Swedish Logistic Property (SLP) är ett svenskt fastighetsbolag som ska noteras på Nasdaq Stockholm. Bolagets affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Bolaget utökar och förädlar fastighetsbeståndet i ett högt tempo och har en tydlig tillväxtambition, vilket möjliggörs genom korta beslutsvägar och finansiell styrka.

Bolaget grundades under senhösten 2018 av Erik Selin, Peter Strand, Greg Dingizian och Mikael Hofmann, som på basis av stort kontaktnät och omfattande erfarenheter från såväl kapitalmarknaden som fastighetsmarknaden såg goda möjligheter att bygga upp ett nytt snabbfotat fastighetsbolag med inriktning mot logistik. SLP:s fastighetsbestånd omfattar både stora moderna logistikanläggningar och ett antal mindre fastigheter som är optimala för citylogistik. Samtliga av fastigheterna är belägna på strategiska logistiklägen intill de stora motorvägarna från Malmö i söder till Uppsala i norr. Bolaget utökar och förädlar fastighetsbeståndet i ett högt tempo och har en tydlig tillväxtambition, vilket möjliggörs genom korta beslutsvägar och finansiell styrka. SLP har även en hög ambition gällande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga och sociala aspekter.

De övergripande målen är att generera en genomsnittlig årlig tillväxt i substansvärde (NAV) per aktie om lägst 15 procent och en genomsnittlig årlig ökning av förvaltningsresultatet om minst 15 procent per aktie. Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av SLP:s verksamhet, affärsmodell samt dagliga arbete och följs upp genom Bolagets ställda hållbarhetsmål.

Erbjudandet

Teckningskursen per aktie av serie B i Erbjudandet kommer att fastställas i intervallet 25,50 SEK till 27,00 SEK, vilket motsvarar ett sammanlagt värde på samtliga utestående aktier av serie A och serie B i Bolaget före erbjudandet om 3 900 MSEK till 4 129 MSEK. Den slutliga teckningskursen kommer offentliggöras genom ett pressmeddelande innan handeln på Nasdaq Stockholm inleds, vilket förväntas bli den 23 mars 2022.

Erbjudandet utgörs enbart av nyemitterade aktier av serie B i SLP och, beroende på den slutliga teckningskursen, kommer uppgå från högst 27 777 778 till högst 29 411 765 aktier av serie B och motsvarar ett belopp om högst cirka 750 MSEK inklusive övertilldelning. Förutsatt att erbjudandet fulltecknas och övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo medför erbjudandet, beroende på slutlig teckningskurs, en utspädning i intervallet från 15,4 till 16,1 procent av det totala antalet aktier och från 6,9 till 7,3 procent av det totala antalet röster i SLP.

Du kan läsa prospektet i dess helhet här.

Hur gör jag?

Både Affärsvärlden och Dagens Industri är positiva och rekommenderar att man tecknar erbjudandet med motiveringen: ”Det är upplagt för att SLP ska få en stark börsdebut och i ett lägre perspektiv är ekipaget riggat för att få en bättre utveckling än andra industri- och logisiktunga fastighetsbolag.” Vi har stora ankarinvesterare så som Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, ODIN Forvaltning, PriorNilsson Fonder, SEB Investment Management och FE Fonder, samt fonder förvaltade och rådgivna av Capital World Investors, Clearance Capital Limited, Coeli Asset Management AB, Danske Invest och Kapitalforeningen Investering & Tryghed. Dessa har åtagit sig att teckna aktier motsvarande 480 MSEK av emissionsvolymen, cirka 64 procent av erbjudandet. Det har varit ganska dystert än så länge och de flesta noteringarna i år har fått neutrala eller avrådan från att teckna. Dock känns den här lite mer optimistisk, trots det rådande börsklimatet. Stojko Invest har också skrivit en djupgående analys av bolaget som du kan läsa om här. Även Aktiekemisten har skrivit om noteringen. I vanlig ordning väljer jag att teckna en minimumpost och säljer direkt på första handelsdagen.

Sista teckningsdagen är 22 mars 2022 kl 17:00 och beräknad första dagen för handel är den 23 mars 2022.

Om bolaget

Namn: Swedish Logistic Property (SLP B)
ISIN: SE0017565476
Senaste kurs: 25 – 27 SEK
Utdelning: 0,00 SEK
Direktavkastning: 0,00%

Swedish Logistic Property AB (publ) affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Bolaget utökar och förädlar fastighetsbeståndet i ett högt tempo och har en tydlig tillväxtambition, vilket möjliggörs genom korta beslutsvägar och finansiell styrka. De övergripande målen är att generera en genomsnittlig årlig tillväxt i substansvärde (NAV) per aktie om lägst 15 procent och en genomsnittlig årlig ökning av förvaltningsresultatet om minst 15 procent per aktie. Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av SLP:s verksamhet, affärsmodell samt dagliga arbete och följs upp genom Bolagets ställda hållbarhetsmål. SLP:s fastigheter är belägna på strategiska logistiklägen intill de stora motorvägarna från Malmö i söder till Uppsala i norr. Den 31 december 2021 ägde SLP 70 fastigheter, och hade flera pågående nybyggnadsprojekt. Det redovisade värdet för samtliga fastigheter uppgick per den 31 december 2021 till 6 498 mkr, vilket inkluderar 253 mkr som avser större pågående projekt. Sedan 31 december 2021 har SLP genomfört 3 ytterligare förvärv.

Friskrivning: Jag äger inte några aktier i Swedish Logistic Property, men avser att teckna aktier inför börsnoteringen. Allt jag skriver är mina egna åsikter. Ingenting jag skriver på bloggen ska anses som finansiell rådgivning. Alla köp av värdepapper innebär en risk och ska alltid ske på eget ansvar. Utvärdera efter egen analys och köp inget baserat på vad du läser här. Bildkällor: Swedish Logistic Property AB

Previous articleSå här bör man agera när det är skakigt på börsen
Next articleAtt få mer pengar för pengarna
Prenumerera
Aviseringar för
guest
2 Kommentarer
Äldst
Nyaste Mest röstade
Inline-feedbacks
Se alla kommentarer
Tobias
Tobias
1 år sedan

Tror du den drar iväg kursmässigt på IPOn?
Valient – Min resa mot att leva på aktieutdelningar