Bästa indexfonderna
Inlägget innehåller annonslänkar för Avanza och Nordnet

Har du funderat på att börja spara i indexfonder? Då är det här inlägget just för dig! Indexfonder är ett bra alternativ för den som vill investera pengar och det är enkelt att komma igång. Dessutom är det ett väldigt billigt sätt att börja investera på. Du kan också diversifiera din portfölj för att minska risken ifall du redan har aktier eller fonder i ditt sparande. Här är allt du behöver veta om indexfonder inklusive vilka vi anser är de bästa indexfonderna inom respektive inriktning.

ℹ️ Friskrivning

Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Ingen information på sidan ska tolkas som finansiell rådgivning utan enbart för att inspirera våra läsare till att investera.

Bästa indexfonderna

För att hitta den bästa indexfonderna finns det två saker du behöver tänka på: fondens inriktning och avgift. Det är visserligen svårt att sia om hur ett land eller marknad kommer prestera från år till år, varav det är viktigt att tänka långsiktigt och välja en så bred indexfond som möjligt. Detta innebär att du inte lägger alla ägg i en och samma krog, utan sprider risken. Med det i åtanke är det också viktigt att avgiften är så låg som möjligt så att din avkastning inte urholkas på grund av höga förvaltningskostnader.

Å andra sidan ger inte avgiften hela bilden: en indexfond med ovanligt låg kostnad kan ha det av flera skäl. Av detta skäl använder exempelvis Avanza och Nordnet sina kostnadsfria indexfonder som ett sätt att locka nya kunder till deras respektive plattformer. För att poängtera följer dessa indexfonder ett väldigt smalt index jämfört med andra indexfonder i samma kategori. Indexfonder med högre avgifter kan vara dyra för att de också investerar bredare, d.v.s att du får bättre riskspridning. Ha detta i åtanke när du letar efter de bästa indexfonderna att investera i.

Vad är en indexfond?

En indexfond är enkelt förklarat en fond som följer ett index. Indexfonder kan vara ett säkrare investeringsalternativ än enskilda aktier, eftersom de flesta av fonderna är knutna till flera aktier istället för bara ett specifikt företag. Dessutom tar indexfonder vanligtvis lägre avgifter än traditionella fonder.

ℹ️ Tips för dig som vill spara i indexfonder!

Kom igång med att investera genom öppna ett konto hos Avanza eller Nordnet.

SAVR erbjuder samma fonder fast upp till 50% billigare fondavgifter än banker och nätbanker.

Osäker på vilka fonder du ska välja? Börja med Lysa som är Sveriges billigaste fondrobot

Vad är skillnaden mellan indexfonder och vanliga fonder?

Indexfonder liknar fonder, men de investerar i alla bolag som igår i indexet snarare än ett fåtal utvalda bolag. Fonder kan förvaltas antingen passivt eller aktivt. Passivt förvaltade fonder förändras med marknadssvängningar utan att man behöver göra något eftersom de inte gör affärer. Aktiv förvaltning innebär att förvaltaren gör affärer. Beroende på hur förvaltaren väljer att investera i aktier kan detta resultera i större risker för den som investerar. Det tillkommer vanligtvis en avgift med indexfonder. Denna avgift är lägre för passiva fonder och högre för aktivt förvaltade fonder eftersom förvaltarna måste köpa och sälja aktier oftare; det finns mer arbete med att förvalta dessa medel.

Olika regioner/länder

Upplägget för indexfonder är väldigt enkelt. De tillhör en viss region eller land där de helt enkelt följer ett underliggande index, exempelvis:

 • Global
 • Sverige
 • USA
 • Tillväxtmarknader
 • Asien
 • Japan
 • Europa

Sedan finns det olika indexfonder med fokus på en specifik bransch:

 • Ny Teknik
 • Energi
 • Småbolag
 • Fastighetsbolag

Bästa indexfonderna 2022 som täcker olika marknader

InriktningÅrlig avgift
Globalafonder
Avanza GlobalGlobala0,08%
Nordnet Indexfond Global ESGGlobala0,20%
Länsförsäkringar Global IndexnäraGlobala0,23%
DNB Global Indeks AGlobala0,24%
Swedbank Robur Access Global AGlobala0,26%
Sverigefonder
Avanza SverigeSverige0,17%
Nordnet Indexfond Sverige ESGSverige0,20%
Storebrand Sverige A SEKSverige0,21%
PLUS Allabolag Sverige IndexSverige0,22%
Länsförsäkringar Sverige IndexnäraSverige0,23%
SEB Sverige IndexnäraSverige0,27%
USA-fonder
Avanza USAUSA0,17%
Nordnet Indexfond USA ESGUSA0,20%
Länsförsäkringar USA IndexnäraUSA0,20%
Storebrand USA A SEKUSA0,21%
DNB USA Indeks AUSA0,23%
Tillväxtmarknader fonder
Avanza Emerging MarketsTillväxtmarknader0,26%
DNB Global Emerging Markets Indeks ATillväxtmarknader0,35%
Nordnet Index Tillväxtmarknad ESGTillväxtmarknader0,40%
Länsförsäkringar Tillväxtmrkd Indxnära ATillväxtmarknader0,45%
Storebrand Emerging Markets A SEKTillväxtmarknader0,45%
Asien och Japan fonder
Länsförsäkringar Japan IndexnäraJapan0,21%
Storebrand Japan A SEKJapan0,22%
Skandia Japan ExponeringJapan0,27%
Swedbank Robur Access Edge Japan AJapan0,29%
Swedbank Robur Access Asien A Asien ex Japan0,36%
Europa fonder
Avanza EuropaEuropa0,19%
Nordnet Indexfond Europa ESGEuropa0,20%
Storebrand Europa A SEKEuropa0,22%
Länsförsäkringar Europa IndexnäraEuropa0,24%
Skandia Europa ExponeringEuropa0,29%

Bästa globala indexfonden

En global indexfond är en bred fond som investera i bolag över hela världen och i alla branscher. Du får med andra ord en väldigt bra riskspridning därför att du investera i de flesta aktiemarknaderna. Detta är ett utmärkt sätt att bygga en bra bas i ett sparande på lång sikt.

