Hållbarhetsportföljen

I början av april så skrev jag ett inlägg om klimatsmart sparande i etiska fonder. Kort sammanfattat innebär det att man väljer bort till exempelvis fossila bränslen, företag som producerar vapen eller krigsmaterial. Istället investerar dessa fonder pengar i företag som satsar på miljöprojekt, vattenrening och förnyelsebar energi.

Målet är främst hållbart sparande till låga avgifter och att prestera bättre än index. För att uppnå detta har jag valt att använda mig av SAVR – dels för att de har större fokus på just hållbarhet men också för att de har betydligt lägre avgifter för flera fonder jämfört med både Avanza och Nordnet. Fördelningen på den här fondportföljen är 50% indexfonder och 50% aktivt förvaltade fonder.

Snittavgiften för Hållbarhetsportföljen ligger på 0,36% – vilket är en ganska god nivå. Dock är det något högre än avgiften på exempelvis Globalaportföljen som enbart hamnar på 0,28% – mer än en tredje del billigare än den här fondportföljen!

Det totalt värdet på hållbarhetsportföljen är: 12 379 kr

Uppdaterad senast 2020-09-30

Hållbarhetsportföljen

Friskrivning: Jag äger aktierna och fonderna som nämns i det här inlägget. Allt jag skriver är mina egna åsikter. Ingenting jag skriver på bloggen ska anses som finansiell rådgivning. Alla köp av värdepapper innebär en risk och ska alltid ske på eget ansvar. Utvärda efter egen analys och köp inget baserat på vad du läser här. Bildkällor: Sohail Na