Investeringsstrategi

Foto: Dreamstime.com / Creative Commons Zero

Min investeringsstrategi är överlag ganska konservativ och defensiv – ambitionen är inte att nå så hög avkastning som möjligt och försöka slå index, utan att inte förlora pengar. Fokus ligger på totalavkastning snarare än höga utdelningar och förhoppningsbolag. Detta innebär att jag investerar största delen av mitt sparande i billiga, passiva indexfonder.

Mina kriterier för aktieinvestering

– Investera bara i bolag och verksamheter du förstår
– Bolaget ska ha gärna ha en direktakvastning på minst 2%
– Sälj inte av något även när börsen går ned, förutom när bolaget inte är vad du hoppas på
– Ha inte fler bolag i portföljen än vad du klarar av att hantera – ca 30 bolag fungerar för mig personligen
– Ha 60% av portföljen i svenska aktier för att inte påverkas för mycket av växelkurser och valutafluktuationer

Fokus är att investera långsiktigt och att titta på bolagets totala avkastning framför enbart utdelningar.