Vinföretaget Viva Wine Group gör en större IPO på First North. Företaget utvecklar, importerar, marknadsför, säljer och distribuerar vin. Bolaget är Nordens ledande vinkoncern med en stark position på den europeiska e-handelsmarknaden för vin. Viva Wine utvecklar, marknadsför och säljer både egna och partners varumärken på över tio växande marknader.

Bolaget präglas av en decentraliserad organisation med stort utrymme för kreativitet och entreprenörskap. Hållbarhet är en av Bolagets främsta drivkrafter och framgångsfaktorer. Viva Wine Group integrerar hållbarhetsaspekten i hela värdekedjan och har ett nära samarbete med producenter och logistikpartners. Det har givit bolaget en position som marknadsledare på ekologiskt och etiskt certifierat vin samt branschledande klimatprestanda.

Bolaget verkar huvudsakligen på den nordiska monopolmarknaden för vinåterförsäljning där de största kunderna är Systembolaget, Alko och Vinmonopolet. De nordiska alkoholmonopolen är statligt reglerade och tillåts exklusivitet genom lagstiftning som förbjuder andra aktörer att verksamma inom detaljhandel för alkoholdryck. Den nordiska vinmonopolmarknaden karaktäriseras av stabilitet och den årliga genomsnittliga tillväxten under perioden 2010 och 2020 var 4,6 procent. Prissättningsmodellen ser något olika ut i de nordiska länderna men innebär en relativt stor frihetsgrad för leverantören att bestämma konsumentpriset. Intresset och efterfrågan av ekologiska viner har ökat markant. Viva Wine Group har en stark och växande position inom det ekologiska sortimentet med en marknadsandel på Systembolaget om cirka 39 procent.

Under de senaste åren har Viva Wine Group även utvecklat en stark och lönsam position på den växande europeiska e-handelsmarknaden för vin. Andelen vin som köps online är fortfarande relativt låg och det finns stor potential för tillväxt genom en förflyttning från butik till online. Covid-19-pandemin har inneburit en acceleration i denna förflyttning. Marknaden för e-handel är i hög grad fragmenterad och det finns inga stora dominerande aktörer.

Erbjudandet

Priset i erbjudandet har fastställts till 49 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på bolagets utestående aktier om cirka 4 353 MSEK efter erbjudandet. Erbjudandet omfattar 24 489 795 nyemitterade aktier i bolaget, motsvarande cirka 1 200 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till erbjudandet, motsvarande 27,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Viva Wine Group efter erbjudandet. Bergendahl & Son AB, Fonder förvaltade och rådgivna av Capital World Investors, Erik Selin och Svolder AB har åtagit sig att, på sedvanliga villkor, förvärva aktier i erbjudandet för ett belopp om totalt 950 MSEK. Dessa åtaganden utgör 21,8 procent av bolagets aktiekapital och röster efter genomförandet av erbjudandet, och 68,8 procent av aktierna i erbjudandet om övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo. Anders Moberg, Bolagets styrelseordförande, har informerat Bolaget om att han avser att förvärva aktier i Erbjudandet till ett belopp om cirka 10 MSEK.

De större aktieägarna i Viva Wine kommer efter noteringen att kvarstå som betydande ägare med ett långsiktigt engagemang samt åtagande om att inte sälja aktier om 720 dagar. Inför noteringen kommer övriga aktieägare, bolagets ledning och styrelseledamöter att ingå i lock-up om 360 dagar och bolaget kommer åta sig att inte emittera aktier inom 180 dagar från dagen för noteringen.

Du kan läsa prospektet i dess helhet här.

Hur gör jag?

Affärsvärldens analytiker ger en teckna-rekommendation till erbjudandet med motiveringen: ”Vi gillar att det finns en erfaren ledning som driver bolaget och dessutom äger massor av aktier. Satsningen i Tyskland är inte utan risker, särskilt som den tunga pjäsen förvärvades för mindre än 6 månader sedan. Men det låter vettigt att näthandeln på sikt växer och att covid inte bara tillfälligt pumpat upp siffrorna. Även om man tar höjd för lite luft i nuvarande siffror går det att se värde i aktien. Rådet blir teckna.” Vi har även tunga ankarinvesterare, så som Erik Selin, Svolder, Capital World Investors och Bergendahl & Son som åtagit sig att förvärva aktier i noteringserbjudandet för ett belopp om totalt 950 MSEK. Anmälan sker via Avanza, Nordnet eller SEB för kunder som har ett värdepapperskonto eller investeringssparkonto (ISK). I vanlig ordning väljer jag att teckna en minimumpost via flera konton, och säljer direkt på första handelsdagen.

Sista teckningsdagen är 13 december 2021 kl 15:00 och beräknad första dagen för handel är den 14 december 2021.

Om bolaget

Namn: Viva Wine Group (VIVA)
ISIN: SE0017084361
Senaste kurs: 49 SEK
Utdelning: 0,00 SEK
Direktavkastning: 0,00%

Viva Wine Group AB (publ) är Nordens ledande vinkoncern med en stark position på den europeiska e-handelsmarknaden för vin. Bolaget utvecklar, marknadsför och säljer både egna och partners varumärken på flertalet växande marknader. Koncernen består av flera entreprenörsdrivna verksamheter som delar en plattform för stordriftsfördelar och värdeskapande. Bolaget säljer prisvärda kvalitetsviner från hela världen till konsumenter i bland annat Norden, Tyskland, Schweiz, Österrike, Frankrike och Nederländerna. Bolagets verksamhet drivs av tio entreprenörsledda bolag baserade i sex länder. Bolaget präglas av en decentraliserad organisation med stort utrymme för kreativitet och entreprenörskap. Hållbarhet är en av Bolagets främsta drivkrafter och framgångsfaktorer. Viva Wine Group integrerar hållbarhetsaspekten i hela värdekedjan och har ett nära samarbete med producenter och logistikpartners. Det har givit bolaget en position som marknadsledare på ekologiskt och etiskt certifierat vin samt branschledande klimatprestanda.

Friskrivning: Jag äger inte några aktier i Viva Wine Group, men avser att teckna aktier inför börsnoteringen. Allt jag skriver är mina egna åsikter. Ingenting jag skriver på bloggen ska anses som finansiell rådgivning. Alla köp av värdepapper innebär en risk och ska alltid ske på eget ansvar. Utvärdera efter egen analys och köp inget baserat på vad du läser här. Bildkällor: Viva Wine Group AB och Karsten WürthUnsplash

Previous articleBloggen i siffror 2021
Next articleKonsten att veckohandla
Prenumerera
Aviseringar för
guest
0 Kommentarer
Inline-feedbacks
Se alla kommentarer