Fastighetsbolaget KlaraBo ska börsnoteras på Nasdaq Stockholm. Bolaget äger, förvärvar och utvecklar bostadsfastig­heter i medelstora tillväxtorter samt i lägen utanför de centrala storstäderna. Genom fokus på orter med långsiktigt god efterfrågan på bostäder inom svenska tillväxtregioner har KlaraBo en bred geografisk närvaro och kan agera där affärs­möjligheter dyker upp.

Bolagets affärsidé är att, i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad, förvalta och förvärva bostadsfastigheter, företrädesvis med hyrespotential genom värdehöjande renoveringar, samt mark för nyproduktion av miljöcertifierade, kostnadseffektiva och egenutvecklade bostäder i träkonstruktion.

KlaraBo grundades 2017 i Malmö av Bolagets VD Andreas Morfiadakis och styrelseledamöterna Mats Johansson och Anders Pettersson. Verksamheten inleddes med att utveckla ett eget boendekoncept, KlaraBo-hus, som består av nyproducerade hyreslägenheter med rimliga hyror genom kostnadseffektivitet och ytsmarta lösningar.

Fastighetsportföljen, med ett marknadsvärde om 7 405 miljoner kronor per den 30 september 2021, består av förvaltningsfastigheter med stabila hyresintäkter samt av mark och byggrätter för nyproduktion. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2021 av 5 367 hyreslägenheter i förvaltning och 1 397 hyreslägenheter i projektportföljen, varav 173 lägenheter är i pågående byggnation. Bolagets fastigheter är belägna från Trelleborg i söder till Sundsvall i norr och Visby i öst, och är indelade i fyra förvaltningsregioner; Syd, Mitt, Öst och Nord. 

Den uthyrningsbara arean för förvaltningsfastigheterna uppgick per 30 september 2021 till cirka 416 000 kvadratmeter och de kontrakterade hyresintäkterna uppgick till 454 miljoner kronor, varav bostadshyror utgjorde 85 procent, offentlig samhällsverksamhet utgjorde 8 procent, kommersiella lokaler så som kontor och handel utgjorde 4 procent och övrigt inklusive förrådsutrymmen och parkering utgjorde 3 procent. 

KlaraBo är ett renodlat bostadsfastighetsbolag, men har även en mindre andel kommersiella ytor och samhällsfastigheter. Bolaget är verksam på nyproduktionsmarknaden av bostäder genom byggnation av egenutvecklade KlaraBohus, vidare utvärderar KlaraBo fortlöpande fastighetsförvärv. KlaraBo är verksamt i hela Sverige, från Trelleborg i söder till Sundsvall i norr. 

En viktig och värdeskapande del i KlaraBos verksamhet och tillväxt är investeringar i det befintliga beståndet och utveckling av projektportföljen. Inom fastighetsbeståndet bedöms cirka 3 500 lägenheter ha hyrespotential genom standardhöjande renoveringar. Det motsvarar cirka 66 procent av de icke nyproducerade lägenheterna. KlaraBo har hittills färdigställt tre nyproduktionsprojekt med totalt 164 lägenheter, varav samtliga har varit fullt uthyrda innan färdigställande.

Erbjudandet

Priset per aktie i erbjudandet har fastställts till 35 SEK, motsvarande 750 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till erbjudandet. Antal aktier i KlaraBo före erbjudandet uppgår till 107 185 026, varav 16 815 000 är A-aktier och 90 370 026 är B-aktier. I syfte att täcka eventuell övertilldelning i erbjudandet har bolaget utfärdat en option till ABG Sundal Collier att begära att ytterligare högst 3 214 285 B-aktier emitteras, motsvarande en emissionslikvid om 112,5 miljoner kronor och högst 15 procent av det totala antalet aktier i erbjudandet.

Clearance Capital, Länsförsäkringar Fondförvaltning, M2 Asset Management AB och Fonden ODIN Eiendom har, med förbehåll för sedvanliga villkor och till samma erbjudandepris som andra investerare, åtagit sig att teckna aktier i erbjudandet motsvarande ett totalt belopp om 540 miljoner kronor.

KlaraBo avser att använda likviden från erbjudandet till att återbetala befintliga säljarreverser kopplade till tidigare fastighetsförvärv samt till investeringar i befintligt fastighetsbestånd, nyproduktion och fastighetsförvärv.

Du kan läsa prospektet i dess helhet här.

Hur gör jag?

Både Affärsvärlden och Börsveckan ger en teckna-rekommendation till KlaraBo, där den sistnämnda anser att bolaget är välskött och att prislappen är rimlig. Vi har också flera ankarinvesterare så som Länsförsäkringar Fondförvaltning, Clearance Capital, M2 Asset Managment och ODIN Eiendom som har åtagit sig att teckna aktier i noteringserbjudandet motsvarande 540 MSEK. Anmälan från allmänheten i Sverige sker via Avanza och Handelsbanken. Här väljer jag att teckna en minimumpost via flera konton för att öka chansen för tilldelning.

Sista teckningsdagen är 30 november 2021 kl 23:59 och beräknad första dagen för handel är den 1 december 2021.

Om bolaget

Namn: KlaraBo (KLARA B)
ISIN: SE0010832287
Senaste kurs: 35 SEK
Utdelning: 0,00 SEK
Direktavkastning: 0,00%

KlaraBo AB (publ) är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Friskrivning: Jag äger inte några aktier i KlaraBo, men avser att teckna aktier inför börsnoteringen. Allt jag skriver är mina egna åsikter. Ingenting jag skriver på bloggen ska anses som finansiell rådgivning. Alla köp av värdepapper innebär en risk och ska alltid ske på eget ansvar. Utvärdera efter egen analys och köp inget baserat på vad du läser här. Bildkällor: KlaraBo AB och Karl HörnfeldtUnsplash

Previous articleMånadsredovisning – November 2021
Next articleUppföljning börsnoteringar och nyemissioner
Prenumerera
Aviseringar för
guest
0 Kommentarer
Inline-feedbacks
Se alla kommentarer