En typisk global indexfond innehåller cirka 1 500 bolag och ger dig ganska stor exponering mot USA, vilket innebär att du inte behöver ha med en amerikansk indexfond i portföljen också.

GlobalafonderInriktningÅrlig avgift
Länsförsäkringar Global IndexnäraGlobala0,23%
Avanza GlobalGlobala0,08%
DNB Global Indeks AGlobala0,24%
Swedbank Robur Access Global AGlobala0,26%
Nordnet Indexfond Global ESGGlobala0,20%

1. Länsförsäkringar Global Indexnära

Den bästa globala indexfonden som du kan investera i och har en låg årlig avgift. Fonden är en indexnära förvaltad aktiefond som placerar i företag inom olika branscher över hela världen.

Sedan maj 2022 följer fonden det nya indexet MSCI World Climate Paris Index Aligned och har 1 429 innehav.

Läs mer om Länsförsäkringar Global Indexnära här.

KÄLLA: Avanza

Varför är inte Avanza Global den bästa globala indexfonden? Anledningen är skattereglerna som gör Länsförsäkringar Global Indexnära billigare än Avanza Global. Avanzas globala fond är registrerad i Luxemburg och saknar därför dubbelbeskattningsavtal med USA. I och med att fonden består av drygt 60 procent amerikanska aktier blir det dyrt i längden. På grund av detta blir Länsförsäkringar Global Indexnära billigare än Avanza Global trots den högre årliga avgiften. Du kan läsa mer om skattereglerna i det här inlägget från Småspararguiden.

2. Avanza Global

Avanza Global är den billigaste globalfonden, om du bortser från skattereglerna som nämns ovan. Dess underliggande index speglar MSCI World Index NR USD och investerar över 1 500 värdepapper och marknader över hela världen. Störst exponering har fonden mot USA där cirka 70% är amerikanska bolag, följt av Japan och Storbritannien.

Läs mer om Avanza Global här.

De största innehaven i Avanza Global är:

 • Apple
 • Microsoft
 • Amazon.com
 • Alphabet A (Google)
 • Tesla

3. DNB Global Indeks A

Fonden följer indexet MSCI World Index NR USD och har 1 517 innehav. Dock hålls företag som inte uppfyller DNB:s etiska minimistandard utanför fondens investeringsområde.

Läs mer om DNB Global Indeks A här.

De största innehaven i DNB Global Indeks är:

 • Apple
 • Microsoft
 • Amazon.com
 • Alphabet A (Google)
 • Tesla

4. Swedbank Robur Access Global A

Access Global är en indexnära aktiefond som ger exponering mot stora och medelstora bolag i olika branscher globalt. Fonden förvaltas med en kvantitativ strategi som syftar till att skapa en portfölj med hög hållbarhetsprofil. Access Global följer indexet MSCI World Index NR USD, alltså samma index som DNB Global indeks och Avanza Global. Dock verkar fonden exkludera Tesla. Ser ingen större fördel att betala en högre avgift för nästan identiska innehav.

Läs mer om Swedbank Robur Access Global A här.

De största innehaven i Swedbank Robur Access Global är:

 • Apple
 • Microsoft
 • Amazon.com
 • Alphabet A (Google)
 • UnitedHealth Group

5. Nordnet Indexfond Global ESG

Nordnets egna globala indexfond som strävar efter att följa indexet MSCI World ESG Leaders Index. Fonden har 715 innehav och investerar i 23 utvecklade länder över hela världen. Fonden har en låg avgift med har drygt hälften så många innehav som en liknande globalfond. Värt att notera att just den här globala fonden har fokus på hållbara bolag. Bland de stora bolagen som fonden exkluderar finner vi både Apple och Amazon.

Läs mer om Nordnet Indexfond Global ESG här.

De största innehaven i Nordnet Indexfond Global ESG är:

 • Tesla
 • Alphabet C (Google)
 • Visa
 • AIA Group
 • ServiceNow

Bästa svenska indexfonden

En svensk indexfond följer utvecklingen på den svenska aktiemarknaden. Det är ofta värt att ha med en svensk indexfond då en vanlig global indexfond har väldigt låg exponering mot Sverige. Historiskt sett har Stockholmsbörsen presterat bättre än en global indexfond, dock har den något högre risk istället.

SverigefonderInriktningÅrlig avgift
PLUS Allabolag Sverige IndexSverige0,22%
SEB Sverige IndexnäraSverige0,27%
Storebrand Sverige A SEKSverige0,21%
Länsförsäkringar Sverige IndexnäraSverige0,23%
Avanza SverigeSverige0,17%

1. PLUS Allabolag Sverige Index

Den bästa svenska indexfonden. PLUS Allabolag Sverige index är en aktiefond som investerar i stora och medelstora företag i Sverige som motsvarar hela Stockholmsbörsen. Här utgör finans- och industriföretag en mycket stor del av marknaden och ofta även portföljen.

Fonden följer indexet OMX Stockholm All-Share Gross Index (OMXSGI), vilket innehåller samtliga bolag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Fonden består av 394 innehav. PLUS Allabolag har en låg avgift i förhållande till andra svenska indexfonder som har betydligt färre innehav.

Läs mer om PLUS Allabolag Sverige Index här.

2. SEB Sverige Indexnära

En annan populär svensk indexfond. SEB Sverige Indexnära placerar i företag inom olika branscher som ingår i indexet SIX Portfolio Return Index (SIXPRX). Fonden består av 352 innehav. Största nackdelen är att fonden har en förhållandevis hög avgift på 0,27% i jämförelse med andra svenska indexfonder.

Läs mer om SEB Sverige Indexnära här.

