Avkastningsportföljen

En del av min pengamaskin är Avkastningsportföljen, eller rättare sagt en blandad aktieportfölj med bolag som har positiv totalavkastning eller god utdelningstillväxt. Majoriteten av mitt sparande görs alltså i den Globalaportföljen. Om du är intresserad, kan du läsa mer om den här och varför jag valt att köra på detta upplägg.

Målet med den här portföljen är att investera i aktier med positiv totalavkastning som växer år efter år. Jag har även kryddat med lite tillväxtaktier som jag tror kommer prestera bra långsiktigt. Ambitionen är att ha ca 10% av sparkapitalet här, men i nuläget utgör den ca 30% av mitt investerade kapital.

Det totalt värdet på avkastningsportföljen är: 112 277 kr

Uppdaterad senast 2021-03-08

Avkastningsportföljen

– Prosus NV (PRXa)
– Advanced Micro Devices (AMD)
– Tele2 (TEL2 B)
– VNV Global (VNV)
– Sofina SA (SOFb)
– Hexagon (HEXA B)

Övriga innehav består av mindre poster i Dustin Group, Lohilo Foods, SWECO och Tomra Systems

Friskrivning: Jag äger aktierna och fonderna som nämns i det här inlägget. Allt jag skriver är mina egna åsikter. Ingenting jag skriver på bloggen ska anses som finansiell rådgivning. Alla köp av värdepapper innebär en risk och ska alltid ske på eget ansvar. Utvärdera fter egen analys och köp inget baserat på vad du läser här. Bildkällor: Thought Catalog