Ofta ser man frasen historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Men vad betyder det konkret för dig som sparare? Aktiemarknaden har historiskt sett varit en mycket tillförlitlig indikator på framtida avkastning, men så är inte alltid fallet. Pengar som placeras på börsen kan både öka och minska i värde. Indexfonder, som spårar ett specifikt index eller en uppsättning index, erbjuder investerare den bästa chansen att uppnå framtida avkastning som nära matchar den som uppnåtts tidigare.

Kan historisk data vara en indikation på hur det kommer att gå i framtiden?

Historiskt har aktiemarknaden slagit inflationen med god marginal. Aktiekurserna har också stigit stadigt över tid och förväntad avkastning är rimlig på lång sikt. Det finns dock ingen garanti för att dessa trender kommer att fortsätta i framtiden. Ingen kan exakt förutsäga hur marknaden kommer att prestera över någon tidsperiod. Vissa år kommer att se kraftiga fluktuationer medan andra kommer att uppvisa stabil prestanda. Det är omöjligt att förutse vilken typ av år det blir på förhand.

Att investera i enskilda aktier är en riskabel strategi som kan leda till stora förluster såväl som vinster. Indexfonder är ett mindre riskabelt alternativ eftersom de investerar i ett brett utbud av aktier snarare än i ett enda företag. Dessa fonder tar inte heller ut onödigt höga förvaltningsavgifter som kan minska din avkastning. En diversifierad portfölj är det bästa sättet att maximera din investeringsavkastning samtidigt som du minimerar din risk.

Aktiemarknaden har historiskt visat sig vara ett bra ställe att investera pengar på på lång sikt, men ingen kan förutsäga framtiden med någon grad av säkerhet. Många investerare har gjort stora förmögenheter genom att investera i aktier och hålla dem under långa perioder. Andra förlorade allt när de försökte tajma marknaden och köpa och sälja vid fel tidpunkter. Som ett resultat rekommenderar de flesta finansiella rådgivare att du diversifierar din portfölj och underhåller den på lång sikt. Detta är det säkraste sättet att bevara och öka värdet på dina investeringar utan att ta onödiga risker.

Hur mycket har Stockholmsbörsen gått upp i genomsnitt?

När man investerar på börsen är de viktigt att förstå den genomsnittliga avkastningen på aktier eller aktiefonder, och vad den kan betyda för portföljtillväxten på lång sikt. Totalt sett är den genomsnittliga avkastningen på Stockholmsbörsen (SIXRX) ungefär 9,24% per år, baserat på SIX Return Index – men realistiskt sett ska man räkna med en förväntad avkastning på 6-7% om man tar hänsyn till inflationen.

Tittar man istället på den amerikanska aktiemarknaden ligger det på ungefär 11,82% per år baserat på börsutvecklingen av S&P 500. Det är sällsynt att aktiemarknadens genomsnittliga avkastning faktiskt är 10% under ett givet år. När man tittar på nästan 100 års data, d.v.s. från 1926 till 2021 – var den årliga genomsnittliga avkastningen mellan 8% och 12% bara åtta gånger. I verkligheten är aktiemarknadens avkastning vanligtvis mycket högre eller mycket lägre.

Friskrivning: Ingenting jag skriver på bloggen ska anses som finansiell rådgivning. Alla köp av värdepapper innebär en risk och ska alltid ske på eget ansvar. Utvärdera efter egen analys och köp inget baserat på vad du läser här. Bildkällor: Foto av garetsvisual från Freepik

Previous articleVad är skillnaden mellan indexfonder och börshandlade fonder (ETF:er)?
Next articleSka du köpa teknikfonder?
Prenumerera
Aviseringar för
guest
0 Kommentarer
Inline-feedbacks
Se alla kommentarer