Vad gör man när allt blir dyrare?

Vad gör man när allt blir dyrare?

Det har nog inte undgått något att det blivit allt dyrare i matbutikerna – inflationen stiger, vilket leder till högre prisökningar och stigande räntor. Både högre el- och drivmedelskostnader är också bidragande faktorer. Men hur ska man hantera en sådan situation? Flera matvaror har blivit betydligt dyrare än vanligt. Priset på kaffe har nästan gått…