I det här inlägget tänkte jag gå på hur man kan investera i fastigheter. Det finns många olika sätt att investera i fastigheter, dels genom att köpa fastigheter och hyra ut bostader, eller att köpa en större bostad och hyra ut delar av huset, exempelvis ett rum eller flera. Den här guiden kommer inte gå in på hur du gör detta, utan fokus kommer vara hur du på lättast sätt får exponering mot fastighetsmarknaden via börsen.

Varför investera i fastigheter?

Det finns flera skäl till varför det kan vara bra att investera i fastigheter. Dels kan det ge gott skydd mot inflation men också att man sprider riskerna i portföljen genom att investera i olika typer av tillgångslag.

Stort efterfrågan

I Sverige, speciellt i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö, finns en större efterfrågan än vad utbudet tillåter. Det har gjort att bostadspriserna ökat kraftigt i flera decennier. Även skattelättnader och ränteavdrag har bidragit till prisuppgången i hela landet. Det är också dyrt att bygga och för privata aktörer är det svårt att få lönsamhet i det. Trenden har dock varit att mindre byggföretag har köpt små hyresfastigheter och renoverat för att sedan hyra ut. 

Skydd mot inflation

En fastighet är en realtillgång eller så kallad fast egendom med mark och byggnader så följer värdet med upp vid prisuppgångar (inflation). När priserna ökar i samhället så kan man höja hyrorna och därmed ökar värdet på hyresfastigheterna. Även fastigheter inom skog och lantbruk har varit skyddande i länder som haft hyperinflation. 

Stabilt kassaflöde

Många av de investeringar som finns ger inget eller mycket lite kassaflöde. Pengarna är bundna i investeringen och du kan inte använda dem förrän du säljer ditt innehav. Problemet är då att sälja blir det samma som att du kliver av din investering. Genom att investera i fastigheter kan du i vissa fall komma runt detta dilemma. Hyresgästerna betalar en hyra, ofta månadsvis, vilket ger dig ett stabilt och relativt säkert kassaflöde. 

Lägre risk

Generellt sett lägre risk att investera i fastigheter än i aktier. Det finns flera skäl. För det första är de prisfall som uppstår ibland på börsen vanligtvis mycket större än motsvarande fall på fastighetsmarknaderna. Med andra ord: fastighetspriserna är mindre volatila än börsen.

En annan faktor som gör att risken är mindre i fastigheter är att du har ett kassaflöde från hyrorna. Dessa pengar använder du för att amortera på lånet vilket gör att risken i fastighetsinvesteringen minskar på sikt. Med aktier är risken densamma hela tiden.

Fastighetsfonder

Det absolut lättast sätt att investera i fastigheter är via fastighetsfonder. Givetvis är det det inte samma sak som att faktiskt äga en fastighet och få hyresintäkter, däremot får du ta del av dessa intäkter via exempelvis flertal utdelningar under året. Det du däremot slipper är välja ut vilka fastighetsaktier du ska investera i.

Köp fonder inom fastighetsbranschen

Länsförsäkringar Fastighetsfond
Swedbank Robur FastighetIKC FastighetsfondFIRST Nordic Real EstateCarnegie Fastighetsfond NordenPLUS Fastigheter Sverige IndexLannebo Fastighetsfond SEB Fastighetsfond NordenSimplicity Fastigheter
Länsförsäkringar Fastighet EuropaSkagen m2
Nordea 1 - Global Real EstateODIN Eiendom

Fastighetsaktier

Är du mer intresserad och villig att lägga ned tid på att analysera olika fastighetsbolag kan fastighetsaktier var något för dig. Det finns väldigt många sådana aktier på Stockholmbörsen att välja bland. Nedan är en lista på de jag kunde hitta, men det kan vara så att jag missat någon. Kommentera gärna ifall det är något fastighetsbolag som saknas.

