läser här.

Starkt resultat för Essity under första kvartalet

Hygienproduktsbolaget Essity:s nettoomsättning för det första kvartalet 2020 ökade med 10,0 procent jämfört med samma period föregående år. Covid-19 pandemin har resulterat i att försäljningen och resultatet ökat kraftigt under mars 2020 till följd av hamstring bland konsumenter och distributörer. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 35 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 4,0 procent.

Covid-19 pandemin har resulterat i att försäljningen ökat kraftigt på många marknader för Consumer Tissue, Incontinence Products, Baby Care, Feminine Care och Professional Hygiene till följd av hamstring bland konsumenter och distributörer. Under mars 2020 ökade den organiska nettoomsättningen för koncernen med 19,7 procent jämfört med mars 2019. För Personal Care ökade den organiska nettoomsättningen med 17,0 procent, för Consumer Tissue med 19,5 procent och för Professional Hygiene med 24,5 procent. Under kommande kvartal kommer försäljningen påverkas negativt av hamstringen under mars och försäljningen inom Professional Hygiene kommer även påverkas negativt av minskat resande, färre restaurangbesök och ökat hemarbete. På längre sikt kan covid-19 pandemin leda till en ökad efterfrågan på hygien- och hälsoprodukter till följd av bland annat ökat fokus på handhygien.

Essity bidrar till samhället genom att leverera deras lösningar inom hygien och hälsa. I Sverige, USA och Mexiko investerar de i produktion av kirurgmasker och munskydd för vårdsektorn och deras medarbetare, samt så stödjer de WHO Covid-19 Solidarity Response Fund och flera lokala initiativ.

Skjuter på utdelningsbeslutet

Styrelsen föreslår att beslutet av utdelningen för 2019 ska senareläggs till en extrastämma under november 2020. Bolaget meddelar även att man är väl rustat för en möjlig period av världsekonomisk tillbakagång, men att nuvarande situation gör osäkerheten i framtida prognoser väsentligt större än normalt och att Essity mot bakgrund av detta skjuter på utdelningsbeslutet. Tidigare beslut om aktieutdelningen låg på 6,25 kronor/aktie.

Börjar leverera kirurgmasker till vården

Essity har även slagit om en del av verksamheten för att leverera kirurgmaskar till vården. Detta har skett i dialog med svenska regeringen och Socialstyrelsen. Bolaget har enligt en pressmeddelande i början av april ambition att donera en miljon kirurgmasker till den svenska vården.

Den svenska fabriken har kapacitet att producera tre miljoner kirurgmasker i månaden. Essity har också köpt in en ny maskin med en produktionskapacitet om 30 miljoner masker i månaden. Den nya maskinen beräknas vara i drift efter sommaren.

Populära varumärken

Här är några exempel på produkter och varumärken som Essity har:

Edet

I början av coronautbrottet är det väl ingen som missat de tomma hyllorna i affärerna och bilder på kundvagnar överfyllda med toapappersbalar. Pappersbruket Lilla Edet tillverkar papper åt Essity där bland annat varumärkerna Edet, Torky och Tork. Detta motsvarar ca 100 000 ton med mjukpappersproduktion per år.

Libero

Libero har tillverkat engångsblöjor i drygt 60 år med ambitonen att ge ditt barn en blöja som är så skön och funktionell som möjligt. Allt material i blöjorna godkännas av Essity:s omfattande produktsäkerhetstester.

Libresse

Libresse såg dagen ljus för första gången på 40-talet. På den tiden var det inte fokus på märkets nuvarande varumärken, bindor och trosskydd, men det kom snabbt. Idag är Libresse synonymt med kvalitetsbindor och -trosskydd och märket har stort internationellt inflytande.

TENA

TENA har över 50 års erfarenhet och är världsledande inom inkontinensvård. Deras produkter hjälper människor med skydd mot läckage, lukt och fukt. De tillhandahåller produkter och tjänster för privatpersoner och hälso- och sjukvårdsorganisationer i över 90 länder.

Om bolaget

Namn: Essity (ESSITY B)
ISIN: SE0009922164
Senaste kurs: 303,80 SEK
Utdelning: 0 SEK
Direktavkastning: 0,0%

Essity (ESSITY B) är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. Vi ökar människors välbefinnande genom våra produkter och tjänster. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 46 000 medarbetare. Nettoomsättningen 2019 var cirka 129 miljarder kronor (12,2 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och Essity är noterat på Nasdaq Stockholm.

Friskrivning: Jag äger aktier i Essity. Allt jag skriver är mina egna åsikter. Ingenting jag skriver på bloggen ska anses som finansiell rådgivning. Alla köp av värdepapper innebär en risk och ska alltid ske på eget ansvar. Utvärda efter egen analys och köp inget baserat på vad du läser här.

Jag har bytt till Vimla!

