Byggfakta Group ska noteras på Nasdaq Stockholm. Bolaget är ett marknadsledande mjukvaru- och informationsbolag inom byggnadssektorn med egenutvecklade molnbaserade tjänster och fullt integrerad data- och mjukvaruplattform. Byggfakta Group erbjuder produkter som kopplar samman aktörer i byggbranschens värdekedja vilket ökar försäljningen och ökar lönsamheten för sina kunder. I samband med noteringen avser bolaget genomföra ett erbjudande av befintliga- och nyemitterade aktier.

Byggfakta Group har en unik position med starkt fotfäste i Norden och Storbritannien, tillsammans med en ökad närvaro i övriga Europa, Asien och USA för att kunna driva byggbranschens digitala transformation. Byggindustrin har varit långsam med att förnya och digitalisera, men kraftig medvind förväntas påskynda efterfrågan på fortsatt digitalisering över hela värdekedjan. Som en ledande aktör på byggindustrins digitala marknad, ett unikt produktutbud och en mycket försvarbar marknadsposition i flera geografier, anser Byggfakta Group att de har goda förutsättningar för att driva byggindustrins digitala omvandling och dra nytta av den ökade digitaliseringstakten.

Byggfakta Groups kärnerbjudande består av fyra produktområden som riktar sig till olika intressenter i byggbranschen: (i) Projektinformation – en plattform för försäljning av affärsintelligens; (ii) Specifikation – programvara som digitaliserar processen att skriva specifikationer; (iii) Produktinformation – en onlineplattform för leverantörer för att marknadsföra produkter online, och ger köparna en omfattande katalog med byggprodukter, och (iv) e-Tendering – programvara för e-sourcing och e-upphandling.

Genom sitt heltäckande produktutbud sammanför Byggfakta Group köpare och säljare i hela byggbranschens värdekedja. Med Byggfakta Groups information och programvaror kan kunderna markant öka sin försäljning. Kärnvärdet i Byggfakta Groups produkterbjudande är den unika informationsdatabas och stora mängddata som ger kunderna kunskap om byggbranschen. Databasen, som byggts upp i över 50 år, finns egeninsamlad unik data med över två miljoner historiska byggprojekt. Databasen uppdateras på daglig basis av ett team bestående av över 520 marknadsundersökare. Informationen verifieras, förädlas och sammanställs i realtid, vilket ger kunderna tillgång till affärskritisk information som kan generera försäljning, produktinköp och kunskap om specifikationskrav. Vidare säkerställer plattformen spårbarhet och ansvar genom att dokumentera aktivitet på plattformen. Detta skapar en röd tråd av information och säkerställer verifikationskedjan.

Erbjudandet

Priset per aktie i erbjudandet har fastställts till 75 kronor per aktie. Erbjudandet omfattar mellan 76 979 359 aktier och upp till 99 482 269 aktier, motsvarande cirka 35 procent och cirka 45 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter erbjudandet och Apportemissionens och Kvittningsemissionens genomförande, förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. Detta motsvarar att det totala värdet av erbjudandet uppgår till mellan MSEK 5 773 och MSEK 7 461.

AMF, Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab, Didner & Gerge Fonder AB, Första AP-Fonden (AP1), Grandeur Peak Global Advisors, Lazard Asset Management och Tredje AP-Fonden (AP3) har, under vissa förutsättningar, åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för ett belopp om MSEK 3,100. Dessa åtaganden utgör 19 procent av totala antalet utestående aktier i bolaget efter genomförandet av erbjudandet, Apportemissionen och Kvittningsemissionen. Åtagandena uppgår till 42 procent av aktierna i erbjudandet om Utökningsoptionen och Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

Du kan läsa prospektet i dess helhet här.

Hur gör jag?

Affärsvärlden hissar flera flaggor och lyfter att värderingen är tillagen i deras analys, som du kan läsa här. Dagens Industri (DI) är positiva och anser att de har en attraktiv affärsmodell (betalvägg). Den främsta anledningen som anges är att tillväxten för informationstjänster är god och vidare lyfts även lönsamheten fram. DI ger rådet att teckna. Vi har även flera cornerstoneinvesterare, så som AMF Pension, Didner & Gerge Fonder, Första AP-fonden (AP1), Tredje AP-fonden (AP3) och Lazard Asset Mangement som några exempel. Anmälan kan ske både via Avanza och Nordnet, samt via Carnegie. I det här fallet väljer jag att teckna en minimumpost hos Avanza och Nordnet, för att öka chansen för tilldelningen. Som vanligt säljer jag direkt på första handelsdagen, vilket blir nu på fredag. Första dagen för handel är planerad till den 15 oktober 2021.

Sista teckningsdagen är den 14 oktober 2021 (idag) kl 15:00.

Om bolaget

Namn: Byggfakta Group (BFG)
ISIN: SE0016798581
Senaste kurs: 75 SEK
Utdelning: 0,00 SEK
Direktavkastning: 0,00%

Byggfakta Group Nordic HoldCo (publ), med huvudkontor i Ljusdal, Sverige och med anor från 1936, är en ledande digital plattform som erbjuder lösningar som sammanför aktörer i byggindustrins värdekedja, maximerar försäljningen och förbättrar effektiviteten för sina kunder. Bolagets kärnutbud ligger i fyra produktsegment och riktar sig till olika intressenter i byggindustrins värdekedja, nämligen (i) Projektinformation – en plattform för försäljning av affärsintelligens; (ii) Specifikation – programvara som digitaliserar processen att skriva specifikationer; (iii) Produktinformation – en onlineplattform för leverantörer för att marknadsföra produkter online, och ger köparna en omfattande katalog med byggprodukter, och (iv) e-Tendering – programvara för e-sourcing och e-upphandling.

Friskrivning: Jag äger inte några aktier i Byggfakta Group, men avser att teckna aktier inför börsnoteringen. Allt jag skriver är mina egna åsikter. Ingenting jag skriver på bloggen ska anses som finansiell rådgivning. Alla köp av värdepapper innebär en risk och ska alltid ske på eget ansvar. Utvärdera efter egen analys och köp inget baserat på vad du läser här. Bildkällor: Matthew Henry och Byggfakta Group Nordic HoldCo AB

Previous articleSparpatrullens Spartips 2022
Next articleAutoStore IPO börsintroduktion
Prenumerera
Aviseringar för
guest
0 Kommentarer
Inline-feedbacks
Se alla kommentarer