CTEK är den ledande globala leverantören av batteriladdare för olika fordon inom premiumsegmentet och Sveriges näst största leverantör av laddare och tillbehör för elfordonsladdning. Bolaget präglas av en stark innovationskultur och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla nya produkter anpassade efter kundernas behov.

CTEK är den ledande globala leverantören av premiumbatteriladdare och Sveriges näst största leverantör av laddare och tillbehör för elfordonsladdning. Bolaget präglas av en stark innovationskultur och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla nya produkter anpassade efter kundernas behov. Bolaget grundades 1997 i Vikmanshyttan och har numera försäljning i över 70 länder. Med en historia av innovation och teknikledarskap möter CTEK proaktivt nya kundbehov genom att utveckla produkterbjudandet och verksamheten kontinuerligt.

CTEK har genom sitt teknikledarskap etablerat starka och långvariga kundrelationer med, bland annat, över 50 av världens mest prestigefyllda fordonstillverkare. Utöver fordonstillverkare erbjuds produkter till bland annat fordonsverkstäder, distributörer, återförsäljare, ägare av parkeringsplatser, laddoperatörer, fastighetsägare och privatpersoner.

Den främsta drivkraften för marknaden för elfordonsladdare och tillbehör är en ökad försäljning av elfordon. Av den totala europeiska flottan förväntas elfordon och hybridfordon utgöra 17% respektive 29% under 2030. 

Ett förändrat konsumentbeteende där konsumenter de senaste åren blivit mer fokuserade på hållbara lösningar har ytterligare ökat efterfrågan på elfordon. I tillägg har även många fordonstillverkare etablerat mål kopplat till produktionsandelen av batteridrivna elfordon samt hybridfordon och investerar löpande i initativ för att möta regleringar och efterfrågan.

En annan drivkraft är de strikta regleringar av utsläpp som blir allt mer utbrett. I Europa är det bland annat synligt i Parisavtalet vars mål är att begränsa utsläppen i Europa. För att nå det nuvarande utsläppsmålet krävs det att elbilar motsvarar 45% av total nybilsförsäljning år 2030. Många länder har även utvecklat specifika initiativ för krav på installationer av elfordonsladdare vid nybyggnationer och renoveringar av byggnader.

Erbjudandet

Priset per aktie i erbjudandet har fastställts till 69 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde för samtliga utestående aktier i Bolaget efter erbjudandets genomförande om 3 401 miljoner kronor. Erbjudandet omfattar 30 621 798 aktier, vilket motsvarar 62 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter erbjudandets genomförande. Erbjudandet kommer att omfatta 4 347 827 nyemitterade aktier och 26 273 971 befintliga aktier som säljs av Altor Fund III och Faustina Ltd.

Bolaget tillförs cirka 300 miljoner kronor genom nyemissionen i erbjudandet. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 2 113 miljoner kronor, baserat på antagandet att erbjudandet tecknas till fullo, och cirka 2 430 miljoner kronor om övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo. 

Du kan läsa prospektet i dess helhet här.

CTEK IPO

Hur gör jag?

Investment AB Latour har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för ett belopp motsvarande cirka 1 054 miljoner kronor, vilket motsvarar 31 procent av utestående aktier efter genomförandet av erbjudandet. Detta ser jag som positivt att Latour som storägare. Sedan beskriver Affärsvärlden värderingen som låg och ger rådet att teckna aktien. Anmälan sker via Carnegie, Swedbank och Avanza. I vanlig ordning tecknar jag en minimumpost och hoppas på tilldelning, sedan säljer jag direkt första handelsdagen. Första handelsdagen infaller den 24 september 2021.

Sista teckningsdagen är den 23 september 2021 (torsdag) kl 15:00.

Om bolaget

Namn: CTEK (CTEK)
ISIN: SE0016798763
Senaste kurs: 69 SEK
Utdelning: 0,00 SEK
Direktavkastning: 0,00%

CTEK AB (publ) är den ledande globala leverantören av premiumbatteriladdare och Sveriges näst största leverantör av laddare och tillbehör för elfordonsladdning. Bolaget präglas av en stark innovationskultur och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla nya produkter anpassade efter kundernas behov. CTEK grundades 1997 i Vikmanshyttan och har numera försäljning i över 70 länder. Med en historia av innovation och teknikledarskap möter Bolaget proaktivt nya kundbehov genom att kontinuerligt utveckla dess innovativa produkterbjudande och verksamhet. Bolaget har genom sitt teknikledarskap etablerat starka och långvariga kundrelationer med bland annat över 50 av världens mest prestigefyllda fordonstillverkare. Utöver fordonstillverkare erbjuder Bolaget produkter till bland annat fordonsverkstäder, distributörer, återförsäljare, parkeringsplatser, laddoperatörer, fastighetsägare och privatpersoner.

Friskrivning: Jag äger inte några aktier i CTEK, men avser att teckna aktier inför börsnoteringen. Allt jag skriver är mina egna åsikter. Ingenting jag skriver på bloggen ska anses som finansiell rådgivning. Alla köp av värdepapper innebär en risk och ska alltid ske på eget ansvar. Utvärdera efter egen analys och köp inget baserat på vad du läser här. Bildkällor: CTEK AB

Previous articleTillträde till vårt hus försenat med tre månader
Next articleCary Group IPO börsintroduktion
Prenumerera
Aviseringar för
guest
0 Kommentarer
Inline-feedbacks
Se alla kommentarer