Swedish Logistic Property IPO börsnotering

Swedish Logistic Property IPO börsnotering

Swedish Logistic Property (SLP) är ett svenskt fastighetsbolag som ska noteras på Nasdaq Stockholm. Bolagets affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Bolaget utökar och förädlar fastighetsbeståndet i ett högt tempo och har en tydlig tillväxtambition, vilket möjliggörs genom korta beslutsvägar och finansiell styrka. Bolaget grundades under senhösten 2018 av…