Scandic gör nyemission och ingår ny kreditfacilitet om en miljard

Artikeln innehåller samarbetslänkar.

Foto: Scandic Hotels Group

Hotelloperatören Scandic Hotels har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 1,75 miljarder kronor före transaktionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Scandics styrelse har idag beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 1,75 miljarder SEK före transaktionskostnader. Nyemissionen har ett starkt stöd från bolagets största aktieägare och förutsätter godkännande från en extra bolagsstämma. Nyemissionen stöds även av DNB och Goldman Sachs i egenskap av så kallade underwriting-banker, med förbehåll för sedvanliga villkor. Nyemissionen kommer att vara fullt garanterad.

Scandic har därutöver avtalat om ingående av en ny kreditfacilitet om 1,15 miljarder kronor samt en kortfristig bryggfinansiering om 250 miljoner kronor för att säkra likviditetspositionen tills dess att nyemissionen och kreditfaciliteten är på plats.

Varför gör Scandic detta?

Från slutet av februari 2020 började beläggningsgraden på Scandics hotell att falla till följd av spridningen av Covid-19. I mars sjönk omsättningen för jämförbara enheter med 47 procent jämfört med 2019. Beläggningsgraden för Scandickoncernen förväntas uppgå till cirka 7-11 procent under det andra kvartalet 2020. Per idag är mer än hälften av Scandics hotell tillfälligt stängda.

Scandic har på kort tid genomfört en rad omfattande åtgärder för att anpassa sin verksamhet till rådande affärsklimat och för att försvara sitt kassaflöde. Bemanningsnivåerna har minskats med mer än 80 procent, genom en kombination av permitteringar och avslutade visstids- och tillsvidareanställningar. Koncernledningen har beslutat att sänka sina egna fasta ersättningar med 20 procent. Scandic bedömer att kostnadsnivåerna, exklusive hyror, har sänkts med mer än 70 procent från april, med stöd av åtgärder från myndigheter på Scandics marknader i syfte att stötta företag.

Därutöver beslutade styrelsen för Scandic, vid ett styrelsemöte som hölls den 16 mars 2020, att dra tillbaka sitt tidigare utdelningsförslag om 381 miljoner SEK för att försvara Bolagets kassaflöde. Vidare inledde Scandic proaktivt diskussioner med sina hyresvärdar för att anpassa betalningsvillkoren till det nya marknadsläget. Därutöver har investeringar och pågående projekt dragits ned eller tillfälligt skjutits på.

Kommentar till detta från Scandic VD

”Coronavirusets utbrott är en unik utmaning och innebär allvarliga negativa konsekvenser för hotellsektorn. Jag skulle genuint vilja tacka alla på Scandic för deras fortsatta stöd och engagemang i dessa svåra tider. Vi har sett en snabb minskning i våra beläggningsnivåer och detta har allvarligt påverkat hela vår verksamhet. Vi har varit tvungna att vidta snabba och omfattande åtgärder för att sänka våra kostnadsnivåer och samtidigt göra allt vi har kunnat för att minska inverkan på våra kollegor och samarbetspartners. Dessa beslut har inte varit lätta att fatta och jag ser fram emot att återöppna våra hotell och att, så snart som möjligt, välkomna medarbetare tillbaka.

Vi välkomnar de åtgärder som lokala myndigheter i våra marknader meddelat för att stötta verksamheter genom Covid-19-utbrottet. Detta, tillsammans med de väsentliga kostnadsbesparande åtgärder vi har vidtagit fram till idag, de ytterligare omfattande finansieringsuppläggen vi meddelat idag och vår position, samt löpande strategiska initiativ, kommer att sätta oss i en stark position för att hantera denna period och göra det möjligt för oss att kunna återgå till lönsam tillväxt.”

Jens Mathiesen, VD och Koncernchef för Scandic Hotels

Tidsplan för Företrädesemissionen

Nedanstående tidsplan är preliminär och kan komma att ändras.

– 25 maj 2020: Beräknad dag för offentliggörande av slutliga villkor, inklusive teckningskurs och antal nya aktier som emitteras
– 28 maj 2020: Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen
– 28 maj 2020: Sista handelsdag i Scandics aktie med rätt att delta i Företrädesemissionen
– 1 juni 2020: Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
– 1 juni 2020: Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen
– 3 juni 2020-15 juni 2020: Handel i teckningsrätter
– 3 juni 2020-17 juni 2020: Teckningsperiod
– 24 juni 2020: Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Om bolaget

Namn: Scandic Hotels Group (SHOT)
ISIN: SE0007640156
Senaste kurs: 38,58 SEK
Utdelning: 0,00 SEK
Direktavkastning: 0,0%

Scandic Hotels Group (SHOT) är det största hotellföretaget i Norden med mer än 280 hotell i drift och under utveckling på över 130 destinationer. Scandic är ledande när det kommer till att integrera hållbarhet inom alla områden och dess prisbelönta koncept inom tillgänglighet säkerställer att Scandic är till för alla. Väl omtyckt av gäster och medarbetare är Scandic Friends Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen och företaget en av de mest attraktiva arbetsgivarna i regionen. 

