Life science-investmentbolaget Linc avser att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm där bolaget emitterar nya aktier för 1,2 miljarder kronor. Bolaget har haft en årlig genomsnittlig avkastning på 26 procent mellan 2010 och 2020. Linc avser att använda emissionslikviden till att skapa värde genom att investera i nya samt befintliga portföljbolag. Huvudsyftet med noteringen är att skapa bättre förutsättningar för en god fortsatt tillväxt, bredda Lincs ägarbas och ge en ökad tillgång till kapitalmarknaden.

Linc hade ett substansvärde på 2,5 miljarder kronor per den 31 mars. Portföljen består av tio noterade life science-bolag som utgjorde 95 procent av substansvärdet och tio onoterade life science-bolag som stod för resterande fem procent av substansvärdet. Calliditas Therapeutics, Sedana Medical och Medcap utgör Lincs tre största innehav i portföljen sett till andel av substansvärdet.

Bengt Julander är idag, direkt och indirekt genom sitt helägda bolag Cronhamn Invest, ensam ägare i Linc med 100 procent av aktierna.

Lincs affärsidé är att som ägare vara med och utveckla välskötta Nordiska Life Science-bolag genom att bidra med kapital, kompetens, erfarenhet och nätverk inom respektive bolags verksamhetsområde. Investeringar sker i nordiska, produktorienterade bolag med global potential.

Linc investerar i normalfallet 25-250 MSEK i respektive investering, där den initiala instegsinvesteringen ofta är en relativt liten investering och följdinvesteringar oftast utgör den större delen av totalt investerat belopp. Linc säkerställer ett meningsfullt inflytande genom att normalt vara en av de större investerarna. Vi värdesätter delägande från ledning, anställda samt andra kompetenta och långsiktiga medinvesterare.

Erbjudandet

Erbjudandet omfattar 16 438 356 – 21 428 571 nyemitterade aktier, motsvarande cirka 29,1 – 34,9 procent av aktierna och 29,1 – 34,9 procent av rösterna i Linc efter erbjudandets genomförande. Det slutgiltiga priset per aktie förväntas fastställas inom prisintervallet 56 – 73 kr per aktie och till en premie i förhållande till substansvärdet per den 26 maj 2021 som inte understiger 5 procent eller överstiger 10 procent.

Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab, Enter Fonder, fonder förvaltade eller rådgivna av Capital World Investors, Handelsbanken Fonder, Kapitalforeningen Investering & Tryghed, Nordea Investment Management och Swedbank Robur har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för ett belopp motsvarande totalt cirka 827 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 61,3 procent av erbjudandet.

Du kan läsa prospektet i dess helhet här.

Hur gör jag?

Linc har stora ankarinvesterare så som SEB, Handelsbanken Fonder, Nordera Investment Management och Swedbank Robur i grunden, vilket känns tryggt. Affärsvärlden hissar en flagga inför noteringen av Linc i och med de höga emissionskostnaderna. Bolaget betalar cirka 64 miljoner kronor i emissionskostnader, vilket motsvar 5,3% av erbjudandet. Du kan läsa mer om det här.

Eftersom Avanza är retail distributor verkar det enbart gå att teckna via denna nätmäklare. Du kan även göra en anmälan via SEB om du har värdepappersdepå eller investeringssparkonto där. Som vanligt är planen att sälja direkt på första handelsdagen, vilket infaller den 28 maj 2021.

Sista anmälningsdagen är 27 maj 2021 (torsdag).

Om bolaget

Namn: Linc (LINC)
ISIN: SE0015949433
Senaste kurs: 56,00 – 73,00 SEK
Utdelning: 0,00 SEK
Direktavkastning: 0,00%

Linc AB grundades 1991 av huvudägaren och tillika styrelseordföranden Bengt Julander och är en investerare i produktorienterade bolag inom den nordiska life science-industrin. Bolaget investerar i och utvecklar främst små och medelstora life science-bolag med global potential inom medicinteknik- och läkemedelsbranschen. Investeringarna görs i såväl privata som publika bolag, samt i forsknings- respektive verksamhetsdrivande bolag. Linc har under tidsperioden 2010–2020 genererat en genomsnittlig totalavkastning om cirka 26 procent per år och Bolagets substansvärde uppgick till cirka 2,5 miljarder kronor per den 31 mars 2021.

Friskrivning: Jag äger inte några aktier i Linc, men avser att teckna aktier inför börsnoteringen. Allt jag skriver är mina egna åsikter. Ingenting jag skriver på bloggen ska anses som finansiell rådgivning. Alla köp av värdepapper innebär en risk och ska alltid ske på eget ansvar. Utvärdera efter egen analys och köp inget baserat på vad du läser här. Bildkällor: Linc AB och Arcoma AB

Previous articleArla Plast IPO: Tecknar aktier inför börsnoteringen
Next articleMånadsredovisning – Maj 2021
Prenumerera
Aviseringar för
guest
0 Kommentarer
Inline-feedbacks
Se alla kommentarer