Fondbolaget Case Group ska noteras på Nasdaq First North Growth Market. I samband med noteringen ger bolaget ut cirka 1,3 miljoner nya aktier vilket innebär att kassan kan stärkas med nära 25 miljoner kronor. Nettolikviden efter kostnader väntas bli 21 miljoner kronor. Tanken är att kapitalet skall användas för förvärv.

Case Group AB är en fristående fondförvaltare som växt från 300 MSEK till 7 000 MSEK förvaltat kapital. Bolaget är specialiserat på förvaltning av fonder med placeringar i företagsobligationer. Bland ägarna finns tennislegenden Stefan Edberg, NHL-veteranen Nicklas Lidström och golfproffset Henrik Stenson. Case Group fokuserar på att leverera högkvalitativ fondförvaltning där kunder, medarbetare och delägare har förutsättningar att spara på samma sätt.

Case Group har tre fonder: Case Safe Play och Case Fair Play, räntefonder och Case All Star, en aktiefond. Case Safe Play har belönats med högsta betyg av Morningstar och erhöll 2017 pris som bästa räntefond av både Morningstar och Fondmarknaden. Case Fair Play belönades 2018 med pris som bästa fond i sin kategori av Thomson Reuters Lipper Fund Awards.

Case Group har en tydlig förvärvsstrategi och planerar att under de närmaste åren att växa såväl organiskt som genom förvärv. Case Group har varit tidiga med att automatisera och digitalisera sin fondadministration vilket gör att de kan delta i en marknadskonsolidering och anskaffa större fondvolymer utan motsvarande kostnadsökningar, vilket ger förutsättningar till en framgångsrik expansion.

År 2020 var ett annorlunda år för samhället, den globala ekonomin och kapitalförvaltningsindustrin. Covid-19 hade en omtumlande effekt på kapitalmarknaden och efter flera år av stabil tillväxt rasade tillgångspriserna på marknaden i samband med de åtgärder myndigheter tog för att stoppa pandemispridningen. För att undkomma ekonomisk stagnation och depression ingrep världens centralbanker via stimuleringspaket. Kapitalförvaltningsindustrin har som reaktion till centralbankernas agerande återvänt till rekordnivåer och återfunnit det momentum som uppvisades innan pandemins början. Dock har investerare börjat oroa sig över ifall inflationen är mer stationär än vad centralbanker förutspått och huruvida centralbankerna kan komma att behöva höja räntorna tidigare än prognostiserat. Detta är av särskilt beaktande för kapitalförvaltningsbolag då deras allokeringsval påverkas fundamentalt av dessa omständigheter.

Erbjudandet

Erbjudandepriset är fastställt till 18,80 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde för bolagets aktier om cirka 350 MSEK före erbjudandet. Erbjudandet omfattar maximalt 1 328 500 nyemitterade aktier i Case Group. Om samtliga aktier i erbjudandet tecknas kommer bolaget att tillföras en bruttolikvid om 24,976 MSEK, före avdrag för transaktionskostnader relaterade till erbjudandet vilka beräknas uppgå till cirka 4,0 MSEK. Nettolikviden från erbjudandet kommer primärt att användas för förvärv och förväntas uppgå till cirka 21 MSEK. 

En grupp investerare har åtagit sig att teckna aktier motsvarande ett totalt värde om 9,025 MSEK, motsvarande cirka 36 procent av erbjudandet. Tennisspelaren Stefan Edberg är den största enskilda ägaren i Case Group med 16 procent av aktiekapitalet. 86,1 procent av bolagets aktieägare, inklusive styrelseledamöter och ledning, har genom avtal med Skills Corporate Finance AB, förbundit sig till en s.k. lock up avseende aktier som inte säljs inom ramen för Erbjudandet under en period om upp till 365 dagar från första dagen för handel på Nasdaq First North Growth Market. 

Du kan läsa prospektet i dess helhet här.

Hur gör jag?

Affärsvärlden rekommenderar sina läsare att teckna och skriver: ”Givet den goda avkastningen i bolagets fonder i år så finns en risk att 2021 ger en toppvinst som inte upprepas redan nästa år. Vi har tagit viss höjd för det i våra prognoser. Men givet att Case inte tappar fondkapital så borde resultat i nivå med årets finnas på radarn även framöver”. Anmälan för att teckna aktier kan ske via både Avanza och Nordnet, samt via ifylld och undertecknad anmälningssedel till Nordic Issuing. I vanlig ordning väljer jag att teckna en minimumpost via flera konton, och säljer direkt på första handelsdagen.

Sista teckningsdagen är 10 december 2021 kl 23:59 och beräknad första dagen för handel är den 16 december 2021.

Om bolaget

Namn: Case Group (CASE)
ISIN: SE0017082514
Senaste kurs: 18,80 SEK
Utdelning: 0,00 SEK
Direktavkastning: 0,00%

Case Group AB (publ) är en fristående kapitalförvaltare som fokuserar på att leverera högkvalitativ fondförvaltning där kunder, medarbetare och delägare har förutsättningar att spara på samma sätt. Case Group har tre fonder: Case Safe Play och Case Fair Play som är räntefonder som investerar i obligationer och Case All Star (aktiefond). Case Safe Play har genom åren haft högt betyg hos Morningstar och erhöll 2017 pris som bästa räntefond av både Morningstar och Fondmarknaden. Case Fair Play belönades 2018 med pris som bästa fond i sin kategori av Thomson Reuters Lipper Fund Awards.

Friskrivning: Jag äger inte några aktier i Case Group, men avser att teckna aktier inför börsnoteringen. Allt jag skriver är mina egna åsikter. Ingenting jag skriver på bloggen ska anses som finansiell rådgivning. Alla köp av värdepapper innebär en risk och ska alltid ske på eget ansvar. Utvärdera efter egen analys och köp inget baserat på vad du läser här. Bildkällor: Case Group AB och Raphael Andres

Previous articleFredagsläsning
Next articleBloggen i siffror 2021
Prenumerera
Aviseringar för
guest
0 Kommentarer
Inline-feedbacks
Se alla kommentarer