Friskrivning: Jag äger aktier i Scandic. Allt jag skriver är mina egna åsikter. Ingenting jag skriver på bloggen ska anses som finansiell rådgivning. Alla köp av värdepapper innebär en risk och ska alltid ske på eget ansvar. Utvärda efter egen analys och köp inget baserat på vad du läser här.

Fastställt utdelningsbelopp i XACT Högutdelande

Artikeln innehåller samarbetslänkar.

Utdelningsbeloppet i XACT Högutdelande har fastställts till totalt 5,20 SEK per andel. 2,60 SEK per andel i maj och 2,60 SEK per andel i september. XACT Högutdelande förändrar inte utdelningens storlek, utan som tidigare gäller målsättningen att dela ut 4% av fondandelens värde vid tidpunkten för fondbolagets beslut om utdelning. 

Som annonserades tidigare i år ändrar Xact Kaptialförvaltning (som numera ingår i Handelsbanken Fonder) fondbestämmelserna i XACT Högutdelande från den 1 april. Det innebär att fonden delar ut två gånger om året istället för som hittills en gång. Under 2020 kommer det att ske i maj och september, men det kan komma att bli oftare än så längre fram.

Utdelningsschema för Xact Högutdelande

Här nedanför ser du vilka datum som är bra att hålla koll på gällande utdelningen.

Utdelning 1

– 11 maj 2020: sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
– 12 maj 2020: X-dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning
– 13 maj 2020: Avstämningsdag
– 18 maj 2020: Likviddag – utdelningen betalas ut

Utdelning 2

– 14 sep 2020: sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
– 15 sep 2020: X-dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning
– 16 sep 2020: Avstämningsdag
– 21 sep 2020: Likviddag – utdelningen betalas ut

Vad är XACT Högutdelande?

XACT Högutdelande är en börshandlad indexfond (EFT) och har som mål att följa utvecklingen i indexet Handelsbanken Nordic High Dividened Low Volatility Criteria Index (SEK). Fonden följer utvecklingen på nordiska stabila och utdelande bolag som består av 45 bolag som uppvisat utdelning i kombination med historiskt låg volatilitet i aktien. Fonden lämnar kontant utdelning med målsättning att spegla utdelningarna i underliggande bolag. Utdelnings-tillfällen sker normalt i maj och september.

Vilka innehav finns det i XACT Högutdelande?

Fondens största innehav per 2020-03-31 var följande:
Elisa 3,13%
Tele2 B 2,98%
Coloplast B 2,93%
Kone B 2,88%
Axfood 2,86%
Orkla 2,81%
Tryg 2,80%
AstraZeneca 2,75%
Gjensidige Forsikring ASA 2,72%
Kesko B 2,67%
Topdanmark 2,64%
Investor B 2,63%
Telenor 2,59%
Telia Company 2,57%
Latour B 2,49%
ICA Gruppen 2,49%
BillerudKorsnäs 2,49%
Sampo A 2,40%
Industrivärden C 2,38%
NCC B 2,37%

Vilka kostnader tillkommer?

Precis som alla fonder, tillkommer en årlig förvaltningsavgif för Xact Högutdelande, vilket landar på 0,30%. Denna avgift vill du försöka hålla så låg som möjligt för annars förlorar du en stor del av ditt sparkapital på sikt genom onödigt höga kostnader.

Tänk på att en avgift för courtage sker vid varje köp och försäljning av fondandelar, utöver den årliga förvaltningavgiften.

Om bolaget

Namn: XACT Högutdelande (XACTHDIV)
ISIN: SE0009778954
Senaste kurs: 112,01 SEK
Utdelning: 5,20 SEK
Direktavkastning: 4,63%

Varumärket XACT förvaltas av Handelsbanken Fonder AB och är idag den största utgivaren av ETF:er i Norden. Deras fokus ligger på de nordiska börserna och genom oss får du lösningar för såväl uppåt som nedåtgående aktiemarknad, stora och små bolag, smart-beta samt räntor. XACT OMXS30 var den första ETF:en i Norden och noterades på Nasdaq Stockholm redan år 2000.

Friskrivning: Jag äger aktier i XACT Högutdelande. Allt jag skriver är mina egna åsikter. Ingenting jag skriver på bloggen ska anses som finansiell rådgivning. Alla köp av värdepapper innebär en risk och ska alltid ske på eget ansvar. Utvärda efter egen analys och köp inget baserat på vad du läser här.

Starkt resultat för Essity under första kvartalet

Artikeln innehåller samarbetslänkar.

Hygienproduktsbolaget Essity:s nettoomsättning för det första kvartalet 2020 ökade med 10,0 procent jämfört med samma period föregående år. Covid-19 pandemin har resulterat i att försäljningen och resultatet ökat kraftigt under mars 2020 till följd av hamstring bland konsumenter och distributörer. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 35 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 4,0 procent.

