SaaS-företaget Opter, som erbjuder mjukvara för transportbranschen, ska börsnoteras på First North. Bolagets mjukvara hjälper transportföretag med orderhantering, transportplanering, kommunikation med förare och kunder, integrationer till transportköpares och underleverantörers system, prissättning och fakturering. Marknadsledande inom transportplaneringssystem i Sverige och Norge och Opter har som målsättning att bli marknadsledande på marknaderna i Finland och Danmark där bolaget nyligen har etablerat sig.

Opters mjukvara levereras som molnlösning eller på kundens server och är en prenumerationstjänst där kunderna betalar en månadsavgift, vars storlek bestäms utifrån antalet fordon. Bolaget har över 450 kunder och utgörs främst av små och medelstora transportföretag som utför godstransporter på väg på uppdrag av företagskunder. Opter bedriver försäljning av Bolagets produkter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bolaget grundades 2002 (genom verksamhetsbyte i ett bolag grundat 2001) och dess grundare är representerade i styrelsen, ledningsgruppen och som största aktieägare.

Opter är marknadsledande i Sverige och Norge med en marknadsandel på över 50 procent inom segmentet. I Danmark och Finland har Bolaget etablerat lokala dotterbolag med egna säljare. Bolaget bedömer att marknaderna i Sverige och Norge består av totalt cirka 1 200 transportföretag varav Bolagets målmarknad består av cirka 750 potentiella kunder och bedömer, utifrån folkmängden i respektive land, att antalet potentiella kunder i Danmark och Finland uppgår till cirka 500. Opter uppskattar att Bolagets adresserbara marknad uppgår till cirka 200–300 MSEK per år. Opter är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland och gör utifrån tillgänglig marknadsinformation och egna bedömningar nedan marknadsuppskattningar.

Många transportföretag är specialiserade på vissa segment av transportmarknaden, exempelvis godstransporter, tanktransporter, renhållning, snöröjning, entreprenad, materialförsäljning och skogstransporter. Opters konkurrenter har i varierande grad valt att fokusera på generella lösningar för flertalet av dessa segment medan Opter har valt att fokusera på ett fåtal utvalda segment.

Ökad digitalisering och automatisering hjälper kunderna till minskad administration och ökad effektivitet. Opters mjukvara levereras som molnlösning eller körs på kundens server och är en prenumerationstjänst där kunderna betalar en månadsavgift, vars storlek bestäms utifrån antalet fordon. Bolaget har över 450 kunder⁴ som främst utgörs av små och medelstora transportföretag som, på uppdrag av företagskunder, utför godstransporter på väg. Opter är ett så kallat SaaS-bolag med cirka 46,3 MSEK i årligen återkommande intäkter (Eng. Annual recurring revenue (”ARR”)). Opter bedriver försäljning av Bolagets produkter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bolaget grundades 2002 (genom verksamhetsbyte i ett bolag grundat 2001) och dess grundare är representerade i styrelsen, ledningsgruppen och som aktieägare.

Erbjudandet

Priset per aktie i erbjudandet har fastställts till 56 SEK per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på bolagets aktier om cirka 320,7 MSEK före Erbjudandets genomförande. Erbjudandet omfattar totalt 1 533 000 aktier, varav 1 260 000 utgör befintliga aktier som erbjuds av säljande aktieägare och 273 000 utgör nyemitterade aktier. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 85,8 MSEK, motsvarande cirka 26 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget efter erbjudandets fullföljande, förutsatt full teckning.

Cliens Kapitalförvaltning, Proventus AB, Adrigo Small & Midcap L/S, Cloud Capital AB, Johan Thorell via Gryningskust Holding AB, och MW Asset Management AB (dotterbolag till Aktiebolag Grenspecialisten) har, med förbehåll för vissa villkor, åtagit sig att till samma pris och villkor som övriga investerare förvärva aktier i erbjudandet för ett totalt belopp om 65 MSEK, motsvarande cirka 76 procent av Erbjudandet.

Säljande aktieägare, vilka inkluderar representanter ur bolagets styrelse och ledning, samt bolagets styrelseordförande Ole Kjörrefjord har, med undantag för de aktier som säljs i erbjudandet och med andra sedvanliga undantag, åtagit sig att inte sälja eller på annat sätt överföra eller avyttra sina aktier i bolaget under en period om 12 månader från och med första dag för handel av bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market.

Du kan läsa prospektet i dess helhet här.

Hur gör jag?

Affärsvärlden har granskat Opter inför noteringen och hittar inga flaggor. Tidningen ger rådet teckna med motiveringen att ”Opter framstår som ett välskött småbolag inom en nischmarknad. Tillväxthistoriken är solid och kundbasen diversifierad. Även efter utförsäljningen av aktierna i erbjudandet är insynsägandet högt. Det är positivt. Bolaget har en stark marknadsposition i både Sverige och Norge. Kan Opter nå samma framgångar i Danmark och Finland är uppsidan i aktien stor.” Flera ankarinvesterare så som Cliens Kapitalförvaltning, Proventus, Adrigo och Cloud Capital har valt att teckna aktier motsvarande 65 MSEK. Anmälan för förvärv av aktier sker via nätmäklaren Nordnet samt anmälningssedel via Arctic Securities. Likt andra noteringar kommer jag teckna miniumumposter via flera olika konton.

Sista teckningsdagen är 19 november 2021 kl 15:00 och beräknad första dag för handel är den 23 november 2021.

Om bolaget

Opter - TS-forum Norge

Namn: Opter (OPTER)
ISIN: SE0016829501
Senaste kurs: 56 SEK
Utdelning: 0,00 SEK
Direktavkastning: 0,00%

Opter AB (publ) är ett SaaS-bolag (Eng. Software as a Service) som utvecklar och säljer en affärskritisk egenutvecklad standardmjukvara för transportplanering till transportbolag i Norden. Bolagets mjukvara hjälper transportföretag med orderhantering, transportplanering, kommunikation med förare och kunder, integrationer till transportköpares och underleverantörers system, prissättning och fakturering. Opters mjukvara levereras som molnlösning eller på kundens server och är en prenumerationstjänst där kunderna betalar en månadsavgift, vars storlek bestäms utifrån antalet fordon. Bolagets över 450 kunder utgörs främst av små och medelstora transportföretag som utför godstransporter på väg på uppdrag av företagskunder. Opter bedriver försäljning av Bolagets produkter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bolaget grundades 2002 (genom verksamhetsbyte i ett bolag grundat 2001) och dess grundare är representerade i styrelsen, ledningsgruppen och som största aktieägare.

Friskrivning: Jag äger inte några aktier i Opter, men avser att teckna aktier inför börsnoteringen. Allt jag skriver är mina egna åsikter. Ingenting jag skriver på bloggen ska anses som finansiell rådgivning. Alla köp av värdepapper innebär en risk och ska alltid ske på eget ansvar. Utvärdera efter egen analys och köp inget baserat på vad du läser här. Bildkällor: Opter AB och iStockPhoto

Previous articleSå slipper du bli lurad på Black Friday
Next articleFredagsläsning
Prenumerera
Aviseringar för
guest
0 Kommentarer
Inline-feedbacks
Se alla kommentarer