De största innehaven i SEB Sverige Indexnära är:

 • Investor
 • Atlas Copco
 • Volvo
 • Hexagon
 • Ericsson

3. Storebrand Sverige A SEK

Storebrand Sverige (tidigare SPP Aktiefond Sverige) är en indexnära aktiefond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den svenska aktiemarknaden. Fonden investerar i svenska aktier som ingår i OMX Stockholm Benchmark Cap (OMXSBCAP) och innehåller 131 bolag. Storebrand Sverige följer fondbolagets standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att de avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. 

Läs mer om Storebrand Sverige A SEK här.

De största innehaven i Storebrand Sverige A SEK är:

 • Investor
 • Atlas Copco
 • Volvo
 • Ericsson
 • Assa Abloy

4. Länsförsäkringar Sverige Indexnära

Länsförsäkringar Sverige Indexnära är en indexnära fond som placerar i företag som är noterade på aktiemarknaden i Sverige. Fondens målsättning är att så långt som möjligt efterlikna utvecklingen av indexet Morningstar Sweden Large-Mid Paris Aligned Benchmark Select GR med de avvikelser som kan uppkomma med anledning av att fonden följer fondbolagets principer för ansvarsfulla investeringar. Fonden består av 109 innehav.

Läs mer om Länsförsärkringar Sverige Indexnära här.

De största innehaven i Länsförsäkringar Sverige Indexnära är:

 • Atlas Copco
 • Volvo
 • Nordea Bank
 • Investor
 • Hexagon

5. Avanza Sverige

Avanza Sverige är en billig indexnära Sverigefond med en låg avgift på 0,17% per år. Målsättningen är att följa Morningstar Sweden Sustainability Select 70 Index. Indexet ger en bred exponering mot den svenska aktiemarknaden genom investeringar i både stora, medelstora och små bolag inom olika branscher. Fonden innehåller 70 svenska små, medelstora och stora bolag. Lista på samtliga innehav finns på Avanzas blogg.

Läs mer om Avanza Sverige här.

De största innehaven i Avanza Sverige är:

 • Assa Abloy
 • Telia Company
 • Handelsbanken
 • Hennes & Mauritz
 • SCA

Bästa amerikanska indexfonden

En USA fond fokuserar på den amerikanska aktiemarknaden. Vill du enbart ha exponering mot amerikanska bolag kan det vara värt att kika på detta som ett alternativ till en global indexfond. Dock är det onödigt att ha både en USA fond och en global indexfond då den sistnämnda redan har stor exponeringen mot den amerikanska aktiemarknaden.

USA-fonderInriktningÅrlig avgift
Storebrand USA A SEKUSA0,21%
Länsförsäkringar USA IndexnäraUSA0,20%
DNB USA Indeks AUSA0,23%
Nordnet Indexfond USA ESGUSA0,20%
Avanza USAUSA0,17%

1. Storebrand USA A SEK

Storebrand USA (f.d. SPP Aktiefond USA) är en indexnära aktiefond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den amerikanska marknaden. Fonden följer indexet MSCI USA Index Net Returns (USD) där man finner 484 amerikanska bolag till samma kostnad som Länsförsäkringar USA Indexnära. Storebrand USA tycks också välja bort Tesla, vilket sannolikt har med fondbolagets standard för hållbara investeringar där de väljer att avstå från att investera i företaget. Vill du hellre ha med Tesla så kan du köra med Länsförsäkringar USA Indexnära (se nedan).

Läs mer om Storebrand USA A SEK här.

KÄLLA: AVANZA

2. Länsförsäkringar USA Indexnära

Länsförsäkringar USA Indexnära är, som namnet antyder, en indexnära fond som placerar i företag som är noterade på aktiemarknaderna i USA. Fondens målsättning är att så långt som möjligt efterlikna utvecklingen av indexet Standard & Poor 500. Dock kan avvikelser förekomma med anledning av att fonden följer fondbolagets principer för ansvarsfulla investeringar. Jämförelseindex är Morningstar US Target Market Exposure TME (MSUTMETU). Fonden innehåller totalt 456 värdepapper.

Läs mer om Länsförsäkringar USA Indexnära här.

De största innehaven i Länsförsäkringar USA Indexnära är:

 • Apple
 • Microsoft
 • Amazon.com
 • Tesla
 • Alphabet (Google)

3. DNB USA Indeks A

DNB USA Indeks A är en aktieindexfond som investerar brett i amerikanska företag och inom flera olika sektorer och branscher. Fonden följer indexet MSCI USA Index Net Returns (USD) och har 627 innehav. Det är den ”dyraste” USA indexfonden på listan men fortfarande bättre än Avanza USA med drygt 500 fler amerikanska bolag.

Läs mer om DNB USA Indeks A här.

De största innehaven i DNB USA Indeks A är:

 • Apple
 • Microsoft
 • Amazon.com
 • Tesla
 • Alphabet (Google)

4. Nordnet Indexfond USA ESG

Det är ett aktieindex som är representativt för ledande värdepapper som handlas i USA. Det omfattar företag som ingår i S&P 500 som har höga miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade betyg (ESG) i förhållande till sina sektorsgrupper. Fonden följer indexet S&P 500 ESG Index (SPXESUP). Fonden innehåller 308 amerikanska bolag.

Läs mer om Nordnet Indexfond USA ESG här.

De största innehaven i Nordnet Indexfond USA ESG är:

 • Apple
 • Microsoft
 • Amazon.com
 • Alphabet A (Google)
 • Alphabet C (Google)

5. Avanza USA

Avanza USA beter sig som en indexfond och dess underliggande placeringar speglar cirka 130 värdepapper med hög ranking vad gäller miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG) på large och mid-cap i USA. Fonden följer indexet MSCI USA SRI 5% Issuer Capped Index. Värt att notera att fonden tycks inte investera i Apple, likt andra amerikanska indexfonder. Fonden är dessutom mycket smalare än de övriga alternativen på listan, varav det är bättre att investera i någon av de ovannämnda fonderna istället.