Covid-19 pandemin har resulterat i att försäljningen ökat kraftigt på många marknader för Consumer Tissue, Incontinence Products, Baby Care, Feminine Care och Professional Hygiene till följd av hamstring bland konsumenter och distributörer. Under mars 2020 ökade den organiska nettoomsättningen för koncernen med 19,7 procent jämfört med mars 2019. För Personal Care ökade den organiska nettoomsättningen med 17,0 procent, för Consumer Tissue med 19,5 procent och för Professional Hygiene med 24,5 procent. Under kommande kvartal kommer försäljningen påverkas negativt av hamstringen under mars och försäljningen inom Professional Hygiene kommer även påverkas negativt av minskat resande, färre restaurangbesök och ökat hemarbete. På längre sikt kan covid-19 pandemin leda till en ökad efterfrågan på hygien- och hälsoprodukter till följd av bland annat ökat fokus på handhygien.

Essity bidrar till samhället genom att leverera deras lösningar inom hygien och hälsa. I Sverige, USA och Mexiko investerar de i produktion av kirurgmasker och munskydd för vårdsektorn och deras medarbetare, samt så stödjer de WHO Covid-19 Solidarity Response Fund och flera lokala initiativ.

Skjuter på utdelningsbeslutet

Styrelsen föreslår att beslutet av utdelningen för 2019 ska senareläggs till en extrastämma under november 2020. Bolaget meddelar även att man är väl rustat för en möjlig period av världsekonomisk tillbakagång, men att nuvarande situation gör osäkerheten i framtida prognoser väsentligt större än normalt och att Essity mot bakgrund av detta skjuter på utdelningsbeslutet. Tidigare beslut om aktieutdelningen låg på 6,25 kronor/aktie.

Börjar leverera kirurgmasker till vården

Essity har även slagit om en del av verksamheten för att leverera kirurgmaskar till vården. Detta har skett i dialog med svenska regeringen och Socialstyrelsen. Bolaget har enligt en pressmeddelande i början av april ambition att donera en miljon kirurgmasker till den svenska vården.

Den svenska fabriken har kapacitet att producera tre miljoner kirurgmasker i månaden. Essity har också köpt in en ny maskin med en produktionskapacitet om 30 miljoner masker i månaden. Den nya maskinen beräknas vara i drift efter sommaren.

Populära varumärken

Här är några exempel på produkter och varumärken som Essity har:

Edet

I början av coronautbrottet är det väl ingen som missat de tomma hyllorna i affärerna och bilder på kundvagnar överfyllda med toapappersbalar. Pappersbruket Lilla Edet tillverkar papper åt Essity där bland annat varumärkerna Edet, Torky och Tork. Detta motsvarar ca 100 000 ton med mjukpappersproduktion per år.

Libero

Libero har tillverkat engångsblöjor i drygt 60 år med ambitonen att ge ditt barn en blöja som är så skön och funktionell som möjligt. Allt material i blöjorna godkännas av Essity:s omfattande produktsäkerhetstester.

Libresse

Libresse såg dagen ljus för första gången på 40-talet. På den tiden var det inte fokus på märkets nuvarande varumärken, bindor och trosskydd, men det kom snabbt. Idag är Libresse synonymt med kvalitetsbindor och -trosskydd och märket har stort internationellt inflytande.

TENA

TENA har över 50 års erfarenhet och är världsledande inom inkontinensvård. Deras produkter hjälper människor med skydd mot läckage, lukt och fukt. De tillhandahåller produkter och tjänster för privatpersoner och hälso- och sjukvårdsorganisationer i över 90 länder.

Om bolaget

Namn: Essity (ESSITY B)
ISIN: SE0009922164
Senaste kurs: 303,80 SEK
Utdelning: 0 SEK
Direktavkastning: 0,0%

Essity (ESSITY B) är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. Vi ökar människors välbefinnande genom våra produkter och tjänster. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 46 000 medarbetare. Nettoomsättningen 2019 var cirka 129 miljarder kronor (12,2 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och Essity är noterat på Nasdaq Stockholm.

Friskrivning: Jag äger aktier i Essity. Allt jag skriver är mina egna åsikter. Ingenting jag skriver på bloggen ska anses som finansiell rådgivning. Alla köp av värdepapper innebär en risk och ska alltid ske på eget ansvar. Utvärda efter egen analys och köp inget baserat på vad du läser här.

Jag har bytt till Vimla!

Artikeln innehåller samarbetslänkar.