Köp aktier i fastighetsbolag

CastellumSamhällsbyggnadsbolaget i Norden
Hufvudstaden
Fast. BalderDiös Fastigheter
WallenstamSagax
Atrium LjungbergCatenaPlatzer Fastigheter Holding
ALM EquityFabegeHEBA
Genova Property GroupSydsvenska Hem
Eastnine
Pandox
Nyfosa
Cibus Nordic Real Estate
Fastpartner
Stenhus Fastigheter i Norden
Stendörren Fastigheter
Wihlborgs Fastigheter
Brinova Fastigheter
Bonäsudden Holding
John Mattson Fastighetsföretagen
Preservia Hyresfastigheter
Quartiers Properties
Svenska Nyttobostäder
Annehem Fastigheter
K-Fast Holding
KlaraBo Sverige
Fastator
Trianon
Entra
Kojamo

Preferens- och D-aktier i fastighetsbolag

Flera börsnoterade fastighetsbolag erbjuder preferens- och D-aktier. En preferensaktie kan enklast beskrivas som en blandning mellan aktier och obligationer. Äger du en preferensaktie har du företräde till utdelning, dvs innan övriga aktieägare. Värt att nämna att du inte har rätt till högre utdelning än det som är på förhand fastställt. En fördel med preferensaktier är att de ofta har utdelning oftare än stamaktier. Det vanliga är att de har utdelning fyra gånger per år. Det ger dig ett stabilt kassaflöde i portföljen.

Preferensaktier påminner om företagsobligationer. Bägge används för att företaget ska få in pengar till verksamheten. Precis som företagsobligationer påverkas också preferensaktier av ränteläget. Om räntan stiger tenderar priset på preferensaktierna att sjunka.

En D-aktie är snarlik preferensaktier då de ger en högre direktavkastning men utdelningen är, liksom preferensaktier, fastställt till ett visst belopp. Denna innebär att du ofta inte får ta del av exempelvis utdelningshöjningar.

Köp preferensaktier och d-aktier i fastighetsbolag

ALM Equity Pref
Amasten Fastighet Pref
Aros Bostadsutveckling Pref
Akelius Residential Property D
Corem Property Group Pref
Corem Property Group D
Fastighetsbolaget Emilshus Pref
Fastpartner Pref
Fastpartner D
Heimstaden Pref
K2A Knaust & Andersson Fastigheter Pref
NP3 Fastigheter Pref
Preservia Hyresfastigheter Pref
Quartiers Properties Pref
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden D
Sagax D
Svenska Nyttobostäder Pref

Fastighetsutvecklingsbolag

Ett alternativ till att äga fastighetsaktier där bolagen äger bostäderna och byggnaderna är att istället investera i bolagen som faktiskt bygger dem. Vi har flera stora svenska byggbolag som är noterade på börsen. Skanska är en global byggkoncern med bygguppdrag över hela världen. NCC är också ett global företag som utvecklar kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader.

Köp aktier i bolag som bygger fastigheter

Skanska
NCCPeab
JM
Serneke Group
Bonava
Besqab

Andra sätt att investera i fastigheter

Om du inte vill investera i varken fonder, aktier eller köpa en egen fastighet för att hyra ut finns det ett annat alternativ också. Du kan investera i fastigheter via crowdfunding eller P2P. Exempel på företag som erbjuder detta är Kameo och Tessin. Detta kan vara ett bra sätt att sprida riskerna på och du har möjlighet till hög avkastning i somliga projekt. Man ska dock vara medveten om att det är högre risk att investera i den här typen av lån än att köpa preferensaktier eller företagsobligationer.

Investerar du i fastigheter? Eller kör du enbart via aktier eller fonder? Dela gärna med dig i kommentarerna nedan! 🙂

Friskrivning: Jag äger vissa aktier och fonder som nämns i det här inlägget. Allt jag skriver är mina egna åsikter. Ingenting jag skriver på bloggen ska anses som finansiell rådgivning. Alla köp av värdepapper innebär en risk och ska alltid ske på eget ansvar. Utvärdera efter egen analys och köp inget baserat på vad du läser här. Bildkällor: Julius Jansson, Alexander Mils, Daniel McCullough och Ola Grönlund

Previous articleRekordår för börsnoteringar 2021
Next articleFunderingar kring portföljerna inför 2022
Prenumerera
Aviseringar för
guest
0 Kommentarer
Inline-feedbacks
Se alla kommentarer