Läs mer om Avanza USA här.

De största innehaven i Avanza USA är:

 • Tesla
 • Nvidia
 • Microsoft
 • Coca-Cola
 • Home Depot

Bästa tillväxtmarknadsfonden

En tillväxtmarkandsfond fungerar som ett bra komplement till en global indexfond. Detta p.g.a att globala indexfonder har ganska låg exponeringen mot asiatiska och tillväxtmarknadsländer. Till tillväxtmarknadsländerna räknar man de sydamerikanska länderna, Östeuropa, Mellanöstern, Kina och Sydoastasien. Värt att nämna att Japan inte räknas med då de redan har stor vikt i globala MSCI världsindexet.

Tillväxtmarknader fonderInriktningÅrlig avgift
Avanza Emerging MarketsTillväxtmarknader0,26%
Länsförsäkringar Tillväxtmrkd Indxnära ATillväxtmarknader0,45%
Storebrand Emerging Markets A SEKTillväxtmarknader0,45%
DNB Global Emerging Markets Indeks ATillväxtmarknader0,35%
Nordnet Index Tillväxtmarknad ESGTillväxtmarknader0,40%

1. Avanza Emerging Markets

Avanza Emerging Markets är en matarfond som placerar sina medel i Mottagarfondföretaget Amundi Index MSCI Emerging Markets. Fonden följer indexet MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index och består av cirka 1 100 innehav. Indexfonden är den billigaste på marknaden med fokus på tillväxtländer. Har du inte möjlighet att köpa den här fonden kan du istället välja det andra alternativt som är något breddare, men dyrare.

Läs mer om Avanza Emerging Markets här.

2. Länsförsäkringar Tillväxtmrkd Indxnära A

Länsförsäkringar Tillväxtmrkd Indxnära A är en indexfond som placerar i företag som är noterade på aktiemarknaderna i världens tillväxtregioner. Fondens målsättning är att så långt som möjligt efterlikna utvecklingen av indexet MSCI Emerging Markets och innehåller 1 156 innehav.

Läs mer om Länsförsäkringar Tillväxtmrkd Indexnära A här.

De största innehaven i Läsförsäkringar Tillväxtmrkd Indxnära A är:

 • Taiwan Semiconductor Manufacturing
 • Tencent Holdings
 • Samsung Electronics
 • Alibaba Group Holding
 • Reliance Industries

3. Storebrand Emerging Markets A SEK

Storebrand Emerging Markets (tidigare SPP Emerging Markets SRI) är en indexnära aktiefond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på börserna på tillväxtmarknader. Indexfonden följer MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index (MSCI EM ESG Leaders) och innehåller 1 073 bolag, vilket gör det till fonden med flest innehav av tillväxtmarknadsfonderna.

Läs mer om Storebrand Emerging Markets A SEK här.

De största innehaven i Storebrand Emerging Markets A SEK är:

 • Taiwan Semiconductor Manufacturing
 • Tencent Holdings
 • Samsung Electronics
 • Alibaba Group Holding
 • Meituan

4. DNB Global Emerging Markets Indeks A

DNB Global Emerging Markets Indeks A är en indexnära fond som investerar i börsnoterade bolag i tillväxtmarknader i Asien, Latinamerika, Mellanöstern och Afrika. Målet är att uppnå en långsiktigt god värdetillväxt i fonden samt att hitta köpvärda bolag, som uppfyller fonbolagets hållbarhetskriterier. Precis som Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära följer även denna fond indexet MSCI Emerging Markets men består enbart av 814 innehav.

Läs mer om DNB Global Emerging Markets Indeks A här.

De största innehaven i DNB Global Emerging Markets Indeks A är:

 • Taiwan Semiconductor Manufacturing
 • Samsung Electronics
 • Tencent Holdings
 • Alibaba Group Holding
 • Reliance Industries

5. Nordnet Index Tillväxtmarknad ESG

Nordnet Index Tillväxtmarknad ESG är en aktieindexfond som är representativt för marknaderna med stora och medelstora bolag i tillväxtländer. Fonden strävar efter att följa indexet MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index (MSCI EM ESG Leaders) med avdrag för avgifter och kostnader. Indexfonden består av 473 innehav.

Läs mer om Nordnet Index Tillväxtmarknad ESG här.

De största innehaven i Nordnet Index Tillväxtmarknad ESG är:

 • Taiwan Semiconductor Manufacturing
 • Tencent Holdings
 • Alibaba Group Holding
 • Meituan
 • Reliance Industries

Bästa asien och japanska indexfonden

Asien och japanska indexfonder ger dig exponeringen mot den asiatiska aktiemarknaden. Där får du tillgång till en större andel bolag som du inte får när du investerar i exempelvis en global indexfond. Detta fungerar utmärkt om du tror på en stark utveckling i de asiatiska länderna. När vi pratar om asiatiska länder pratas det främst om Japan, Kina, Taiwan, Sydkorea, Indien, Hongkong och Singapore.

Asien och japanska indexfonderInriktningÅrlig avgift
Swedbank Robur Access Asien A Asien ex Japan0,36%
Storebrand Japan A SEKJapan0,22%
Länsförsäkringar Japan IndexnäraJapan0,21%
Skandia Japan ExponeringJapan0,27%
Swedbank Robur Access Edge Japan AJapan0,35%

1. Swedbank Robur Access Asien A

Den bästa Asien indexfonden du kan investera i och egentligen den enda som finns på marknaden. Vill du hellre ha exponering mot den japanska marknaden kan du istället välja Storebrand Japan (se nedan). Access Asien är en indexnära aktiefond som ger exponering mot stora och medelstora bolag i olika branscher i Asien exklusive Japan. Fonden förvaltas med en kvantitativ strategi som syftar till att skapa en portfölj med hög hållbarhetsprofil samtidigt som den i sin sammansättning ska efterlikna karaktären på sitt jämförelseindex MSCI AC Asia Ex Japan. Fonden innehåller 471 innehav.