Jag har länge suttit med ett gammalt datasurf abonnemang från Tele2. Det har fungerat jättebra och täckte mina behov i flera år. I och med att jag ringer och messar sällan, så betalade jag endast 99 kr/mån där 5 GB surf ingick (från början 1 GB). Dock vid årskiftet så bestämde sig Tele2 att det var dags att höja månadsavgiften till 149 kr/mån för samma surf, alternativt kunde jag välja att betala 249 kr/mån för 10 GB surf – så valet var alltså att betala 600 kr eller 1800 kr mer per år. Inte så jättesugen på något av dessa två alternativ, så valde att säga upp det istället leta efter något bättre. 🙂

Valet föll på Vimla

Efter mycket sökande så valde jag sist Vimla! Gick jättesmidigt! Valde att behålla mitt gamla nummer och kunde själv välja vilket datum jag skulle byta operatör. Fick ett brev hemskickat några dagar efter beställningen med det nya SIM-kortet.

Varför valde jag Vimla?

– Fria samtal och mess
– Du får behålla ditt nummer
– 50% rabatt i 4 månader
– Oanvänd surf sparas i 12 månader (du kan spara max 100 GB)
– Bra täckning genom Telenors nät med 3G och 4G
– Upp- och nedgradera ditt abonnemang när du vill
– Inga bindningstider och inga extra avgifter
Tipsa dina vänner om Vimla och ni båda får 10 kr rabatt/månad! Rabatten gäller så länge ni båda fortsätter använda Vimla

Surfa med Vimla inom EU/EES?

Du surfar med samma surfpott som i Sverige men max 10 GB utomlands per månad. Du kan dock köpa till extra surf om denna skulle ta slut, precis som du gör hemma i Sverige.

Hur har det gått?

Jag har kört Vimla i en månad nu och är supernöjd! Ifall du väljer att beställa ett mobilabonnemang genom min tipslänk får vi båda 10 kr/mån i rabatt på våra månadskostnader varje månad. Bra va? 😀

Supergrymt erbjudande från Vimla!

Den här månaden har Vimla en surfig vårdeal: 75% rabatt i två månader! Jag tycker det låter som en bra deal! Så istället för att betala 160 kr/mån för 8GB betalar du enbart 30 kr/mån! Inte dåligt 🙂

Är du ute efter mindre eller mer surf finns det även fler bra erbjudanden där du får halva priset i hela fyra månader. Välj mellan 3GB, 8GB, 18GB, 50GB eller 100GB surf per månad.

Erbjudandet gäller nya användare som inte redan har Vimla och t.o.m 17/5 2020.

Friskrivning: Artikeln innehåller samarbetslänkar till Vimla. Detta innebär att jag får en kickback i form av sänkt månadsavgift för mitt eget abonnemang ifall någon registerar sig via min tipslänk. Jag äger även aktier i Tele2. Allt jag skriver är mina egna åsikter. Ingenting jag skriver på bloggen ska anses som finansiell rådgivning. Alla köp av värdepapper innebär en risk och ska alltid ske på eget ansvar. Utvärda efter egen analys och köp inget baserat på vad du läser här.

Kom igång med hållbart sparande i etiska fonder

Artikeln innehåller samarbetslänkar.

Foto: Martin Damboldt

Många ser det redan som en självklarhet att göra klimatsmarta val i vardagen – vi källsorterar soppor, väljer kanske cykel eller kollektivtrafik framför bilen, äter mer grönt istället för kött eller kanske väljer bort flyget utomlands för en tågresa till en stad inrikes. Varför inte även göra det med våra sparpengar också?

Varför ska man spara hållbart?

Vad är då främsta skälet till att en tredjedel av småspararna väljer att spara hållbart? Knappt hälften uppger att de inte vill placera pengar i en viss typ av bolag eller bransch som de själva definierar som oetisk.

Sedan har ju hållbart olika betydelse för olika människor. Ska man välja bort fossila bränslen helt (olja, gas eller kol)? Drar man gränsen vid till exempel oljefält, raffinaderier eller rederier? Är det etiskt att investera i alkohol och tobak? Kommersiell spelverksamhet? Vapen och krigsmateriel – hur ska Sverige försvara sig utan dessa?

Hållbara fonder – vad ska man välja?

Det finns gott om hållbara fonder, men det kan vara svårt som småsparare att veta vad det egentligen betyder att fonden är ”hållbar”. Det finns inte heller någon garanti för att de verkligen är bättre än andra fonder som inte beskrivna som hållbara. Fossilfria indexfonder och gröna obligationsfonder är populära alternativ. Ofta investerar fonderna pengar i företag som satsar på vattenrening, miljöprojekt och förnyelsebar energi, så som solceller. Obligationsfonder är ett väldigt tryggt, riskfritt sparande, dock ger det inte särskilt hög avkastning.

Hållbarhetsportföljen

Den hållbara portföljen får en snittavgift på ca 0,35%. I jämförelse med den genomsnittliga fondavgiften i Sverige ligger på ca 1,4 % så är det väldigt bra! Jag har även utgått från avgifterna på SAVR, men du kan också köpa samma fonder från Avanza. Där kan du även byta ut SPP Global Plus A mot Avanza Global för en något lägre avgift. Däremot är detta lite som att jämföra äpplen och päron: Avanza Global saknar låg CO2-risk klimatmåttet samt flera andelar i såkallade ifrågasatta branscher, t ex där djurförsök, tobak och utvining av arktisk olja och gasprodukter förekommer.

