Mål

Mitt övergripande mål är att spara majoriteten av inkomsterna i passiva indexfonder som ger bra avkastning till en låg kostnad löpande varje månad. Sedan kryddar jag med en del aktivt förvaltade fonder vars mål är att slå index, samt en aktieportföljen med stabila bolag och god utdelningshistorik. Förslagvis ska fördelningen för mitt sparande se ut något i stil med följande:

Min framtida fördelning
– 60% indexfonder
– 20% aktivt förvaltade fonder
– 10% lekportfölj (dvs aktier och alternativa investeringar)
– 10% likvida medel och sparkonto med ränta

Mål 2020:

– Månadssparandet ska vara minst 10 000 kr/mån
– Sparkvot på minst 50%
– 250 000 kr på börsen, varav 80% på börsen och 20% i likvida medel och alternativa investeringar
– Utöka buffertsparande till 50 000 kr
Sälj gamla saker som ej används för minst 50 000 kr – uppnått!
– 100 inlägg på bloggen