Jag har länge suttit med ett gammalt datasurf abonnemang från Tele2. Det har fungerat jättebra och täckte mina behov i flera år. I och med att jag ringer och messar sällan, så betalade jag endast 99 kr/mån där 5 GB surf ingick (från början 1 GB). Dock vid årskiftet så bestämde sig Tele2 att det var dags att höja månadsavgiften till 149 kr/mån för samma surf, alternativt kunde jag välja att betala 249 kr/mån för 10 GB surf – så valet var alltså att betala 600 kr eller 1800 kr mer per år. Inte så jättesugen på något av dessa två alternativ, så valde att säga upp det istället leta efter något bättre. 🙂

Valet föll på Vimla

Efter mycket sökande så valde jag sist Vimla! Gick jättesmidigt! Valde att behålla mitt gamla nummer och kunde själv välja vilket datum jag skulle byta operatör. Fick ett brev hemskickat några dagar efter beställningen med det nya SIM-kortet.

Varför valde jag Vimla?

– Fria samtal och mess
– Du får behålla ditt nummer
– 50% rabatt i 4 månader
– Oanvänd surf sparas i 12 månader (du kan spara max 100 GB)
– Bra täckning genom Telenors nät med 3G och 4G
– Upp- och nedgradera ditt abonnemang när du vill
– Inga bindningstider och inga extra avgifter
Tipsa dina vänner om Vimla och ni båda får 10 kr rabatt/månad! Rabatten gäller så länge ni båda fortsätter använda Vimla

Surfa med Vimla inom EU/EES?

Du surfar med samma surfpott som i Sverige men max 10 GB utomlands per månad. Du kan dock köpa till extra surf om denna skulle ta slut, precis som du gör hemma i Sverige.

Hur har det gått?

Jag har kört Vimla i en månad nu och är supernöjd! Ifall du väljer att beställa ett mobilabonnemang genom min tipslänk får vi båda 10 kr/mån i rabatt på våra månadskostnader varje månad. Bra va? 😀

Supergrymt erbjudande från Vimla!

Den här månaden har Vimla en surfig vårdeal: 75% rabatt i två månader! Jag tycker det låter som en bra deal! Så istället för att betala 160 kr/mån för 8GB betalar du enbart 30 kr/mån! Inte dåligt 🙂

Är du ute efter mindre eller mer surf finns det även fler bra erbjudanden där du får halva priset i hela fyra månader. Välj mellan 3GB, 8GB, 18GB, 50GB eller 100GB surf per månad.

Erbjudandet gäller nya användare som inte redan har Vimla och t.o.m 17/5 2020.

Friskrivning: Artikeln innehåller samarbetslänkar till Vimla. Detta innebär att jag får en kickback i form av sänkt månadsavgift för mitt eget abonnemang ifall någon registerar sig via min tipslänk. Jag äger även aktier i Tele2. Allt jag skriver är mina egna åsikter. Ingenting jag skriver på bloggen ska anses som finansiell rådgivning. Alla köp av värdepapper innebär en risk och ska alltid ske på eget ansvar. Utvärda efter egen analys och köp inget baserat på vad du läser här.

Kom igång med hållbart sparande i etiska fonder

Många ser det redan som en självklarhet att göra klimatsmarta val i vardagen – vi källsorterar soppor, väljer kanske cykel eller kollektivtrafik framför bilen, äter mer grönt istället för kött eller kanske väljer bort flyget utomlands för en tågresa till en stad inrikes. Varför inte även göra det med våra sparpengar också?

Varför ska man spara hållbart?

Vad är då främsta skälet till att en tredjedel av småspararna väljer att spara hållbart? Knappt hälften uppger att de inte vill placera pengar i en viss typ av bolag eller bransch som de själva definierar som oetisk.

Sedan har ju hållbart olika betydelse för olika människor. Ska man välja bort fossila bränslen helt (olja, gas eller kol)? Drar man gränsen vid till exempel oljefält, raffinaderier eller rederier? Är det etiskt att investera i alkohol och tobak? Kommersiell spelverksamhet? Vapen och krigsmateriel – hur ska Sverige försvara sig utan dessa?

Hållbara fonder – vad ska man välja?

Det finns gott om hållbara fonder, men det kan vara svårt som småsparare att veta vad det egentligen betyder att fonden är ”hållbar”. Det finns inte heller någon garanti för att de verkligen är bättre än andra fonder som inte beskrivna som hållbara. Fossilfria indexfonder och gröna obligationsfonder är populära alternativ. Ofta investerar fonderna pengar i företag som satsar på vattenrening, miljöprojekt och förnyelsebar energi, så som solceller. Obligationsfonder är ett väldigt tryggt, riskfritt sparande, dock ger det inte särskilt hög avkastning.

Hållbarhetsportföljen

Den hållbara portföljen får en snittavgift på ca 0,35%. I jämförelse med den genomsnittliga fondavgiften i Sverige ligger på ca 1,4 % så är det väldigt bra! Jag har även utgått från avgifterna på SAVR, men du kan också köpa samma fonder från Avanza. Där kan du även byta ut SPP Global Plus A mot Avanza Global för en något lägre avgift. Däremot är detta lite som att jämföra äpplen och päron: Avanza Global saknar låg CO2-risk klimatmåttet samt flera andelar i såkallade ifrågasatta branscher, t ex där djurförsök, tobak och utvining av arktisk olja och gasprodukter förekommer.