Ett jättebra verktyg som verkligen går in på djupet vad en fond innehåller och granskar fondernas hållbarhet är Hållbarhetsprofilen.

Avanza Global

SPP Global Plus

Gör jag verkligen någon skillnad?

Absolut – i min mening!😊 Jag kanske är väldigt naiv i tron att jag som småsparare faktiskt kan göra skillnad här. Men genom att investera i företag och fonder som är mer hållbara uppmuntrar man dem att agera i en mer hållbar riktning. Dessa bolag som arbetar för hållbarhet blir ofta bättre rustade för framtiden än sina konkurrenter. De kan snabbare ställa om sina verksamheter utifrån regleringar, lagkrav och efterfrågan från konsumenter. Exempel på det är förbudet mot engångsartiklar i plast som träder i kraft inom EU 2021.

Läs mer:

https://fairfinanceguide.se/

Friskrivning: Artikeln innehåller samarbetslänkar till Avanza och SAVR, vilket innebär att jag får en kickback ifall någon registerar sig via min länk. Allt jag skriver är mina egna åsikter. Ingenting jag skriver på bloggen ska anses som finansiell rådgivning. Alla köp av värdepapper innebär en risk och ska alltid ske på eget ansvar. Utvärda efter egen analys och köp inget baserat på vad du läser här.

Månadsredovisning – Mars 2020

Foto: Sparpatrullen.se

Wow! Trodde inte i mina vildaste drömmar att det skulle bli så här på börsen den här månaden! Mina portföljer låg på top i februari och allt såg frid och fröjd ut – några veckor sedan blöder alla investeringar, och nu har de sammanlagda portföljerna gått ned totalt 20% i värde! Så som det ser ut nu på marknaden kommer det dröja flera månader innan vi återhämtar oss. Om inget annat ser det ut som ett utmärkt köpläge framöver iallafall 🙂

Inkomster

– Lön 34 845,15 kr, inkl. OB-tillägg
– Cashback 492,76 kr
– Paneler 694,04 kr
– Begagnathandel 11 350 kr

Totala inkomster 47 381,95 kr

Utgifter

– Avgift 3 272 kr
– Bostadslån 2 932 kr
– Mat 4 619 kr
– A-kassa 112 kr
– Transport 930 kr
– Mobiltelefoni 170 kr
– Försäkringar 363 kr
– Underhållning 109 kr
– Hemsida 56 kr

Totala utgifter 12 563 kr
Månadens sparkvot hamnar på 73,4%

Så här räknade jag ut min sparkvot:
47 381,95 (Inkomster) – 12 563 (Utgifter) = 34 818,95
34 818,95 / 47 381,95 = 0,734 x 100 = 73,4%


Utgifterna den här månaden landade på 12 563 kr. Tanken var att se över matutgifterna den här månaden, men istället köpte vi på oss lite mer nödvändigheter för att klara oss några veckor ifall en av oss skulle bli sjuka i hemmet (ej toapapper!) 🙂

Sparande

Globalaportföljen (+494,95 kr)
Avkastningsportföljen (+34 324 kr)
Extraknäckportföljen (+1 266,80 kr)
Hållparhetsportföljen (+0 kr)

Extraknäckportföljen har utökas med 1266,80 kr från cashback och paneler under mars månad. Majoriten av sparkvoten investerades i Avkastningsportföljen, som kan ses nedan i månadens transaktioner.

Månadens transaktioner

– Köpt 20 st Klövern Pref (+400 kr)
– Köpt 12 st Investor (+168 kr)
– Köpt 16 st XACT Högutdelande (+89,60 kr)
– Köpt 10 st Axfood (+72,25 kr)
– Köpt 50 st Handelsbanken (+0 kr)
– Köpt 50 st Scandic Hotels Group (+0 kr)
– Köpt 15 st Swedbank (+0 kr)
– Köpt 10 st Hennes & Mauritz (+0 kr)

Aktie- och fondförsäljningar: Inga försäljningar under mars
Utdelningar: 150 kr i utdelning från Axfood

Med dessa inköp ökas utdelningen med 729,85 kr per år. Precis som många bolag gör just nu, så sloppade både H&M och Scandic sina utdelningar pga sjunkande efterfrågan, vilket är ganska förstående under omständigheterna. Även Handelsbanken och Swedbank har valt att senarelägga beslut om utdelning till sommaren 2020.

Friskrivning: Jag äger aktierna och fonderna som nämns i det här inlägget. Allt jag skriver är mina egna åsikter. Ingenting jag skriver på bloggen ska anses som finansiell rådgivning. Alla köp av värdepapper innebär en risk och ska alltid ske på eget ansvar. Utvärda efter egen analys och köp inget baserat på vad du läser här.

Extraknäckportföljen – Mars 2020

Artikeln innehåller samarbetslänkar.

