Truecaller IPO börsnotering

Nummerupplysningsföretaget Truecaller går till börsen på Nasdaq Stockholm. Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskade samtal och meddelanden. Truecallers uppdrag är att skapa tillförlitlig kommunikation och bolagets produkter har blivit en naturlig och viktig del i vardaglig kommunikation.

Truecaller möjliggör trygga och relevanta konversationer mellan människor och gör det effektivt för företag att nå konsumenter. Under andra kvartalet 2021 nådde Bolaget 278 miljoner månatliga aktiva användare (”MAUs”) inom totalt 175 länder, vilket gjorde Truecaller till en av världens tio mest använda kommunikationsplattformar och den tredje mest använda i Indien, mätt i MAUs. Truecallers app har sedan lanseringen laddats ned en halv miljard gånger och har hittills identifierat och blockerat 30 miljarder oönskade samtal. Ett välkänt varumärke och positionen som den tredje största indiska kommunikationsplattformen ligger bakom den starka efterfrågan på Truecallers mobila annonseringsplattform, där varumärken kan kommunicera direkt med miljontals användare varje dag. Med huvudkontor i Stockholm sedan 2009, är Truecaller ett entreprenöriellt företag som leds av medgrundarna och en mycket erfaren ledningsgrupp.

Truecaller har uppvisat en stark tillväxt med en omsättning som ökade till 492 MSEK under 2020, från 190 MSEK 2018, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 61% för perioden. Omsättningen under första halvåret 2021 uppgick till 425 MSEK, en ökning med 151% jämfört med första halvåret 2020. Tillväxten drevs av en viral ökning av antalet användare, regelbundna förbättringar av plattformen och förbättringar i affärsmodellens intäktsgenerering. Truecallers affärsmodell har också visat på en tydlig skalbarhet, då Bolaget uppnått en justerad EBITDA-marginal på 34% under första halvåret 2021.

Bolaget är verksamt på marknaden för samtal, meddelanden, samtalsidentifiering och spamblockering, som i sig utgör en del av den bredare marknaden för kommunikationsappar.

Den digitala ekonomin skapar unika utmaningar, särskilt på tillväxtmarknader där bedrägerier och spam är vanligare än på andra marknader. Detta kommer i sin tur att driva efterfrågan på lösningar som gör det möjligt för det ökande antalet personer som får tillgång till internet och digitala tjänster att göra det på ett säkert sätt.

Individer på Bolagets kärnmarknader får stora volymer samtal och meddelanden dagligen från adressater som inte finns i deras kontaktlistor – så många som 1 av 4 mottagna samtal – cirka 8 per dag, varav många är oönskad kommunikation. Likaså är SMS-spam också ett växande fenomen och påverkar särskilt tillväxtmarknader som ligger på topp 20 när det gäller genomsnittligt antal spam-SMS per användare och månad.

Erbjudandet

Teckningskursen i erbjudandet förväntas fastställas inom intervallet 44-56 kronor per B-aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde för samtliga A- och B-aktier om cirka 16,6–20,8 miljarder kronor.

Erbjudandet omfattar som lägst 17,9 miljoner och högst 22,7 miljoner nyemitterade B-aktier, vilket motsvarar cirka 6 procent av Truecallers totala antal B-aktier efter att erbjudandet har genomförts. De nyemitterade B-aktierna förväntas tillföra bolaget cirka 1 miljard kronor före kostnader relaterade till erbjudandet och noteringen, uppger Truecaller i pressmeddelandet.

Första AP-fonden, Handelsbanken Fonder, Malabar Investments, WF Asian Reconnaissance Fund Limited, Coeli Asset Management och Steadview Capital Mauritius Limited har åtagit sig att, på sedvanliga villkor, förvärva B-aktier i erbjudandet för totalt cirka 2,3 miljarder kronor.

Sequoia Capital India, Atomico, Kleiner Perkins, Openocean och Zenith Venture Capital har åtagit sig att sälja ytterligare högst cirka 11,2 miljoner befintliga B-aktier för att täcka eventuell övertilldelning, vilket motsvarar maximalt cirka 15 procent av det totala antalet B-aktier i erbjudandet, förutsatt att det utökas till fullo.

Du kan läsa prospektet i dess helhet här.

Hur gör jag?

Första AP-fonden, Handelsbanken Fonder, Coeli Asset Management AB, samt flera internationella investmentbolag har åtagit sig att förvärva aktier för ett belopp som motsvarar 2 265 MSEK, vilket utgör cirka 14 procent. Anmälan kan ske via nätmäklarna Avanza och Nordet, samt Carnegie om man har ett konto där. Som vanligt väljer jag att teckna en minimumpost och säljer direkt på första handelsdagen. Första dagen för handel är planerad till den 8 oktober 2021.

Sista teckningsdagen är den 7 oktober 2021 (torsdag) 15:00.

Om bolaget

Namn: Truecaller (TRUE)
ISIN: SE0016787071
Senaste kurs: 44 – 56 SEK
Utdelning: 0,00 SEK
Direktavkastning: 0,00%

True Software Scandinavia AB (publ) grundades 2009 med en affärsidé om att skapa större förtroende vid telefonkommunikation, genom att gör den smartare, säkrare och effektivare. Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskade samtal och meddelanden. Truecaller möjliggör säkra och relevanta samtal mellan människor och gör det effektivt för företag att få kontakt med konsumenter. Under det andra kvartalet 2021 hade Truecaller i genomsnitt 278,1 miljoner månatligt aktiva användare i över 175 länder över hela världen vilket gör Truecaller till en av de tio största kommunikationsplattformerna globalt beräknat på MAU (eng. monthly active users). Under samma period i genomsnitt 205,5 miljoner MAU i Indien, vilket gör Truecaller till landets tredje största kommunikationsplattform efter Facebook och WhatsApp.

Friskrivning: Jag äger inte några aktier i Truecaller, men avser att teckna aktier inför börsnoteringen. Allt jag skriver är mina egna åsikter. Ingenting jag skriver på bloggen ska anses som finansiell rådgivning. Alla köp av värdepapper innebär en risk och ska alltid ske på eget ansvar. Utvärdera efter egen analys och köp inget baserat på vad du läser här. Bildkällor: True Software Scandinavia AB