Läs mer om Swedbank Robur Access Asien A här.

KÄLLA: Avanza

2. Storebrand Japan A SEK

Storebrand Japan (före detta SPP Aktiefond Japan) är en indexnära aktiefond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den japanska marknaden. Fonden tar inte några aktiva positioner mot marknaden. Fonden placerar normalt i cirka 250 – 350 bolag fördelade på många branscher. Storebrand Japan följer indexet MSCI Japan Index och består av 257 japanska företag.

Läs mer om Storebrand Japan A SEK här.

De största innehaven i Storebrand Japan A SEK är:

 • Toyota Motor
 • Sony Group
 • Mitsubishi
 • Keyence
 • KDDI

3. Länsförsäkringar Japan Indexnära

Länsförsäkringar Japan Indexnära är en aktieindexfond som placerar i företag som är noterade på aktiemarknaderna i Japan. Fondens målsättning är att så långt som möjligt efterlikna utvecklingen av indexet MSCI Japan Index och innehåller 237 bolag.

Läs mer om Länsförsäkringar Japan Indexnära här.

De största innehaven i Länsförsäkringar Japan Indexnära är:

 • Toyota Motor
 • Sony Group
 • Keyence
 • Mitsubishi
 • Recruit Holdings

4. Skandia Japan Exponering

Skandia Japan Exponering är en aktiefond med en bred inriktning och hållbart fokus. Fonden investerar i japanska aktier över olika branscher, främst i de större börsföretagen. Skandia Japan Exponering efterliknar MSCI Japan Index och består av 275 japanska bolag, vilket är flest antal innehav på den här listan. Däremot har den en omotiverat hög avgift gentemot avkastningen den faktiskt ger.

Läs mer om Skandia Japan Exponering här.

De största innehaven i Skandia Japan Exponering är:

 • Toyota Motor
 • Sony Group
 • Keyence
 • Mitsubishi
 • Recruit Holdings

5. Swedbank Robur Access Edge Japan A

Access Edge Japan är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher i Japan samtidigt som fonden även tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och har en tydlig klimatinriktning. Likt de andra japanska indexfonderna är jämförelseindex MSCI Japan Index och innehåller 160 japanska företag, vilket är de minsta antalet innehav på listan. Fonden har också en onödigt hög avgift för att vara passivt förvaltad.

Läs mer om Swedbank Robur Access Edge Japan A här.

De största innehaven i Swedbank Robur Access Edge Japan A är:

 • Toyota Motor
 • Sony Group
 • Mitsubishi
 • Keyence
 • Tokyo Electron

Bästa europeiska indexfonden

Europeiska indexfonder fokuserar som namnet avslöjar på aktiemarknaden i Europa. Störst fokus ligger på Storbritannien, Frankrike, Schweiz, Tyskland och Nederländerna. Dock är även de nordiska länderna representerade, men inte i samma grad. Värt att nämna att man får lite exponering mot de europeiska länderna i en vanlig global indexfond, dock cirka 10 – 15 procent. Tror du på positiv utveckling i Eurozonen kan det vara värt att investera i en europeisk indexfond.

Europa fonderInriktningÅrlig avgift
Länsförsäkringar Europa IndexnäraEuropa0,24%
Storebrand Europa A SEKEuropa0,22%
Nordnet Indexfond Europa ESGEuropa0,20%
Skandia Europa ExponeringEuropa0,29%
Avanza EuropaEuropa0,19%

1. Länsförsäkringar Europa Indexnära

Länsförsäkringar Europa Indexnära är en europeisk aktiefindexfond som placerar i företag inom olika branscher och länder som ingår i indexet MSCI Europe Index. Indexet återspeglar aktiemarknaden i Västeuropa och innehåller 419 värdepapper, med störst fokus mot bolag inom hälsovård, finans och fastighet och industrivaror. För cirka 0,02% högre avgift får du 67 fler innehav, vilket ökar riskspridningen och gör den här fonden till den bredaste europeiska indexfonden.

Läs mer om Länsförsäkringar Europa Indexnära här.

2. Storebrand Europa A SEK

Storebrand Europa (tidigare SPP Aktiefond Europa) är en indexnära fond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den europeiska aktiemarknaden. Fonden följer indexet MSCI Europe Index och innehåller 352 bolag fördelade på många branscher och länder. Det är den billigaste Europa-fonden på listan, dock har den drygt 70 mindre innehav jämfört med Länsförsäkringar Europa Indexnära.

Läs mer om Storebrand Europa A SEK här.

De största innehaven i Storebrand Europa A SEK är:

 • Nestle
 • Roche Holding
 • AstraZeneca
 • ASML Holding NV
 • Novo Nordisk

3. Nordnet Indexfond Europa ESG

Nordnet Indexfond Europa ESG följer indexet MSCI Europe ESG Leaders Index. Det är ett aktieindex som är representativt för marknaderna med stora och medelstora bolag i 15 utvecklade europeiska länder. Fonden innehåller totalt 203 bolag.

Läs mer om Nordnet Indexfond Europa ESG här.

De största innehaven i Nordnet Indexfond Europa ESG är:

 • Roche Holding
 • AstraZeneca
 • ASML Holding NV
 • Novo Nordisk
 • HSBC Holdings

4. Skandia Europa Exponering

Skandia Europa Exponering är en aktieindexfond med en bred inriktning och hållbart fokus. Fonden investerar i europeiska aktier över olika branscher, länder och valutor. Fonden följer indexet MSCI Europe Index och innehåller 450 bolag fördelade på många branscher och länder.

Läs mer om Skandia Europa Exponering här.