Foto: Glenn Carstens-Peters

I det här inlägget kommer jag summera sidoinkomsterna från bland annat undersökningspaneler och cashbacksidor, men även försäljning av diverse kläder och andra prylar som jag inte använder längre.

Projektet är inspirerat av Pappa betalar? som du kan läsa om på hans blogg!

Vad är Extraknäckportföljen?

Kort och gott är det en fondportfölj som bygger helt på sidoinkomster, dvs inte från min nuvarande lön. Du kan läsa mer om Extraknäckportföljen här och vilka investeringar som görs i den!

Sammanfattning Mars 2020

Mars gav totalt 1266,80 kr till Extraknäckportföljen och fördelningen såg ut så här:

Panelerna 694,04 kr
Ebuno 99 kr
Mobrog 200 kr
– Nordic Panel 103,98 kr
– Shoppanel 291,06 kr
Cashbacksidor 492,76 kr
Refunder 102,76 kr
– Cashback Ninja 275 kr
Komplettkortbonus 80 kr

Utöver det har jag även 293 kr som väntar från både cashbacksidor och panelerna. Förmodligen blir dessa utbetalade under april månad. Detta är ungefär i samma nivå som förra månaden, om man bortser från försäljningarna från Marketplace och dylikt.

Jag har även gjort en del större försäljningar på Marketplace, Blocket och Tradera den här månaden. Mestadels gamla teknikprylar som inte längre används. Dock har jag valt att inte längre investera dessa summor i Extraknäckportföljen, utan investerar detta i den nya, kommande Framtidsportföljen. Jag kommer skriva ett inlägg om den här portföljen senare, samt redovisa den under Mina Portföljer i framtiden.

Utöver det har jag börjat använda Komplett Bank kreditkort för att kunna få dubbla bonusar genom att kombinera kortköpen med mina onlinebeställningar. Då får jag både cashback och kreditkortsbonusen, vilket är extra trevligt! 🙂

Tidigare inlägg i serien

Extraknäckportföljen – Februari 2020

Friskrivning: Artikeln innehåller samarbetslänkar till Refunder, MyBonus, Mobrog och Ebuno vilket innebär att jag får en kickback ifall någon registerar sig via min länk. Allt jag skriver är mina egna åsikter. Ingenting jag skriver på bloggen ska anses som finansiell rådgivning. Alla köp av värdepapper innebär en risk och ska alltid ske på eget ansvar. Utvärda efter egen analys och köp inget baserat på vad du läser här.

H&M slopar utdelningen – första gången sedan börsnoteringen 1974

Artikeln innehåller samarbetslänkar.

I coronautbrottens spår meddelande klädjätten Hennes & Mauritz (HM B) styrlese att de drar tillbaka utdelningsförslaget på 9,75 kroner per aktie – vilket inte var helt oväntat. Detta är första gången som H&M-gruppen drar in sin utdelning.

Första gången H&M sänkte sin utdelning var 2018, vilket var första gången sedan börsnoteringen 1974. Med detta så sparar bolaget drygt 16 miljarder kronor i kassan, vilket är bra och en ansvarsfull åtgärd i dessa oroliga tider. Detta visar också att inte ens aktier med en lång historia med utdelning är säkra kort. 

Vidare skriver bolaget i ett pressmeddelande:

”Globalt sett kommer troligen tiotusentals medarbetare inom samtliga delar av verksamheten att beröras, men ett exakt antal kan inte ges i dagsläget. Företaget ser också över behovet av eventuella uppsägningar av medarbetare med anledning av coronasituationens negativa effekter på verksamheten”

Flera stängda butiker

Just nu håller 3 441 av koncernens 5 062 butiker runt om i världen, bland annat i USA och Tyskland, stängt. Nu pågår en översyn av kostnaderna i koncernen. Det har inletts samtal gällande tillfälliga permitteringar på flera marknader. Bolaget har alltså nu stängt 68 procent av sina butiker. I Storbritannien har de stängt 300 butiker, och det är någon bara en tidsfråga innan varsel för att hålla företag ett flyttande tills bättre tider.

H&M kommer att återkomma med detaljer om finansiella effekter som en följd av coronakrisen i samband med tremånadersrapporten den 3 april.

I en kommentar säger vd Helena Helmersson:

”Vi gör allt vi kan inom H&M-gruppen för att hantera situationen kopplad till coronaviruset. Min förhoppning är att vi så snart som möjligt kan komma tillbaka till normal verksamhet och välkomna våra kunder igen på alla våra 74 butiksmarknader. Detta är en extraordinär situation där vi tvingas att ta svåra beslut”

Förhoppningsvis skingras osäkerheten som råder på marknaden ganska snart och det kan hända att bolaget beslutar om en extrastämma om utdelning, förutsatt att H&M kan vända på trenden.

