Framtidsportföljen

Jag har numera enbart en fondportfölj, där jag tidigare haft två stycken. Dels den tidigare Globalaportföljen som var basen i vårt sparande. Här hade vi till största del billiga indexfonder, men även en del aktivt förvaltade fonder inom ny teknik och miljö. Den andra fondportföljen, Extraknäckportföljen, var en portfölj som byggde helt på sidoinkomster. Där valde jag att placera allt i en småbolagsfond. Du kan läsa mer om dessa förändringar i det här inlägget.

Utgångsläget för den här sparportföljen är långsiktigt sparande på flera års sikt. Vi väljer att månadsspara i dessa fonder då vi köper både under nedgång och uppgång, oavsett hur börsen mår. På så sätt slipper vi försöka tajma marknaden.

Förvaltningsavgiften för den här fondportföljen hamnar på 0,24%, vilket är en ganska låg årlig avgift. Med detta upplägg nedan äger vi 2219 bolag över hela världen och har därmed en väldigt god riskspridning också!

Det totala värdet på fondportföljen är idag: 390 355,35 kr.

Uppdaterad senast 2021-10-31

Framtidsportföljen

Innehav i Framtidsportföljen:

Samtliga av dessa fonder är passivt förvaltade, dvs indexfonder. Detta innebär att tanken är att de ska följa sitt jämförelseindex, och kan därför inte ”slå index”. I och med att börsen är väldigt svår att förutsäga är det generella rådet att man inte ska försöka tajma marknaden. För den stora massan av småsparare rekommenderar forskare att man köper en indexfond eller välj en fondrobot som gör jobbet åt dig. 

Globalfond
Länsförsäkringar Global Indexnära

Sverigefonder
Nordnet Indexfond Sverige
PLUS Småbolag Sverige Index
Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Teknikfond
Nordnet Indexfond Teknologi

Allokeringen av fondportföljen blir enligt nedan:

– 40% Globalfond
– 40% Sverigefonder
– 20% Branschfond

Branschfonden, vilket är en tekinkifond, är till större del en USA-fond då den mer eller mindre består av 80 procent amerikanska teknikbolag.

Den något högre avkastningen men också högre risken med att välja en fond som följer småbolagsindex kontrar jag med en billig Sverigefond (Nordnet Indexfond Sverige) som följer aktieindexet OMXSBGI. Förhoppningen är att småbolag-, investmentbolag- och teknikfonderna tillsammans presterar bättre än världsindex över tid.

Friskrivning: Jag äger fonderna som nämns i det här inlägget. Artikeln innehåller samarbetslänkar till SAVR, vilket innebär att jag får en kickback ifall någon registrar sig via min länk. Allt jag skriver är mina egna åsikter. Ingenting jag skriver på bloggen ska anses som finansiell rådgivning. Alla köp av värdepapper innebär en risk och ska alltid ske på eget ansvar. Utvärdera efter egen analys och köp inget baserat på vad du läser här. Bildkällor: Benjamin Davies