Avkastningsportföljen

En del av min pengamaskin är Avkastningsportföljen, eller rättare sagt en blandad aktieportfölj med bolag som har positiv totalavkastning eller god utdelnings-tillväxt. Majoriteten av mitt sparande görs alltså i den Framtidsportföljen. Om du är intresserad, kan du läsa mer om den här och varför jag valt att köra på detta upplägg.

På sikt är tanken att denna lilla aktieportfölj ska försvinna helt och kapitalet här ska fördelas till antingen fondportföljen eller Lysa i framtiden.

Det totalt värdet på avkastningsportföljen är: 35 415 kr

Uppdaterad senast 2022-02-17

Avkastningsportföljen

Innehav i Avkastningsportföljen:

Friskrivning: Jag äger aktierna och fonderna som nämns i det här inlägget. Allt jag skriver är mina egna åsikter. Ingenting jag skriver på bloggen ska anses som finansiell rådgivning. Alla köp av värdepapper innebär en risk och ska alltid ske på eget ansvar. Utvärdera fter egen analys och köp inget baserat på vad du läser här. Bildkällor: Thought Catalog