Ett jättebra verktyg som verkligen går in på djupet vad en fond innehåller och granskar fondernas hållbarhet är Hållbarhetsprofilen.

Avanza Global

SPP Global Plus

Gör jag verkligen någon skillnad?

Absolut – i min mening!😊 Jag kanske är väldigt naiv i tron att jag som småsparare faktiskt kan göra skillnad här. Men genom att investera i företag och fonder som är mer hållbara uppmuntrar man dem att agera i en mer hållbar riktning. Dessa bolag som arbetar för hållbarhet blir ofta bättre rustade för framtiden än sina konkurrenter. De kan snabbare ställa om sina verksamheter utifrån regleringar, lagkrav och efterfrågan från konsumenter. Exempel på det är förbudet mot engångsartiklar i plast som träder i kraft inom EU 2021.

Läs mer:

https://fairfinanceguide.se/

Friskrivning: Artikeln innehåller samarbetslänkar till Avanza och SAVR, vilket innebär att jag får en kickback ifall någon registerar sig via min länk. Allt jag skriver är mina egna åsikter. Ingenting jag skriver på bloggen ska anses som finansiell rådgivning. Alla köp av värdepapper innebär en risk och ska alltid ske på eget ansvar. Utvärda efter egen analys och köp inget baserat på vad du läser här. Bildkällor: Martin Damboldt

Månadsredovisning – Mars 2020

Wow! Trodde inte i mina vildaste drömmar att det skulle bli så här på börsen den här månaden! Mina portföljer låg på top i februari och allt såg frid och fröjd ut – några veckor sedan blöder alla investeringar, och nu har de sammanlagda portföljerna gått ned totalt 20% i värde! Så som det ser ut nu på marknaden kommer det dröja flera månader innan vi återhämtar oss. Om inget annat ser det ut som ett utmärkt köpläge framöver iallafall 🙂

Inkomster

– Lön 34 845,15 kr, inkl. OB-tillägg
– Cashback 492,76 kr
– Paneler 694,04 kr
– Begagnathandel 11 350 kr

Totala inkomster 47 381,95 kr

Utgifter

– Avgift 3 272 kr
– Bostadslån 2 932 kr
– Mat 4 619 kr
– A-kassa 112 kr
– Transport 930 kr
– Mobiltelefoni 170 kr
– Försäkringar 363 kr
– Underhållning 109 kr
– Hemsida 56 kr

Totala utgifter 12 563 kr
Månadens sparkvot hamnar på 73,4%

Så här räknade jag ut min sparkvot:
47 381,95 (Inkomster) – 12 563 (Utgifter) = 34 818,95
34 818,95 / 47 381,95 = 0,734 x 100 = 73,4%


Utgifterna den här månaden landade på 12 563 kr. Tanken var att se över matutgifterna den här månaden, men istället köpte vi på oss lite mer nödvändigheter för att klara oss några veckor ifall en av oss skulle bli sjuka i hemmet (ej toapapper!) 🙂

Sparande

Globalaportföljen (+494,95 kr)
Avkastningsportföljen (+34 324 kr)
Extraknäckportföljen (+1 266,80 kr)
Hållbarhetsportföljen (+0 kr)

Extraknäckportföljen har utökas med 1266,80 kr från cashback och paneler under mars månad. Majoriten av sparkvoten investerades i Avkastningsportföljen, som kan ses nedan i månadens transaktioner.

Månadens transaktioner

– Köpt 20 st Klövern Pref (+400 kr)
– Köpt 12 st Investor (+168 kr)
– Köpt 16 st XACT Högutdelande (+89,60 kr)
– Köpt 10 st Axfood (+72,25 kr)
– Köpt 50 st Handelsbanken (+0 kr)
– Köpt 50 st Scandic Hotels Group (+0 kr)
– Köpt 15 st Swedbank (+0 kr)
– Köpt 10 st Hennes & Mauritz (+0 kr)

Aktie- och fondförsäljningar: Inga försäljningar under mars
Utdelningar: 150 kr i utdelning från Axfood

Med dessa inköp ökas utdelningen med 729,85 kr per år. Precis som många bolag gör just nu, så sloppade både H&M och Scandic sina utdelningar pga sjunkande efterfrågan, vilket är ganska förstående under omständigheterna. Även Handelsbanken och Swedbank har valt att senarelägga beslut om utdelning till sommaren 2020.

Friskrivning: Jag äger aktierna och fonderna som nämns i det här inlägget. Allt jag skriver är mina egna åsikter. Ingenting jag skriver på bloggen ska anses som finansiell rådgivning. Alla köp av värdepapper innebär en risk och ska alltid ske på eget ansvar. Utvärda efter egen analys och köp inget baserat på vad du läser här. Bildkällor: Shutterstock.com