Idun Industrier IPO: Tecknar aktier inför börsnotering

Industrigruppen Idun Industrier ska ut på börsen på First North. Idun är en svensk bolagsgrupp som tillsammans med ledning och ägare långsiktigt utvecklar och förvaltar svenska industriföretag. Idun beskrivs som en utpräglad värdeinvesterare som leds av ett sammansvetsat team med lång erfarenhet inom bolagsinvesteringar och som utvecklings- och ägarpartner till små och medelstora företag.

Idun består av 11 gruppbolag inom två affärsområden; Tillverkning och Service & Underhåll. Gruppbolagen, som tillhör olika branscher och verksamhetsområden, har gemensamt att de har ett starkt fokus på en viss produktkategori, kundgrupp eller bransch; ofta med en hög marknadsandel inom en eller ett par nischer.

Idun växer både organiskt och genom förvärv. Under perioden 2015–2020 har Iduns nettoomsättning och rörelseresultat EBITA vuxit med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om cirka 32 respektive 35 procent, främst drivet av förvärv. Iduns nuvarande aktieägare och ledningsteam är starka förespråkare av den så kallade ”pilotskolan”. För Idun innebär detta att samtliga medarbetare i koncernledningen inklusive arbetande styrelseordförande har merparten av sitt privata kapital investerat i Idun. Vidare har en eller flera personer i samtliga gruppbolags ledningsteam delägarskap i aktuellt gruppbolag.

Erbjudandet

Investerare erbjuds, i enlighet med villkoren i prospektet, att förvärva 2 542 387 nyemitterade B-aktier i Idun Industrier till ett värde om cirka 219 MSEK inklusive en övertilldelningsoption motsvarande högst 10 procent.

Erbjudandepriset uppgår till 86 SEK per aktie, motsvarande ett marknadsvärde för Iduns aktier om cirka 696 MSEK före erbjudandet.

Inför erbjudandet har Alcur Fonder, Cliens Kapitalförvaltning, Handelsbanken Fonder och Investment AB Spiltan åtagit sig att, till samma pris som för övriga investerare, teckna aktier i erbjudandet till ett värde om cirka 130 MSEK, motsvarande cirka 59,4 procent av erbjudandet. Därutöver har tre av Iduns huvudägare, Adam Samuelsson, Luliem Capital AB och Ulf Rosberg åtagit sig att teckna aktier motsvarande ett värde om cirka 33 MSEK på samma villkor som övriga investerare i erbjudandet. Totalt motsvarar Cornerstone Investors och övriga teckningsåtaganden cirka 75 procent av erbjudandet.

Du kan läsa prospektet i dess helhet här.

Hur gör jag?

Liksom LMK Groups börsnotering, skriver Affärsvärlden att de inte hittar några flaggor eller varningar, och rekommenderar tecka. Här väljer jag att teckna via flera konton hos Avanza för att öka chansen för tilldelning. Dessvärre går det inte att teckna via Nordnet för denna notering. Stora fondbolag, bland annat Handelsbanken Fonder, Spiltan, Alcur Fonder och Cliens Kapitalförvaltning är ankarinvesterare vid börsnoteringen.

Som vid andra börsintroduktioner väljer jag att sälja första handelsdagen ifall jag får teckning, vilket infaller den 25 mars 2021.

Sista teckniningsdagen är den 23 mars 2021 (tisdag) kl 17:00.

Om bolaget

Namn: Idun Industrier (IDUN B)
ISIN: SE0013512464
Senaste kurs: 86,00 SEK
Utdelning: 0,00 SEK
Direktavkastning: 0,00%

Idun Industrier AB (publ) är en bolagsgrupp som tillsammans med ledningen i respektive gruppbolag långsiktigt utvecklar industri- och tjänsteföretag med bas i Sverige. Idun investerar i små och medelstora kvalitetsbolag, som i allmänhet är mycket fokuserade inom en nisch, med höga marknadsandelar och stabila affärsmodeller, där Idun kan vara en relevant och permanent ägare. Idun har tio självständiga gruppbolag som sysselsätter ca. 400 personer och har för närvarande en årlig omsättning på drygt 700 mkr med en EBITDA på knappa 100 mkr på helårsbasis. 

Friskrivning: Jag äger inte några aktier i Idun Industrier, men avser att teckna aktier inför börsnoteringen. Allt jag skriver är mina egna åsikter. Ingenting jag skriver på bloggen ska anses som finansiell rådgivning. Alla köp av värdepapper innebär en risk och ska alltid ske på eget ansvar. Utvärdera efter egen analys och köp inget baserat på vad du läser här. Bildkällor: Vitaliy Makerov och Garett Mizunaka