En av de vanligaste frågorna som folk ställer sig är om man ska investera i ETF:er eller indexfonder. Här är en snabb översikt över de två typerna av investeringar:

– En börshandlad fond, eller ETF (Exchange Traded Fund), är en typ av värdepapper som följer en underliggande tillgång.
– En indexfond är en typ av värdepappersfond eller ETF som följer utvecklingen för ett jämförelseindex.
– Båda kan erbjuda långsiktig avkastning och diversifiering.

När du investerar är en sak att tänka på diversifiering – i grund och botten att äga en blandning av investeringar inom och över tillgångsklasser. Indexfonder och börshandlade fonder, eller ETF:er, erbjuder enkla sätt att diversifiera. Dessa fonder samlar flera värdepapper i en investering, vilket ger dig en bredare exponering mot olika företag.

Vad är en börshandlad fond (ETF)?

En börshandlad fond (ETF) kan enkelt beskrivas som en fond som handlas som en vanlig aktie. Vanligtvis kommer ETF:er att följa ett visst index, sektor, råvara eller annan tillgång, men till skillnad från fonder kan ETF:er köpas eller säljas på en börs på samma sätt som en vanlig aktie kan. En ETF kan struktureras för att spåra allt från priset på en enskild vara till en stor och mångsidig samling värdepapper. ETF:er kan till och med struktureras för att spåra specifika investeringsstrategier.

ETF:er är vanligtvis passivt förvaltade, vilket innebär att fonden vanligtvis har ett fast antal värdepapper baserat på ett specifikt förinställt investeringsindex. Däremot är många fonder aktivt förvaltade, med professionella investerare som försöker välja de investeringar som kommer att stiga och falla.

Olika typer av börshandlade fonder

Här är några av de mest populära typerna av börshandlade fonder som finns:

  • Värdeaktier – Aktier som ser billiga ut i förhållande till sina intäkter eller tillgångar.
  • Utdelningsaktier – Aktier som ger utdelning eller har ett starkt utdelningsrekord.
  • Bransch – Värdepapper från företag inom en specifik bransch, till exempel konsumentvaror eller ny teknik.
  • Större index – Aktier baserade på ett större index som S&P 500 eller OMXS30ESG.
  • Länder – Aktier med betydande exponering mot ett visst land.
  • Företagsstorlek – Egna företag av en given storlek, vanligtvis antingen små, medelstora eller stora.
  • Obligationer – Obligationer uppdelade efter valfritt antal egenskaper, inklusive säkerhet, löptid och emittent.
  • Råvara – Investerar i fysiska råvaror (till exempel guld) eller producenter av det.
  • Invers – Fonder som går upp när kursen på innehaven går ner, tillåter investerare att tjäna på värdepappers nedgång.

Varför ska man investera i börshandlade fonder?

Börshandlade fonder har låga förvaltningsavgifter (mellan 0,07% – 0,40% per år). Däremot kan en aktivt förvaltad värdepappersfond ha årliga förvaltningsavgifter upp till 1,5% eller mer. Indexfonder brukar ligga på ungefär samma låga förvaltningskostnader som ETF:er. Börshandlade fonder är också populära eftersom de tillåter investerare att skapa exponering mot specifika sektorer. Till exempel kan ETF:er fokusera på högavkastande aktier eller värdeprisaktier. De kan även rikta in sig på ny teknikaktier eller företag med exponering mot tillväxtmarknader så som Brasilien eller Indien.

Finns det några nackdelar?

Eftersom börshandlade fonder handlas på börser utsätter en investerare sig för likviditetsrisk. Detta är risken att du kan förlora din investering om marknaden för de underliggande värdepapperen torkar ut, vilket gör att kursen på ETF:en sjunker kraftigt. Detta kan också göra det svårt att sälja dina börshandlade fonder snabbt om du behöver sälja dem för att få tillbaka ditt kapital. Å andra sidan, en investering i en indexfond utsätter dig direkt för risken för lägre avkastning om den följer ett smalt index eller andra strikta investering- eller hållbarhetskrav (ESG). Detta kan påverka avkastningen markant. Till exempel har S&P 500 Index överträffat de flesta aktiva förvaltare de senaste åren, men den genomsnittliga aktiva förvaltaren gav ändå sina investerare en positiv avkastning.

Så vilket är bättre? Som du ser har både ETF:er och indexfonder för- och nackdelar. Båda indexfonder och ETF:er har låga kostnader, bred riskspridning och har som mål att ge stabil avkastning över tid. Varje typ är lämplig för olika situationer, och valet är upp till varje enskild investerare. Indexfonder och börshandlade fonder är båda giltiga investeringar för den som sparar långsiktigt, kanske till pensionen eller barnen. När du väljer mellan de två, överväg faktorer som din förmåga att klara av kortsiktig volatilitet, dina övergripande investeringsmål, hur involverad du vill vara i förvaltningen av din portfölj och hur mycket tid och pengar du vill lägga på att hantera dina investeringar.

Vidare läsning:

Vad är Börshandlade fonder (ETF)? | Nordnet
Vad är och hur fungerar ETF:er/börshandlade fonder? | Avanza
Börshandlade fonder – ETF | Skatteverket

Friskrivning: Allt jag skriver är mina egna åsikter. Ingenting jag skriver på bloggen ska anses som finansiell rådgivning. Alla köp av värdepapper innebär en risk och ska alltid ske på eget ansvar. Utvärdera efter egen analys och köp inget baserat på vad du läser här. Bildkällor: Foto av rawpixel.com från Freepik

Previous articleMånadsredovisning – Augusti 2022
Next articleHistorisk avkastning säger inget om framtida avkastning
Prenumerera
Aviseringar för
guest
0 Kommentarer
Inline-feedbacks
Se alla kommentarer