Om bolaget

Namn: Hennes & Mauritz (HM B)
ISIN:  SE0000106270
Senaste kurs: 108,78 SEK
Utdelning: 0 SEK
Direktavkastning: 0,0%

Hennes & Mauritz (HM B) är en detaljhandelskedja. Utbudet består av kläder, skor och accessoarer och inom koncernen återfinns även varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday samt Other Stories. Idag driver bolaget även affärsverksamhet inom heminredning via H&M Home. Verksamhet innehas inom samtliga globala regioner. Bolaget grundades ursprungligen 1947 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Friskrivning: Jag äger aktier i Hennes & Mauritz. Allt jag skriver är mina egna åsikter. Ingenting jag skriver på bloggen ska anses som finansiell rådgivning. Alla köp av värdepapper innebär en risk och ska alltid ske på eget ansvar. Utvärda efter egen analys och köp inget baserat på vad du läser här.

SAVR – Fondmäklaren som erbjuder samma fonder till rekordlåga avgifter

Artikeln innehåller samarbetslänkar.

Foto: Dreamstime.com / Creative Commons Zero

I det här inlägget vill jag prata om en ny fondplattform som dykt upp på marknaden: SAVR – eller rättare sagt, de gjorde om sin tjänst från en dyr fondrobot till en ny sparplattform med rekordlåga avgifter jämfört med konkurrenterna Avanza och Nordnet! Låter mycket mer intressant, eller hur? 🙂

Så vad vill SAVR? Jo, de vill skapa en fri fondplattform där vem som helst kan flytta in och betala så låga avgifter som möjligt – därmed bryta den rådande priskartellen som uppstått.

Vad är SAVR egentligen?

SAVR är en fondmäklare, likt Avanza och Nordnet, där du kan spara i fonder. Största skillnaden är att det är billigare i många fall! I genomsnitt så är det 30-50% billigare att äga fonder hos SAVR. Du kan välja bland mer än 1300 olika fonder. Hur mycket du sparar genom att köpa en fond på SAVR varierar beroende på vilken fond du investerar i.

Men är det säkert att spara hos SAVR?

Ja! Det Investerings­sparkonto (ISK) du sparar på genom SAVR ligger hos deras samarbetspartner Fondab och omfattas av Insättnings­garantin (via Danske Bank) samt det statliga Investerar­skyddet. Dina pengar hanteras av deras leverantör Fondab vars koncern har funnits i 20 år och levererar finanstekniska lösningar åt några av de största svenska och europeiska bankerna och fondbolagen.

De pengar du sätter in hos SAVR omfattas av Insättnings­garantin på upp till 100 000 euro (genom Danske Bank) innan fondandelarna köps.

Investerar­skyddet är en statlig garanti som inkluderar de värdepapper, fondandelar, du har på ditt konto genom SAVR. Eftersom ditt sparande är helt separerat från deras och deras partners verksamhet är de alltid skyddade.

Investerar­skyddet ger en maximal insättning på 250 000 kr per kund.

Hur investerar SAVR dina pengar?

Du väljer själv vilka fonder du vill investera i och hur mycket pengar du vill investera i varje fond. Det kan vara allt från 100 kr till 10 000 kr varje månad! Det är helt upp till dig – dock rekommenderar jag att du väljer mindre summor och månadssparar istället. På så viss köper du andelar när det är både billigt och dyrt att köpa en enskild fond 🙂

Ta ut dina pengar när du vill

Med ett fondsparande hos SAVR kan du när som helst ta ut hela eller delar av ditt kapital. Detta genom att sälja de fondandelar du sitter inne med. Efter en försäljning kommer dina pengar att betalas ut till ditt angivna bankkonto. Normalt tar det 4-5 bankdagar innan du har pengarna på kontot.

Kom igång med ditt fondsparande hos SAVR

Bestäm dig för vad du vill spara till – du kan välja mellan att spara mot framtida mål, pensionsspara eller spara till dina barn. När du väl öppnat ett konto hos SAVR så väljer du själv hur mycket pengar du vill spara varje månad.
Börja spara och välj fonder! För dig som söker ett flexibelt och modernt sparande har SAVR verkligen den tjänst du söker. Det är dessutom väldigt lätt att komma igång med sitt sparande. Det är helt kostnadsfritt att öppna ett konto och själva ansökningsprocessen sker på någon minut.
Välj själv hur mycket du vill månadsspara – Du kan spara alltifrån 100 kr till 10 000 kr varje månad. Du ändrar själv summan genom att logga in på dina sidor hos SAVR. När ditt konto är öppnat och du laddat ner SAVR:s app kan du enkelt följa ditt sparande inom de olika områdena.

Vad tycker jag själv om SAVR?

Jag använder SAVR personligen för två av mina fondportföljer: Hållbarhetsportföljen och Framtidsportföljen.

Lätt för mig att hålla koll på fonderna via deras app, samt att jag sparar pengar på låga avgifter – inget att klaga på där! Dock hade jag önskat att de haft fler billiga globala indexfonder. Den billigast jag kan hitta har en avgift på 0,33% – vilket är på tok för dyrt jämfört med både Avanza och Nordnet som har riktigt billiga indexfonder. Förhoppningsvis är detta något de kommer ordna i framtiden. Då skulle jag definitivt flytta alla mina fonder till SAVR istället 🙂

Vad tycker du om SAVR? Är det en plattform du redan använder eller kan tänka dig att använda? Diskutera gärna i kommentarerna nedan!