De största innehaven i Skandia Europa Exponering är:

 • Nestle
 • ASML Holding NV
 • Roche Holding
 • LVMH Moet Hennessy Vuitton
 • AstraZeneca

5. Avanza Europa

Avanza Europa är den billigaste europeiska indexfonden på listan. Den beter sig som en indexfond och dess underliggande placeringar speglar cirka 110 värdepapper med hög ranking vad gäller miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG) på large och mid-cap i de utvecklade europeiska länderna. Fonden följer indexet MSCI Europe SRI 5% Issuer Capped Index. Visserligen är den billigare än de övriga Europa fonderna, men du får drygt 300 mindre innehav istället. Tycker en bredare fond är att föredra då den har bättre riskspridning.

Läs mer om Avanza Europa här.

De största innehaven i Avanza Europa är:

 • Novo Nordisk
 • ASML Holding NV
 • Roche Holding
 • Schneider Electric
 • Allianz

Bästa kostnadsfria indexfonden

Kostnadsfria eller gratisfonder är något som både Avanza och Nordnet erbjuder. Dessa är bland det mest populära indexfonderna på respektive plattform. Nackdelen med dessa fonder är att de följer att väldigt smalt index och tenderar att inte prestera lika bra som en motsvarande bred indexfond i samma kategori. Däremot kan en kostnadsfri indexfond vara ett bra komplement till någon som redan har aktier eller köper aktier (courtage, transaktionsavgifter etc.) ofta och vill slippa ytterligare avgifter (fondens årliga avgift).

Kostnadsfria indexfonderInriktningÅrlig avgift
Nordnet Indexfond Sverige ESGSverige0,00%
Avanza ZeroSverige0,00%
Nordnet Indeksfond NorgeNorge0,00%
Nordnet Indeksirahasto Suomi ESGFinland0,00%

Nordnet Indexfond Sverige ESG

Nordnet Indexfond Sverige ESG är en avgiftsfri indexfond inriktad på den svenska aktiemarknaden. Fonden följer aktieindexet OMX Stockholm Benchmark ESG Responsible Index som endast innefattar bolag som uppfyller särskilda hållbarhetskriterier. Som namnet avslöjar investerar de enbart i Sverige och har 96 innehav. Över 50% av fonden är fördelad mot stora svenska industribolag och finansbolag. Därför fungerar den utmärkt som en bra bas i en fond- eller aktieportfölj med annan branschfördelning.

Läs mer om Nordnet Indexfond Sverige ESG här.

KÄLLA: Nordnet

Avanza Zero

Avanza Zero är en gratisfond som inriktar sig på de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen och följer utvecklingen för SIX30RX-indexet. Detta är Avanzas mest populära fond med 532 828 ägare. En nackdel är att du inte kan investera stora summor på en gång: högsta engångsinsättning är 25 000 SEK. Personligen föredrar jag Nordnet Indexfond Sverige istället för Avanza Zero då den förstnämnda investerar betydligt bredare och därmed till en lägre risk.

Läs mer om Avanza Zero här.

De största innehaven i Avanza Zero är:

 • Atlas Copco
 • Investor
 • Volvo
 • Hexagon
 • Assa Abloy

Nordnet Indeksfond Norge

Nordnet Indeksfond Norge är en avgiftsfri indexfond med inriktning på den norska marknaden och fondens målsättning är att efterbilda sammansättningen hos aktieindexet Oslo Stock Exchange (OBX) och därmed även återspegla den avkastning som indexet genererar. Som namnet på indexfonden antyder är fokus på Norge och består av 27 innehav.

Läs mer om Nordnet Indeksfond Norge här.

De största innehaven i Nordnet Indeksfond Norge är:

 • Equinor
 • DNB Bank
 • Mowi
 • Norsk Hydro
 • Telenor

Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG

Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG är en kostnadsfri indexfond med inriktning på den finska marknaden. Fondens målsättning är att efterbilda sammansättningen av aktieindexet OMX Helsinki 25 ESG Responsible Index (OMXH25ESG) som endast innefattar bolag som uppfyller särskilda hållbarhetskriterier. Fonden består av 27 finska bolag.

Läs mer om Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG här.

De största innehaven i Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG är:

 • Kone
 • Nordea Bank
 • UPM-Kymmene
 • Sampo
 • Nokia

Övriga indexfonder

Nedan kommer ett par indexfonder som inte passar in i listorna ovan eller tillhör en viss bransch, exempelvis ny teknik, småbolag etc. Dessa indexfonder kan fungera som ett bra komplement till en befintlig aktieportfölj eller fondportfölj om du är intresserad av att diversifiera eller fokusera på en nisch du saknar i ditt sparande.

IndexfondInriktningÅrlig avgift
Nordnet Indeksfond Danmark ESG ADanmark0,20%
PLUS Fastigheter Sverige IndexSverige, fastighetsbolag0,22%
Spiltan Aktiefond InvestmentbolagSverige, investmentbolag0,25%
DNB Norden Indeks ANorden0,28%
Nordnet Indexfond TeknologiBranschfond, ny teknik0,40%
PLUS Teknologi Sverige IndexBranschfond, ny teknik0,42%
PLUS Hälsovård Sverige IndexBranschfond, läkemedel0,42%
PLUS Småbolag Sverige IndexSverige, små-/medelstora bolag0,43%
Handelsbanken Norden Index CriteriaNorden0,44%
PLUS Mikrobolag Sverige IndexSverige, små-/medelstora bolag0,46%

Nordnet Indeksfond Danmark ESG A

Nordnet Indeksfond Danmark ESG är en indexfond med inriktning på den danska marknaden och fondens målsättning är att efterbilda sammansättningen av aktieindexet OMX Copenhagen 25 ESG Responsible Gross Index (OMXC25ESGGI). Fonden består av 27 innehav och har en årlig avgift på 0,20%.

Läs mer om Nordnet Indeksfond Danmark ESG här.

De största innehaven i Nordnet Indeksfond Danmark ESG är:

 • Novo Nordisk
 • DSV
 • Vestas Wind Systems
 • Genmab
 • Ørsted

PLUS Fastigheter Sverige Index

PLUS Fastigheter Sverige Index är en indexfond med målsättning att följa utvecklingen på den svenska aktiemarknaden för bolag inom Fastighetssektorn. Fonden ska i sina placeringar efterbilda sammansättningen av indexet SIX Real Estate Index, som innehåller samtliga bolag inom den svenska fastighetssektorn.

