Byggfakta Group IPO börsnotering

Byggfakta Group IPO börsnotering

Byggfakta Group ska noteras på Nasdaq Stockholm. Bolaget är ett marknadsledande mjukvaru- och informationsbolag inom byggnadssektorn med egenutvecklade molnbaserade tjänster och fullt integrerad data- och mjukvaruplattform. Byggfakta Group erbjuder produkter som kopplar samman aktörer i byggbranschens värdekedja vilket ökar försäljningen och ökar lönsamheten för sina kunder. I samband med noteringen avser bolaget genomföra ett erbjudande…