Friskrivning: Artikeln innehåller samarbetslänkar till SAVR, vilket innebär att jag får en kickback ifall någon registerar sig via min länk. Allt jag skriver är mina egna åsikter. Ingenting jag skriver på bloggen ska anses som finansiell rådgivning. Alla köp av värdepapper innebär en risk och ska alltid ske på eget ansvar. Utvärda efter egen analys och köp inget baserat på vad du läser här.

Fyra steg för att komma igång med ett fondsparande på börsen

Artikeln innehåller samarbetslänkar.

Foto: William Iven

I det här blogginlägget tänkte jag gå igenom hur man kommer igång med ett fondsparande på börsen. Varför spara i fonder? Jo, fonder är ett bra sparalternativ för dig som inte orkar eller vill köpa aktier, vilket kan kräva lite mer erfarenhet och risktolerans. En fond sprider riskerna på ett bra sätt och ger också en chans att få bättre avkastning än t ex pengarna på ett sparkonto med låg eller ingen ränta.

Vilka olika typer av fonder finns det?

Det finns många olika typer av fonder och vilka bolag eller tillgångar som bolagen investerar i. Vissa fonder är aktivt förvaltade, vilket ofta innebär en högre fondavgift, medan andra är passivt förvaltade, till en lägre avgift. Det finns bland annat aktiefonder, räntefonder, blandfonder, hedgefonder, och indexfonder. Du kan läsa mer om olika typer av fonder här.

Vad är fondavgifter?

En fondavgift, eller förvaltningsavgift är vad fondbolaget tar betalat för att förvalta, analysera samt administrera småspararnas pengar. Det kan även tillkomma avgifter vid insättningar och uttag, eller vid växling mellan olika valutakurser ifall fondbolaget handlar i olika länder. Som regel brukar aktieindexfonder ha lägre avgifter än aktiefonder.

Gör så här:

1) Öppna ett investeringssparkonto på Avanza eller Nordnet – Du betalar ingen vinstskatt, utan en liten schblonskatt per år, och slipper krångla med skattedeklarationen.

2) Välj ut en fond med stor andel aktier – en bra början är att kolla på t ex Avanza Global eller Länsförsäkringar Global Indexnära. Dessa är breda aktieindexfonder som är exponerade mot företag i hela världen och inom många olika branscher. Vill du ha mer exponering mot Sverige är Avanza Zero, Nordnet Indexfond Sverige, Länsförsäkringar Sverige Indexnära och Spiltan Aktiefond Investmentbolag är bra fonder att kika på. Avanza Zero och Nordnet Indexfond Sverige är aktiefonder som fokuserar på den svenska marknaden, och Spiltan Aktiefond fokuserar på svenska investmentbolag. Länsförsäkringar Sverige Indexnära precis som deras Globalfond är en indexfond, fast fokuserad enbart på den svenska marknaden. Alla dessa fonder har låga eller inga fondaavgifter (Avanza Zero och Nordnet Indexfond Sverige). Alla utdelningar återinvesteras i fonden. Vill du göra det ännu lättare för dig så kan du börja spara med fondroboten Lysa. Då behöver du inte välja någon fond alls – utan Lysa investerar automatiskt åt dig!

3) Starta månadssparande via autogiro – Logga in på din bank och börja sätta upp ett månadssparande – du kan börja månadsspara från 100 kr per månad eller mer. Jag personligen sätter detta på den 28:e varje månad. Då slipper du hålla koll på det och sprider risken eftersom du köper både när börsen går bra och dåligt. Investera heller inte mer än du har råd att förlora!

4) Utvärdera fonderna efter ett år – Se över fonden efter ett år och byt till en bättre fond om du vill det. Det viktigast är att bara komma igång, inte att det blir helt perfekt direkt!

Verktyg för att välja fonder

Hur hittar man de bästa fonderna? Själv gillar jag att jämföra fonder på exempelvis Fondkollen och Hållbarhetsprofilen. Det finns även gott om bra information att läsa om fonderna på Avanza och Nordnet.

Morningstar.se sätter betyg och visar nyckeltal baserade på både värdeutveckling och fondernas faktiskta innehav. Detta visas med stjärnor, där fem stjärnor är bästa betyg och syns också både på Avanza och Nordnet.

Friskrivning: Artikeln innehåller samarbetslänkar till Avanza, Lysa och Nordnet, vilket innebär att jag får en kickback ifall någon registerar sig via min länk. Allt jag skriver är mina egna åsikter. Ingenting jag skriver på bloggen ska anses som finansiell rådgivning. Alla köp av värdepapper innebär en risk och ska alltid ske på eget ansvar. Utvärda efter egen analys och köp inget baserat på vad du läser här.