Läs mer om PLUS Fastigheter Sverige Index här.

De största innehaven i PLUS Fastigheter Sverige Index är:

 • Sagax
 • Fast. Balder
 • Castellum
 • Fabege
 • Wallenstam

Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Spiltan Aktiefond Investmentbolag är en aktiefond som i huvudsak placerar i en koncentrerad portfölj av svenska investmentbolag samt företag med investmentbolagskaraktär, inklusive konglomerat. Fonden ger en bred exponering mot Stockholmsbörsen och är ett alternativ till att investera i en traditionell svensk indexfond. 

Läs mer om Spiltan Aktiefond Investmentbolag här.

De största innehaven i Spiltan Aktiefond Investmentbolag är:

 • Investor
 • Industrivärden
 • Lundbergföretagen
 • Kinnevik
 • EQT

DNB Norden Indeks A

DNB Norden Indeks är passivt förvaltad indexfond vars syfte är att kopiera avkastningen till fondens jämförelseindex, VINX Benchmark Cap. Fonden ger en bred exponering över sektorer på den nordiska aktiemarknaden. Att fonden är indexorienterad innebär att fonden försöker investera i de värdepapper som jämförelseindexet består av, så att fonden så långt som möjligt speglar detta, men med vissa avvikelser.

Läs mer om DNB Norden Indeks A här.

De största innehaven i DNB Norden Indeks A är:

 • Novo Nordisk
 • Equinor
 • Nordea Bank
 • Investor
 • DSV

PLUS Teknologi Sverige Index

PLUS Teknologi Sverige Index är en indexfond som speglar utvecklingen av SIX Sweden TMG Gross Index och därigenom uppnå en värdetillväxt som i stort motsvarar utvecklingen för detta index. Indexet består av aktier inom sektorerna teknologi, media och gaming som handlas på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen) samt Nasdaq OMX First North. Fonden består av 180 innehav.

Läs mer om PLUS Teknologi Sverige Index här.

De största innehaven i PLUS Teknologi Sverige Index är:

 • Fortnox
 • Truecaller
 • Hexagon
 • Hexatronic Group
 • OX2

PLUS Hälsovård Sverige Index

PLUS Hälsovård Sverige Index är en indexnära fond som ska följa utvecklingen av SIX Sweden Health Care Gross Index och därigenom uppnå en värdetillväxt som i stort motsvarar utvecklingen för detta index. SIX Sweden Health Care Gross Index är ett index bestående av aktier inom hälsovårdssektorn som handlas på Stockholmsbörsen samt First North. Indexfonden innehåller 174 svenska bolag.

Läs mer om PLUS Hälsovård Sverige Index här.

De största innehaven i PLUS Hälsovård Sverige Index är:

 • Vitrolife
 • Sectra
 • Elekta
 • AstraZeneca
 • AddLife

PLUS Småbolag Sverige Index

PLUS Småbolag Sverige Index är en indexfond med målsättning att följa utvecklingen på den svenska aktiemarknaden för småbolag. Man kan förenklat säga att detta index innehåller samtliga bolag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm förutom de absolut största. Indexet fonden följer heter Carnegie Small Cap Return Index Sweden och innehåller 228 svenska småbolag.

Läs mer om PLUS Småbolag Sverige Index här.

De största innehaven i PLUS Småbolag Sverige Index är:

 • SKF
 • Skanska
 • Fast. Balder
 • Axfood
 • Swedish Orphan Biovitrum

Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK)

Handelsbanken Norden Index Criteria är en indexfond som följer SIX SRI Nordic Index NI med syfte att över tiden ge en avkastning som så nära som möjligt överensstämmer med indexets avkastning. Indexet består av samtliga bolag som är inregistrerade på Stockholmsbörsen, Oslo Börs, Köpenhamnsbörsen samt Helsingforsbörsen exklusive de bolag som inte uppfyller indexets hållbarhetskrav. Fonden består av 478 nordiska bolag.

Läs mer om Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK) här.

De största innehaven i Handelsbanken Norden Index Criteria är:

 • Novo Nordisk
 • Investor
 • Nordea Bank
 • DSV
 • Vestas Wind Systems

PLUS Mikrobolag Sverige Index

PLUS Mikrobolag Sverige Index är en indexfond följer ett index som heter OMX Stockholm Small Cap GI. Man kan förenklat säga att detta index innehåller de cirka 100 minsta bolagen som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Börsvärdet på bolagen som ingår i indexet är som mest drygt SEK 4 miljarder. Det genomsnittliga börsvärdet på ett bolag som ingår i detta index är drygt SEK 1 miljard. Fonden innehåller 87 bolag.

Läs mer om PLUS Mikrobolag Sverige Index här.

De största innehaven i PLUS Mikrobolag Sverige Index är:

 • Mildef Group
 • Arise
 • Vicore Pharma Holding
 • Semcon
 • eWork Group

Därför är indexfonder den bästa sparformen för de flesta småspararna

Banken är inte ett alternativ eftersom räntorna är extremt låga eller helt obefintliga hos storbankerna. Sparräntorna räcker knappas för att täcka dagens inflation, så du över tid förlorar dina pengar värde genom att ligga på ett sparkonto. Det är därför det vore bättre att investera samma pengar i en billig indexfond med 7-8% årlig avkastning enligt historiska medelvärden; lågt avrundat uppåt. Genom att lägga undan 2 000 kronor varje månad i 20 år kommer du kunna samla ihop 1 miljon kronor – mer än dubbelt så mycket som ursprungligen investerades.

