Oneflow är en mjukvaruaktör som utvecklar, säljer och implementerar digitala avtalshanteringssystem som kommer noteras på Nasdaq First North Premier. Bolaget är en helhetsaktör inom digital avtalshantering och verkar primärt på den nordiska marknaden, men har global räckvidd i sitt erbjudande. Oneflows affärsmodell består i huvudsak av att erbjuda långsiktiga abonnemangsavtal av produkter anpassade för olika typer av kunders behov och önskemål genom så kallad SaaS-modell (eng. Software-as-a-Service).

Oneflow grundades 2012 med visionen att bli en digital plattform för allt inom avtal. Avtalshantering idag kännetecknas huvudsakligen av en manuell och pappers- eller filbaserad avtalshantering vilket innebär en hög grad av tids- och resurskrävande administrationsarbete samt en hög exponering mot mänskliga fel. Oneflows värdeerbjudande omfattar en allt-i-ett-lösning och genom den egenutvecklade mjukvaruplattformen ges företag möjlighet att digitalt hantera avtal före, under och efter signering inom en och samma plattform i syfte att automatisera och effektivisera avtalshanteringsprocessen.

Oneflows kunder består av både små- och medelstora företag samt nationella och internationella storföretag. Oneflow erbjuder omfattande och heltäckande lösningar till storföretag och mer standardiserade och fokuserade system till framför allt små- och medelstora bolag. Erbjudandet omfattar alla huvudsakliga funktioner inom en organisation, inklusive HR, försäljning, inköp- och ekonomifunktioner samt juridiska funktioner.

Den största geografiska marknaden är Sverige, och bolaget ser en växande försäljning i de övriga nordiska länderna, Europa samt globalt. Under 2021 hade Oneflow betalande användare i totalt 24 länder. Bolaget hade under 2021 ett medelantal av 83 anställda i Sverige, Norge och Finland och huvudkontoret ligger i Stockholm.

Marknaden för digital avtalshantering som Oneflow verkar inom är konkurrensutsatt, där konkurrens dels kommer från större globala aktörer såsom DocuSign (en produkt som min arbetsgivare använder just för att hantera kunders avtal digitalt), dels från lokala aktörer inom specifika delar av värdekedjan såsom Scrive inom e-signering. Den aktuella marknaden befinner sig dessutom i ett tidigt utvecklingsstadium vilket medför en risk för att ett antal nya aktörer kan inträda och därmed öka konkurrensen ytterligare. Vidare kan befintliga aktörer komma att bli förvärvade av kapitalstarka investerare eller storbolag såsom Salesforce, Google eller Microsoft och därigenom tillföras stora finansiella resurser, tekniska resurser eller marknadsföringsresurser som ger dem viktiga konkurrensfördelar gentemot Oneflow.

Erbjudandet

Erbjudandepriset är 45 SEK per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde för samtliga utestående aktier i Bolaget om cirka 824 MSEK före Erbjudandets genomförande. Erbjudandet omfattar 6 111 111 nyemitterade aktier, motsvarande cirka 25 procent av det totala antalet aktier och röster i Oneflow efter Erbjudandets genomförande. De nyemitterade aktierna förväntas tillföra bolaget cirka 275 MSEK före transaktionskostnader.

Cornerstone-investerarna (Swedbank Robur Ny Teknik, Handelsbanken Fonder, Andra AP-fonden [AP2] och Humle Fonder), har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet till ett totalt belopp om cirka 218 MSEK, med förbehåll för vissa sedvanliga villkor.

Du kan läsa prospektet i dess helhet här.

Hur gör jag?

Flera stora kunder så som Tele2, Systembolaget, Budbee, Byggmax, Hedin Bil, Previa, Sweco, Kundo, DHL, Thule Group, Swish, Instabox, Apoteket, Manpower Group, Apotea.se, Unicef, Knowit, Hoist Group, Dormakaba, Dagens Industri, Poolia m.fl. är kunder hos Oneflow. Om inget annat talar det för att bolagets produkter fungerar. Vi hittar även tunga ankarinvesterare så som Swedbank Robur Ny Teknik, Handelsbanken Fonder, Andra AP-fonden (AP2) och Humle Fonder. Affärsvärlden avråder från att teckna Oneflows IPO, med motiveringen att bolaget växer fort men förlusttakten är samtidigt hög. Anmälan sker via Avanza och Danske Bank för kunder som har ett värdepapperskonto eller investeringssparkonto (ISK). Det går tyvärr inte att teckna via Nordnet inför denna börsnotering. Tidigare version av inlägget stod det att jag skulle teckna en minimumpost, men efter analysen från AFV i måndags väljer jag att ej teckna denna börsnotering.

Sista teckningsdagen är 6 april 2022 kl 23:59 och beräknad första dagen för handel är den 8 april 2022.

Om bolaget

Namn: Oneflow (ONEF)
ISIN: SE001564461
Senaste kurs: 45 SEK
Utdelning: 0,00 SEK
Direktavkastning: 0,00%

Oneflow AB (publ) är en mjukvaruaktör som utvecklar, säljer och implementerar digitala avtalshanteringssystem. Bolaget anser att avtalshantering idag, både i Europa och globalt, huvudsakligen kännetecknas av manuell och pappers- eller filbaserad avtalshantering vilket innebär en hög grad av tids- och resurskrävande administrationsarbete samt en hög exponering mot mänskliga fel. Genom Bolagets mjukvaruplattform ges företag möjlighet att digitalt hantera avtal före, under och efter signering inom en och samma plattform i syfte att automatisera och effektivisera avtalshanteringsprocessen. Bolaget verkar primärt på den nordiska marknaden men produkterbjudandet har global räckvidd och Bolaget hade, per den 31 december 2021, 18 886 betalande användare i 24 länder. Oneflows affärsmodell består primärt av att erbjuda långsiktiga abonnemangsavtal för produkter anpassade efter olika typer av kunders behov och önskemål genom en SaaS-modell (Eng. Software-as-a-service).

Oneflow grundades under 2012 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Medelantalet anställda i Bolaget under 2021 uppgick till 83 personer fördelade på tre kontor i Sverige, Norge och Finland.

Friskrivning: Jag äger inte några aktier i Oneflow, men avser att teckna aktier inför börsnoteringen. Allt jag skriver är mina egna åsikter. Ingenting jag skriver på bloggen ska anses som finansiell rådgivning. Alla köp av värdepapper innebär en risk och ska alltid ske på eget ansvar. Utvärdera efter egen analys och köp inget baserat på vad du läser här. Bildkällor: Oneflow AB

Previous articleEvigt strul med att flytta gammal tjänstepension
Next articleOlika intäkter från bloggen
Prenumerera
Aviseringar för
guest
2 Kommentarer
Äldst
Nyaste Mest röstade
Inline-feedbacks
Se alla kommentarer
Aktie Kemisten
Aktie Kemisten
1 år sedan

Vågar du teckna trots att Affärsvärlden avråder?