Investmentbolaget Flat Capital ska noteras på First North Growth Market. Flat Capital har ett starkt track-record sett till värdeutveckling, med fokus på tillväxtbolag med framstående entreprenörer i ledande ställning. De har bland annat investerat i bolag så som Klarna, Budbee och Truecaller. Flat Capitals portfölj, exklusive Klarna, har sedan 2013 levererat en årlig genomsnittsavkastning på över 40 procent.

Flat Capital vill bidra med långsiktigt kapital till entreprenörsledda bolag som annars kan vara beroende av investerare med kortare tidshorisont. Flat Capital är i grunden en passiv minoritetsägare samtidigt som bolagets erfarenhet och nätverk finns tillhands i den utsträckning entreprenören önskar. Investeringarna görs globalt, samtidigt som en stor del av den nuvarande portföljen är nordiska bolag som en naturlig följd av bolagets bas. Du kan se en lista på Flat Capitals innehav här.

Flat Capital strävar efter att över tid ha en välbalanserad portfölj. Nya investeringsmöjligheter analyseras löpande och befintliga portföljbolag kan stöttas vid nya finanseringsrundor. Innehav kan även komma att säljas om exempelvis en marknadsnotering genomförs. Flat Capital har möjlighet till flera olika typer av investeringar, allt ifrån att vara delaktig i att starta nya bolag till att kunna investera i redan noterade bolag. Varje beslut fattas baserat på bedömningen av vad som långsiktigt maximerar värdet för aktieägarna. Flat Capitals mål är att långsiktigt maximera avkastningen till sina aktieägare genom tillväxt av portföljens substansvärde. Vid investeringsbesluten framöver är hållbarhetsfaktorer som miljö, socialt ansvar och etik viktiga för bolaget.

Motivet med noteringen på First North är att fortsätta skapa aktieägarvärden genom att på ett strukturerat sätt investera i nya bolag. Samtidigt får allmänheten möjlighet till exponering mot onoterade bolag som annars kan vara svåra att nå. En investering i Flat Capital kan därför vara en möjlighet för diversifiering av en individs totala investeringsportfölj. Bolagen Flat Capital investerar i kännetecknas generellt av relativt hög risk.

Erbjudandet

Priset per aktie är fastställts till 10 SEK per aktie, där emissionsvolymen består av 8 700 000 aktier, motsvarande 87 000 000 SEK. Övertilldelningsoption om ytterligare 1 305 000 aktier, motsvarande 13 050 000 SEK. Förutsatt att övertilldelningsoptionen används till fullo uppgår det totala erbjudandet till 10 005 000 aktier, motsvarande 100 050 000 SEK.

Inför erbjudandet har styresledamöterna Amaury de Poret och Charlotte Runius, samt bolagets VD Hanna Wachtmeister och CFO Björn Petersson, lämnat teckningsförbindelser om att teckna aktier motsvarande totalt cirka 3,85 MSEK i Erbjudandet. Bolagets styrelseordförande Sebastian Siemiatkowski har lämnat en garantiutfästelse motsvarande cirka 83,15 MSEK. Garantiutfästelsen kommer endast tas i anspråk vid bristande teckning i erbjudandet. 100 procent av aktierna i bolaget före erbjudandet, samt alla nya aktier som tecknas av nyckelpersoner, är föremål för en lock-up period om fem år.

Du kan läsa prospektet i dess helhet här.

Hur gör jag?

Affärsvärlden hissar en flagga inför noteringen med motiveringen tveksamma incitament. De skriver ”Som en av Klarnas grundare är Sebastian Siemiatkowski god för många miljarder. Flat Capital som får ett börsvärde på under 300 Mkr är därmed mer av ett familje-/kompisprojekt snarare än ett bolag där mycket står på spel för entreprenörerna.” Marcus Hernhag ger rådet att teckna och du kan se hans analys här. Anmälan kan ske både via Avanza och Nordnet, samt via anmälningssedel på Nordic Issuing. Som vid många andra noteringar väljer jag att teckna en minimumpost och säljer direkt på första handelsdagen. Första dagen för handel är planerad till den 20 oktober 2021.

Sista teckningsdagen är den 13 oktober 2021 (onsdag) kl 23:59.

Om bolaget

Namn: Flat Capital (FLAT B)
ISIN: SE0016609846
Senaste kurs: 10 SEK
Utdelning: 0,00 SEK
Direktavkastning: 0,00%

Flat Capital AB (publ) grundades 2013 av Nina och Sebastian Siemiatkowski, där Sebastian är medgrundare och VD i Klarna. Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning. Portföljen har 13 bolag där de största innehaven är Klarna, Budbee och Truecaller. Flat Capitals portfölj har per den 29 september 2021 ett värde om cirka 178,6 MSEK. Bolagets nuvarande portfölj, exklusive Klarna, har sedan start haft en årlig genomsnittsavkastning om 40,8 procent. Bolagets substansvärde inklusive nettokassa uppgår till cirka 184,3 MSEK.

Friskrivning: Jag äger inte några aktier i Flat Capital, men avser att teckna aktier inför börsnoteringen. Allt jag skriver är mina egna åsikter. Ingenting jag skriver på bloggen ska anses som finansiell rådgivning. Alla köp av värdepapper innebär en risk och ska alltid ske på eget ansvar. Utvärdera efter egen analys och köp inget baserat på vad du läser här. Bildkällor: Markus Spiske och Flat Capital AB

Previous articleAtt släppa taget om våra prylar
Next articleFredagsläsning
Prenumerera
Aviseringar för
guest
0 Kommentarer
Inline-feedbacks
Se alla kommentarer