Hur du investerar i indexfonder – 5 enkla steg

Att investera i en fondportfölj kräver inte någon speciell kompetens, utan välj bara 3 – 5 breda indexfonder för att täcka det mesta. Visst kan du ta inspiration från andra men du behöver tänka på att alla investerare är olika och kan ha en helt annan sparhorisont än du själv har.

Nedanför kommer exempel på hur en diversifierad fondportfölj bestående av olika indexfonder kan se ut som ger dig bra riskspridning. Här rekommenderar många att man köper breda fonder, vilket kan vara exempelvis en globalfond, en Sverigefond och en tillväxtmarknadsfond.

1. Välj fonder med rätt inriktning

Börja med att fundera på vilken inriktning du vill ha på dina fonder. Det är viktigt att tänka på hur du kan diversifiera din portfölj, dvs att sprida dina risker och därmed förbättra chansen till god avkastning över tid. Med andra ord ska du inte lägga alla ägg i samma korg. Utgå alltid från dig själv och hur hög risk du är villig att ta. De flesta väljer en global indexfond som basen i deras sparande då den ofta innehåller aktier från 23 olika länder kontra en svensk indexfond som bara fokuserar på den svenska aktiemarknaden.

✅ En fondportfölj bör innehålla indexfonder med exponering mot olika marknader

✅ En fondportfölj bör innehålla minst 3 – 5 fonder för att öka diversifiering

2. Välj vilken/vilka indexfonder du ska investera i

Bestäm vilken eller vilka indexfonder du ska investera i. Detta beror såklart på vad du redan har investerat på börsen. Det viktigaste att hålla kolla på är vad avgiften ligger på samt vilket index fonden följer. Du vill helst av allt välja en fond med bred inriktning och flera innehav: det innebär att du sprider risken i ditt sparande. Viktigt att tänka på att inte ha allt för många fonder: då blir det nämligen svårare att utvärdera ifall dina fonder har gjort bra eller dåligt, och kan sänka din genomsnittliga avkastning.

Indexfondportfölj 1:

 • 70% Global
 • 20% Sverige
 • 10% Tillväxtmarknader

Indexfondportfölj 2:

 • 40% Global
 • 20% Sverige
 • 20% Tillväxtmarknader
 • 10% Småbolag
 • 10% Ny teknik

3. Öppna konto hos en nätmäklare

Öppna ett Investeringssparkonto (ISK) på Avanza (värvningslänk) eller Nordnet (värvningslänk). När du köper fonder på ett ISK betalar du ingen vinstskatt, utan en liten schblonskatt per år. Därmed slipper du krångla med skattedeklarationen och dylikt för dina investerade pengar.

4. Sätt upp ett månadssparande

Överväg att sätta upp en regelbundet månadssparande. En fördel med detta blir att du köper dina indexfonder både när det går bra och dåligt på börsen, dvs när det är som billigast och när det är som dyrast. Det är väldigt lätt att sätta upp detta direkt hos nätmäklarna via autogiro så att pengarna dras direkt när lönen kommer. Du kan även läsa det här inlägget om varför alla borde månadsspara.

5. Spara långsiktigt

För alla typer av investeringar på börsen gäller det att tänka långsiktigt. Samma saker gäller när du sparar i indexfonder. Med långsikt menar vi en sparhorisont på minst fem år. Anledningen beror på att det kan svänga upp och ned på börsen och vissa år kan dina fonder tappa cirka 20 procent i värde. Tänk på att så länge du inte säljer har du inte förlorat några pengar.

Hur mycket är avkastningen för indexfonder?

De svenska och globala indexfonderna har gett bra avkastningen med cirka 8% i genomsnitt de senaste 28 åren.

Nedan följer tre vanliga underliggande index och deras respektive avkastning.

MSCI World Index

Genomsnittlig avkastning per år (CAGR): 7,83% (senaste 28 åren)

MSCI World Index är det mest väletablerade globala indexet som ger en fingervisning om hur de finansiella marknaderna mår. Detta index följer utvecklingen av börserna i 23 olika länder runt om i världen och speglar 85% av de största bolagen i respektive land. Indexet innehåller totalt 1 517 bolag.

MSCI Sweden Index

Genomsnittlig avkastning per år (CAGR): 9,90% (senaste 28 åren)

MSCI Sweden Index är en svenskt index som speglar 47 stora och medelstora bolag på den svenska aktiemarknaden.

MSCI ACWI IMI Index

Genomsnittlig avkastning per år (CAGR): 7,47% (senaste 28 åren)

MSCI All Countries World Index (förkortat MSCI ACWI) är ett världsindex som förutom de 23 utvecklande marknaderna, inkluderar även de 27 tillväxtmarknaderna i detta index. Indexet innehåller totalt 9 271 bolag, vilket täcker cirka 99% av hela världsekonomin.

Ackumulerad historisk avkastning för index mellan Juli 2007 – July 2022

Sammanfattning

Som med alla framtida investeringar är inget hugget i sten. Men det råder ingen tvekan om att nya innovationer och tekniska framsteg kommer att fortsätta att hända. Det är också oundvikligt för samhället som helhet – värde kommer sannolikt att skapas imorgon också! Genom att investera idag i indexfonder kan du vara ganska säker på att du kommer få god avkastning med bra riskspridning till en låg avgift även i framtiden.

Friskrivning: Inlägget innehåller annonslänkar för Avanza, Lysa, Nordnet och SAVR, vilket innebär att vi får en kickback ifall någon registrerar sig via vår länk. Allt vi skriver är våra egna åsikter. Ingenting vi skriver på bloggen ska anses som finansiell rådgivning. Alla köp av värdepapper innebär en risk och ska alltid ske på eget ansvar. Utvärdera efter egen analys och köp inget baserat på vad du läser här. Bildkällor: Foto av Pawel Czerwinski från Unsplash

Previous articleVad är ekonomisk frihet och hur uppnår du det?
Next articleSpara 10 procent av lönen för en bättre framtid
Prenumerera
Aviseringar för
guest
0 Kommentarer
Inline-feedbacks
Se alla kommentarer